×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML
JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου: /var/www/vhosts/zakynthos.gov.gr/public_html/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/
A+ A A-

Ορισμός Αντιδημάρχων

Δημοσιεύτηκε: 3/9//2014 00:00 | Ενημερώθηκε: 9/9//2014 09:49 | Διαβάστηκε 2179 φορές
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ζάκυνθος   :   05/09/2014

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

   

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Αρίθ. Πρωτ. :  35198

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   
     

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ : 1353/2014

 

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, έχοντας υπόψη

Ορίζει  τους κατωτέρω  Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας  ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζακύνθου, με θητεία  δυόμισι ετών ,από  01-09-2014 μέχρι 28-02-2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής  περιόδου, μεταβιβάζοντας  σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες  ως κατωτέρω:

1.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντίοχο – Μπαλιακρά Αντώνιο  του Δημητρίου  :

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες .

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων ) 

 • Τμήμα  Αγροτικής Παραγωγής της  Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 • Τμήμα Αλιείας της  Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 • Διεύθυνση   Οικονομικών Υπηρεσιών .
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των Τμημάτων  καθαρισμού Κοινοχρήστων  Χώρων και Τεχνικών Ειδικών Συνεργείων .
 • Διεύθυνση  Υπηρεσίας Δόμησης
 • Γραφείο Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρτεμισίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αρτεμισίων .

 Ο Αντιδήμαρχος  της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ.  Στάθη Ιωάννη  του Παναγιώτη. 

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας   .
 • Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας .
 • Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας .
 • Τμήμα της Νεκροταφείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας       
 • Τμήμα καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
 • Τμήμα Τεχνικών Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο για τα ηλεκτρολογικά θέματα αντιδήμαρχο κ. Μποτώνη  Αναστάσιο  .

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ζακυνθίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση, καθ ύλην αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας . 
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ) που αφορούν την ΔΕ Ζακυνθίων .

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μποτώνη  Αναστάσιο   του Διονυσίου .

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  σε συνεργασία με τον αρμόδιο για θέματα τουρισμού Δημοτικού Σύμβουλο κ. Λουκίσσα Ιωάννη
 • Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και επίβλεψη  ηλεκτρολογικών θεμάτων  

Β. Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Λαγανά  σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Λαγανά  .

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας

 

 1.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Κόκλα Ιωάννη  του Χαραλάμπους  .

 Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων, Γενικών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Κοινοχρήστων Χώρων και  Υπαίθριας   Διαφήμισης της Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Β. Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρκαδίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση  καθ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας .
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ) που αφορούν την ΔΕ Αρκαδίων .

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Μαρίνο Αναστάσιο του Διονυσίου  

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αλυκών σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως ακολούθως  : 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων, χώρων αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αλυκών.

Ο Αντιδήμαρχος  της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

 

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Μαρίνο – Ντούνο  Αναστάσιο  του Διονυσίου

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ελατίων  σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως ακολούθως : 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Ελατίων.

 Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

Αναπληρωση Δημαρχου – Αντιδημαρχων

Όταν ο κ. Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται  στα καθήκοντα του  αναπληρώνεται από τον  Αντιδήμαρχο  κ. Αντίοχο – Μπαλιακρά Αντώνιο  ενώ όταν και αυτός απουσιάζει  ή κωλύεται  στα καθήκοντα του ,  αναπληρώνεται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Στάθη Ιωάννη .

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις καθ΄υλην αρμοδιότητες  ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου εξακολουθεί  να έχει όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου,  και την εποπτεία λειτουργίας των υπολοίπων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμο Ζακύνθου που δεν έχει εκχωρήσει με την παρούσα .

 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  Δημοτικής Ενότητας  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί :

α) Για την Δημοτική  Ενότητας Ζακυνθίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρτεμισίων

β) Για την Δημοτική  Ενότητα Λαγανά ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζακυνθίων

γ) Για την Δημοτική  Ενότητα Αρκαδίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε.  Λαγανά

δ) Για την Δημοτική  Ενότητα Αρτεμισίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρκαδίων

ε) Για την Δημοτική  Ενότητα Αλυκών ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ελατίων

στ) Για την Δημοτική  Ενότητα Ελατίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αλυκών

Στην διάρκεια της ορισθείσης θητείας των Αντιδημάρχων (01-09-2014 μέχρι 28-02-2017)  δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση τους  παρά μόνο μετά από  αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί  μία φορά  σε μία ημερήσια  εφημερίδα  του Νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Ο Δήμαρχος

Παύλος Κολοκοτσάς

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2. Οριζόμενους Αντιδημάρχους

 

Εσωτερική Διανομή
Όλες της Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου.

 

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166