Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 63
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

7 - Δήμος Ζακύνθου

Προμήθεια Υδρομέτρων

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 45.294,75 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, που βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΕΟΡ8Ζ-ΖΞΤ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)
Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ)
291 00 Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950 43427
Fax: 26950 24099
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.294,75 €
ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΙΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ζάκυνθος 25/05/2012
Αριθ. Πρωτ: 2393
Αριθ. Μελέτης: 29/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισ-
μένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 45.294,75 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις
της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα
γίνει την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, που
βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα
επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή στις 22/06/12, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:30 π.μ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει την προμήθεια υδρομέτ-
ρων ½’’, ¾’’ και 1’’ που τοποθετούνται στις παροχές νερού των καταναλωτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού, καθώς κι
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (με Φ.Π.Α.) του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι και
τις 13/06/12 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43811, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη).
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης
να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση
ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίσ-
τανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Προμήθεια Σωληνοειδών - ΔΕΥΑΖ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)
Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ)
291 00 Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950 43427
Fax: 26950 24099
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.120,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ζάκυνθος 23/04/2012
Αριθ. Πρωτ: 1807
Αριθ. Μελέτης: 27/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 54.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 14/06/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, που βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή στις 21/06/12, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει σωληνοειδή υλικά (ορειχάλκινα και χαλύβδινα μικροεξαρτήματα) καθώς και συνδέσμους αγωγών (ενωτικά, ζιμπώ, κ.α.) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού, καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (με Φ.Π.Α.) του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2012

       Ο Δήμαρχος Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης οκτώ (8) θέσεων πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ζακύνθου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 73.800,00 με το Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για μία επιμέρους θέση, είτε για περισσότερες, είτε για το σύνολο των θέσεων που περιγράφονται στη μελέτη.

      Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 07/06/2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 09:30 π.μ. ώρα λήξης 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου Πλατεία Σολωμού 1, 29100-Ζάκυνθος. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή 14/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ

      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλ. 185,00€ για κάθε θέση ναυαγοσώστη ή 1.480,00 € για το σύνολο των θέσεων.
      Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 26953-61330 κ. Βερτζάγιας).


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


 Μποζίκης Στυλιανός

Αντικατάσταση αγωγών δεξαμενών ύδρευσης

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.

ΑΔΑ: Β4ΡΠΟΡ8Ζ-Σ2Τ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 49.200,00 € (με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012

Αρ. Πρωτ.: 2458/30-05-2012

Αρ. Μελέτης: 11/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και
συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία
δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, και γενικότερα το Ν. 3669/08 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμού Δαπάνης 49.200 ευρώ ( με ΦΠΑ 23 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει την στις 12 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών)
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, στη θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση, δηλαδή στις 19 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη
επιδόσεως προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές
ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,
Α2, 1η για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατηγορίας
Υδραυλικών.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 800 ευρώ. και θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 26950
43811,43427 (εσωτερικό 3,Μούσουρα Ιουστίνη).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ

ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Χαιρετισμός Δημάρχου Ζακύνθου στην εκδήλωση για την Ένωση των Επτανήσων

