Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

Πρόσληψη ναυαγοσωστών

Δημοσιεύτηκε: 23/6//2019 18:09 | Διαβάστηκε 946 φορές

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, αναφορικά με το θέμα της πρόσληψης και τοποθέτησης
ναυαγοσωστών στις παραλίες του νησιού μας, σας ενημερώνει ως ακολούθως και
σύμφωνα με έγγραφο που έχει αποσταλεί στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου :
«Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης Λιμενικής Αρχής
Ζακύνθου: ΑΑ. 948-949-950-1001-1003-1004-1005-1006-1007-1008-
1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-
1021-1022-1023-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-
1040-1041-1042-1043-1044/2019
Σε απάντηση ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τα εξής :
Ο Δήμος Ζακύνθου συνέπεια του υπ’ αριθμ.2131.16-771/2019/21-02-2019
έγγραφο του Λιμεναρχείου Ζακύνθου με την υπ 56 / 5-3-2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ.81365/11-4-
2019(ΑΔΑ:Ψ878ΟΡ1Φ-) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου δρομολόγησε την πρόσληψη 18 ατόμων
ειδικότητας ναυαγοσωστών για 4 μήνες.
Την 19/04/2019 εκδόθηκε η υπ αριθμ. 8953 ανακοίνωση Δημάρχου για την
πρόσληψη 18 ατόμων ειδικότητας Ναυαγοσωστών με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 4
μηνών .
Για την κάλυψη των θέσεων συνέπεια της ανωτέρω ανακοίνωσης προσήλθε
μονό μια (1) ενδιαφερόμενη , η οποία και προσελήφθη με την υπ αριθμ.
12070/31-5-2019 Απόφαση Δημάρχου και ανέλαβε καθήκοντα την 01/05/2019 όπως
σας γνωστοποιήσαμε με το υπ αριθμ. 12076/31-05-2019 έγγραφο μας .
Περαιτέρω η υπηρεσία μας αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για την ύπαρξη
ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού μας προέβει με την υπ
αριθμ. 12331/04-06/2019 ανακοίνωση της στην έκδοση συμπληρωματικής
προκήρυξης για την πρόσληψη 17 ατόμων ειδικότητας ναυαγοσωστών .
Για την κάλυψη των θέσεων συνέπεια της ανωτέρω ανακοίνωσης προσήλθε
μονό ένας (1) ενδιαφερόμενος , ο οποίος και προσελήφθη με την υπ αριθμ.12420
/14-06-2019 Απόφαση Δημάρχου και ανέλαβε καθήκοντα την 14/06/2019 όπως σας
γνωστοποιήσαμε με το υπ αριθμ. 13329/14-06-2019 έγγραφο μας .
Με όλα τα παραπάνω αποδεικνύουμε ότι ο Δήμος Ζακύνθου άμεσα
ανταποκρινόμενος και αναγνωρίζοντας την επείγουσα , αναγκαία και επιβεβλημένη
ανάγκη προστασίας των λουομένων, προέβηκε ως όφειλε στις απαιτούμενες εκ του
νόμου ενέργειες τόσο χρονικά όσο και διοικητικά για την πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού .
Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι δεν έχουμε υποπέσει σε παράβαση του
άρθρου 7 του ΠΔ 31/2018 ( ΦΕΚ 61/Α/2018) και θα πρέπει να απαλλαγούμε από
οποιαδήποτε διοικητική ποινή για την μη εκπλήρωση των συμβατικών μας
υποχρεώσεων για λόγους ανωτέρας βίας .
Είμαστε στη διάθεση σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση, καθώς και στις υποδείξεις
της υπηρεσία σας για την επίλυση του σημαντικού αυτού χρόνιου προβλήματος» .
Ο Δήμαρχος
Παύλος Κολοκοτσάς

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166