Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Δημοσιεύτηκε: 11/3//2020 09:40 | Ενημερώθηκε: 11/3//2020 10:14 | Διαβάστηκε 1221 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘOY

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ. & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Δ. Ε.  Αρκαδίων  Βανάτο  

Ταχ. Κώδικας: 291 00 Ζάκυνθος

Τηλέφωνο:  2695 360954,2695361315

Fax: 2695 063768

Πληροφορίες: Λυκουργιώτης Παναγιώτης, Σούλη Ασπασία

e-mail:dimoszak@otenet.gr

10.03.2020

Αριθ. πρωτ.:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

ΟΔήμος Ζακύνθου προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών /παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες :

Α. Κατηγορίες έργων

 1. Οδοποιία
 2. Οικοδομικά
 3. Υδραυλικά
 4. Ηλεκτρομηχανολογικά
 5. Λιμενικά
 6. Βιομηχανικά-Ενεργειακά
 7. Καθαρισμού &επεξεργασίας νερού, υγρών στερεών &αερίων αποβλήτων
 8. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 9. Πρασίνου

 

Β. Κατηγορίες μελετών

 

(1)Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες

(2)Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες

(6)-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων

(7)-Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες

(8)-Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

(9)-Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές

(10)-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές Μελέτες

(13)-Μελέτες Υδραυλικών Έργων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων

(14)Ενεργειακές μελέτες

(16)Τοπογραφικές Μελέτες

(21)Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες

(25)Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

(21)Περιβαλλοντικές μελέτες

(3)Οικονομικές Μελέτες

(20)Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.

(24) Δασικές μελέτες

(11)Μελέτες Λιμενικών Έργων

(17)Χημικές Μελέτες και Έρευνες

 

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 31/3/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ. στο γραφείο πρωτόκολλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζακύνθου , στη Δ/νση : Βανάτο Ζακύνθου (Πρώην Δημαρχείο Δ.Αρκαδίων) 2ος όροφος. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στους αρμόδιους επικοινωνίας ή στην ιστοσελίδα http://zakynthos.gov.gr/

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο ΤΕΕ.

Συνημμένα:

 1. Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητών Δημοσίων Έργων
  1. Υπόδειγμα Αίτησης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

Νικήτας Αρετάκης

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166