ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μισθώματα απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων
Μισθώματα απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων» περισσότερα...
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΚΩΝ)»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ… περισσότερα...
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»    (Άρθρο 67 Ν.3852/10)     Καλείστε να προσέλθετε στην 15η/2022 δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο  Πνευματικό… περισσότερα...
Προμήθεια Καυσίμων ΔΕΥΑΖ έτους 2022
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ζακύνθου ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων ΔΕΥΑΖ έτους 2022» κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα… περισσότερα...
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ περισσότερα...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Πρακηρύσσουμε δημοπρασία απλή πλειοδοτική , φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας προσ τρίτους με σύναψη σύμβασης παραχώρησης έναντι αταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε… περισσότερα...
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ περισσότερα...
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: 6ΒΨ2ΩΡ1-ΛΙΥ περισσότερα...

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166