A+ A A-

Kαθαριστές / καθαρίστριες ΕΩΣ 18-09-2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Δημοσιεύτηκε: 14/9//2020 13:14 | Ενημερώθηκε: 16/9//2020 11:01 | Διαβάστηκε 348 φορές

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Παρακαλούνται οι καθαριστές / καθαρίστριες που προσλήφθηκαν κατόπιν της 16534/20-8-2020 Ανακοίνωσης Δημάρχου Ζακύνθου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία όχι πέραν των 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους και το αργότερο έως 18-09-2020. Τα δικαιολογητικά να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση litsazagkla@1340.syzefxis.gov.gr

 1. 1.Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
  1. 2.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)……
  2. 3.Βεβαίωση Σχολικής Επιτροπής περί απόδειξης εμπειρίας (σύμφωνα με την αίτηση και εφόσον αυτή δεν προσκομίστηκε αυτεπάγγελτα από τη Σχολική Επιτροπή)
  3. 4.Βεβαίωση μητρώου ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)
  4. 5.Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή εκτύπωση ΙΒΑΝ
  5. 6.Γνωμάτευση Παθολόγου και Ψυχίατρου Νοσοκομείου ή ΕΦΚΑ ή ιδιώτη ιατρού
  6. 7.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
  7. 8.Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Επιπλέον:

α) Υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας και

β) Επιπλέον σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, επίκλησης σπουδαστικής ιδιότητας, στρατιωτικής θητείας, ακύρωσης γάμου, διαζυγίου, διακοπής έγγαμης συμβίωσης η γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο 2. Τρίτεκνοι και Τέκνα Τριτέκνων, περιπτ. α΄έως δ΄) σχετικά δικαιολογητικά.

 1. 9.Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων. Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
  1. 10.Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν πρέπει να ανατρέξουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες (στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www. zakynthos.gov.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου. Επιπλέον, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
  2. 11.Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενικών ατόμων, απαιτούνται: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) β) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενικού ατόμου και κατά περίπτωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου με αναπηρία εάν το τελευταίο είναι έγγαμο και διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση λύσης του γάμου στην περίπτωση που ο προσληπτέος είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία του τέκνου και γ) οι αναγραφόμενες, κατά περίπτωση, Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 7.

     ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166