mpozikis2

Αγαπητοί μου συμπατριώτες επτανήσιοι,
Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου σήμερα, που έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί την εκατοστή τεσσαρακοστή έβδομη επέτειο της ένωσης των νησιών μας με την Ελλάδα.
Ξέρω ότι εδώ στην άλλη άκρη της γης, η καρδιά σας, η σκέψη σας, βρίσκεται κοντά μας, στα νησιά μας. Ξέρω ότι τα τραγούδια σας είναι για τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα. Υποψιάζομαι ότι στη ζωή σας εδώ στην ξενιτιά παλέψατε με Λαιστρυγόνες και επιβιώσατε, αγωνιστήκατε με τους ξένους της χώρας των λωτοφάγων και καταφέρατε να κρατήσετε τη μνήμη σας ζωντανή, αντισταθήκατε στη γοητεία της κάθε Κίρκης που βρέθηκε στο δρόμο σας, κλείσατε τ’ αυτιά σας στα τραγούδια των σειρήνων. Ξέρω πως για σας οι σειρήνες ωχριούν μπροστά στους χορωδούς και τους κανταδόρους μας. Θέλω, όμως να ξέρετε και σεις ότι και η δική μας καρδιά και η δική μας σκέψη βρίσκεται κοντά σας. Βρισκόμαστε κοντά σας και σας στηρίζουμε στο μόχθο σας για μια καλύτερη ζωή. Βρισκόμαστε κοντά σας για να γλυκάνουμε τη νοσταλγία για την πατρίδα με λίγο ήλιο απ’ την πατρίδα που κουβαλάμε στις αποσκευές μας. Αγαπημένοι μου συμπατριώτες, σας εύχομαι «νόστιμον το ήμαρ» που θ’ αντικρίσετε, ο καθένας τη δική του Ιθάκη.
Ο τόπος μας, τα νησιά μας, γεμάτα από ομορφιές και ιδιαιτερότητες , φυσικές και κοινωνικές, ακολούθησαν μια κοινή πορεία, επί 800 χρόνια, ανεξάρτητα από την κυρίως Ελλάδα, και δέχτηκαν επιρροές από τη δύση με αποτέλεσμα να έχουν μια ιδιομορφία εντελώς διαφορετική από τις απέναντι ακτές.
Τα  Επτάνησα, έζησαν κάτω από την Ενετική κυριαρχία από τον 15ο ως τα τέλη του 18ου αιώνα και δε γνώρισαν ποτέ τουρκική κατοχή. Επί Ενετοκρατίας, αποτέλεσαν καταφύγιο του Τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού και  έγιναν το χωνευτήρι της γόνιμης αλληλεπίδρασης στοιχείων Ανατολής και Δύσης, απ' όπου «ξεπήδησε ένα κοινό νέο πνεύμα που έμελλε να εκφρασθεί μ' όλες τις μορφές της τέχνης την αρχιτεκτονική, την ποίηση, τη μουσική, το θεατρικό λόγο, τη ζωγραφική». Ο πολιτισμός τους, πλούσιος σε μορφές και πληθωρικός σε έργα, αποτελεί την έκφραση μίας πολύχρονης και πολυκύμαντης ιστορικής περιόδου.
Τα νησιά μας είναι ο τόπος που έφερε στην Ελλάδα, από την Ευρώπη, όλα τα νέα πολιτικά ρεύματα και τις κοινωνικές αναζητήσεις, τα οποία χαρακτήρισαν την σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι η γη που γέννησε τους πρώτους επαναστάτες και τις πρώτες επαναστάσεις.
Στη Ζάκυνθο του 17ου αιώνα, το 1628, ήταν που έγινε η πρώτη αστική επανάσταση στην Ευρώπη: Το ρεμπελιό των ποπολάρων.
Τα Επτάνησα ήταν που υποδέχτηκαν σαν ελευθερωτή το στρατό της επαναστατημένης Γαλλίας, στο όνομα της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφότητας λαών και πολιτών. Το κάψιμο του «λίμπρο ντ’ όρο» ήταν η πρώτη συμβολική πράξη δήλωσης και απαίτησης των ίσων δικαιωμάτων των πολιτών που εκδηλώθηκε ποτέ σε ελληνική γη.  
Η Ιόνιος Πολιτεία ήταν το πρώτο κράτος με αυτοδιάθεση, που δημιουργήθηκε στον ελλαδικό χώρο, στην αυγή του 19ου αιώνα, από το 1800 έως το 1807. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ελληνικός λαός είχε κερδίσει το δικαίωμα να κυβερνάται από μόνος του, έστω και με κάποιο περιορισμό, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.
Η περίοδος της αγγλικής κυριαρχίας, που κατ’ ευφημισμό ονομάστηκε «προστασία», ήταν η τελευταία και από τις πιο σκληρές «στα ξένα χέρια». Αντίσταση και αγώνας οι επτανήσιοι για να ενωθούν με τη «μητέρα» Ελλάδα, άγριο κυνηγητό και καταπίεση και βασανισμοί και εκτελέσεις οι εγγλέζοι κατακτητές.
Δεν έδωσαν ποτέ σημασία στο χρυσό των αλυσίδων τους οι επτανήσιοι. Πάντα σαν αλυσίδες που έπρεπε να αποτινάξουν από πάνω τους τις είχαν και πάντα γι’ αυτό αγωνίζονταν. Πάντα, κάτω από τον όποιο κατακτητή, όποια και αν ήταν η επίσημη γλώσσα τους, για μητρική τους γλώσσα είχαν τα ελληνικά και θεωρούσαν τους εαυτούς τους έλληνες. Έθρεψαν την αγάπη τους για την Ελλάδα με ποίηση και ποιήματα, με μουσική και τραγούδια, ενώ στον έναν ώμο κρέμαγαν το όπλο και στον άλλο «τη λύρα τη δίκαιη».
Έδωσαν αγώνες και προσέφεραν θυσία τη ζωή τους στο βωμό της ελευθερίας οι πρωτοπόροι επτανήσιοι ριζοσπάστες που πάλεψαν για την ένωση των νησιών μας με το μικρό και νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος. Πόση προσμονή και πόσες ελπίδες και πόσους πόθους λευτεριάς δεν εναπόθεσαν στην ένωση με την Ελλάδα μια Μητέρα Ελλάδα που έπλασαν με τα υλικά της εξιδανικευμένης αγάπης για την πατρίδα και, δυστυχώς, πολύ λίγο ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους.
Είναι κατασκευασμένη αναλήθεια η άποψη που κυριαρχεί στα μαθητικά εγχειρίδια ότι τα Επτάνησα παραχωρήθηκαν σαν δώρο από την Βασίλισσα Βικτωρία προς το νέο τότε μονάρχη της Ελλάδας, το Δανό Πρίγκηπα Γεώργιο Α'. Ήταν ο αγώνας των επτανησίων για ανεξαρτησία, που έφερε την πολυπόθητη Ένωση και αυτή η ένωση αποτέλεσε την πρώτη επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους 30 περίπου χρόνια μετά τη δημιουργία του. Στις 29 Μαρτίου 1864 υπογράφτηκε  συνθήκη ανάμεσα στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και στο ελληνικό βασίλειο, με την οποία τα Επτάνησα, στις 21 Μαΐου, πέρασαν οριστικά στην ελληνική κυριαρχία.
147 χρόνια τώρα, τα νησιά μας ακολουθούν τη μοίρα του ελληνικού κράτους, έχοντας πάντα συνείδηση της ιδιαιτερότητας που τα χαρακτηρίζει γιατί οι Επτανήσιοι, παρά την επιχειρούμενη ισοπέδωση, συνεχίζουν να φτιάχνουν πατρίδες από ποίηση και μουσική και από κείνο το διάφανο  του αφρού της θάλασσας, με το οποίο ζυμώνονται τα οράματα και οι χίμαιρες των ανθρώπων.

