Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

Υπηρεσίες Ληξιαρχείου

 

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα)
Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο ιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετό Τρίτο πρόσωπο μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης με θεώρηση γνησίου υπογραφής

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση του μαιευτηρίου
 3. Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (αυτεπ. αναζήτηση)
 5. Ταυτότητες των γονέων


2. Ονοματοδοσία
(Καταχώρηση ονόματος του νεογνού στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης- Η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται)
Δήλωση των γονέων του παιδιού που έχουν τη γονική μέριμνα ή δήλωση του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται το όνομα του τέκνου


3. Δήλωση Βάπτισης
(Δήλωση εντός 90 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο βαπτισθείς εάν είναι πάνω από 14 ετών. Ο πατέρας ή η μητέρα ή ο ανάδοχος, ή οι συγγενείς εξ αίματος του βαπτισθέντος μέχρι 3ου βαθμού

 1. Αίτηση
 2. Ταυτότητα αυτού που δηλώνει τη βάπτιση
 3. Δήλωση του τελέσαντος την βάπτιση Ιερέως, με υπογραφές από τον Ιερέα, τους γονείς, τον ανάδοχο και σφραγίδα του Ι. Ναού


4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο ένας εκ των δύο συζύγων ή άλλος κατόπιν συμβ. Πληρεξουσίου

 1. Αίτηση
 2. Δήλωση τελέσεως γάμου με υπογραφές των συζύγων, των μαρτύρων, του Ιερέως και συμπληρωμένο τον προσδιορισμό επωνύμου των τέκνων
 3. Ταυτότητες των συζύγων ή του εξουσιοδοτούμενου σε περίπτωση πληρεξουσίου


5. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Δήλωση εντός 24 ωρών από το θάνατο κ πριν την ταφή: Στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού
Δήλωση μετά τον ενταφιασμό, από 24η ώρα μέχρι και 30 ημέρες
Δήλωση μετά την πάροδο 30 ημερών από τον ενταφιασμό
Υπόχρεοι προς δήλωση:Συγγενείς μέχρι 4ου βαθμού ή οποιοσδήποτε παρευρεθείς κατά το θάνατο ή ο εργολάβος του γραφείου κηδειών ή εξουσιοδοτημένος υπαλληλος αυτού

 1. Αίτηση
 2. Α.Δ.Τ. του θανόντος και του αιτούντος
 3. Έγγραφη πιστοποίηση θανάτου από ιδιώτη γιατρό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή από Νοσοκομείο με σφραγίδα και θεώρηση γνησίου υπογραφής ή από Ιατροδικαστή
 4. Συντάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά κατόπιν αδείας του Εισαγγελέως
 5. Συντάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά κατόπιν δικαστ. απόφασης
 6. Σε περίπτωση έλληνα αποβιώσαντος στο εξωτερικό, ο θάνατος δηλώνεται ενώπιο της κατά τόπο προξ. Αρχής και μεταγράφεται στο Ειδκό Ληξιαρχείο Αθηνών. Εάν δεν συντάχθηκε ληξιαρχική Πράξη θανάτου, συντάσσεται στο Ειδ. Ληξ. Αθηνών


6. Αδεια ταφής
Εκδίδεται από το Δήμαρχο του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος, κατόπιν βεβαίωσης από την Υπηρεσία του Ληξιαρχείου ότι συντάχθηκε Ληξ. Πράξη Θανάτου
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Δήμαρχος χορηγεί βεβαίωση για άδεια ταφής χωρίς πιστοποίηση του Ληξιάρχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμαρχος δηλώνει εγγράφως μέσα σε 2 ημέρες το θάνατο στο Ληξίαρχο, για την σύνταξη της οικείας Ληξ. Πράξης θανάτου


7. Έκδοση άδειας γάμου

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Βανάτο Ζακύνθου

Ταχ. Κώδικας: 29100

Πληροφορίες: Aθηνά Kρεκούκη Μυλωνά Στυλιανή

Τηλ.: 26953-60905

FAX: 26953-60914

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται :

   α) οτι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352,  1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.
  

   β) ότι είναι κάτοικοι του Δήμου Ζακύνθου

   γ) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

 1. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους και ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 2. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
 3. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).
  (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).
 4. Παράβολο χαρτοσήμου ( από την Δ.Ο.Υ ) 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου.

           Για τους Ελληνες που εχουν γεννηθεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΚΑΪΡΟ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ υσχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου.

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

 

Τέλεση Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς

 1. Άδεια γάμου από την χώρα τους   ή την Πρεσβεία στην ΕΛΛΑΔΑ, μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφραση του.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE, ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την αντίστοιχη Πρεσβεία στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφραση του.
 3. 3.Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας, μεταφρασμένα στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE.
 4. VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει. Για πολίτες της Ε.Ε δεν απαιτείται VISA
 5. Φωτοαντίγραφα διαβατηρίων.
 6. Διπλότυπο είσπραξης για την τέλεση

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 • Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη ( Σκουφά 59 ) .Ειδικά για Συρίους: Ειδική Έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα .
 • Βεβαίωση –αποδεικτικό για τα περί της ταυτότητας του στοιχεία από την από τη αρμόδια υπηρεσία στη οποία παραδόθηκε το διαβατήριο του
 • Βεβαίωση από την πρεσβεία για τέλεση γάμου ( εάν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα, χρειάζεται μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και απόδειξη καταβολής προξενικών τελών, εάν εκδοθεί στα ελληνικά απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής )
 • Δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Σε περίπτωση αδυναμίας υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με τα αναλυτικά τα ατομικά του στοιχεία).
 • Αποδεικτικό κατοικίας

Οι μεταφράσεις των ξενόγλωσσων εγγράφων πρέπει να γίνονται από επίσημη αρχή (μεταφραστική υπηρεσία υπουργείου εξωτερικών ή προξενείο ).

 

 


8. Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων - Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων
Για κάθε περίπτωση μεταβολής ή διόρθωσης Λ.Π. σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τους υποχρέους προς δήλωση και υπογραφή, πληροφορίες στο Ληξιαρχείο του Δήμου


9. Αντίγραφα-Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων
Εκδίδονται και χορηγούνται από το Ληξιαρχείο για κάθε νόμιμη χρήση. Δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 1. Για Λ.Π. Γέννησης: ο αναφερόμενος στη Λ.Π.Γ., οι γονείς του και συγγενείς Α' βαθμού
 2. Για Λ.Π. Γάμου: οι αναφερόμενοι στη Λ.Π.Γ.
 3. Για Λ.Π. Θανάτου: Οι συγγενείς Α' Βαθμού


Δύνανται να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, εάν αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον, ή εάν ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης των δικαιούχων.

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166