Νέα Υόρκη, 21 Μαϊου 2011

Αδελφοποίηση σχολείων Ζακύνθου - Μεσολογγίου

mpozikis2

Στην πνευματική μας γεωγραφία,
αν ο Σολωμός είναι ένα ορόσημο σε ύψος,
ο Παλαμάς είναι ένα ορόσημο σε πλάτος.
Έτσι χαρακτηρίζει από κοινού τους δύο ογκόλιθους της ποίησής μας ο Μάρκος Αυγέρης.
Αληθινοί  Τιτάνες των ελληνικών γραμμάτων, που η μορφή τους φαντάζει πάντοτε ανάμεσα στις φωτεινότερες, μέσα στο πνευματικό Πάνθεο των νεοτέρων χρόνων.
Μα δεν είναι αυτό το μόνο κοινό των δύο μεγάλων ποιητών μας.

Ο Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε δύο χρόνια μετά το θάνατο του Διονυσίου Σολωμού. Ήταν αυτός που έμελλε να αναγεννήσει και να βγάλει από το αδιέξοδο την νεοελληνική ποίηση αυτή την ποίηση που ο Σολωμός θεωρείται γεννήτοράς της.

Ο Κωστής Παλαμάς έζησε 8, καθοριστικά για την ανάπτυξή του και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, χρόνια της νιότης (1867 – 1875) στο Μεσολόγγι. Εδώ έμαθε γράμματα, εδώ έπλασε χαρακτήρα και πήρε ερεθίσματα. «Μεσολόγγι» τιτλοφορείται το πρώτο του ποίημα.
Ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε το έργο της ζωής του, τον «Ύμνο στην Ελευθερία» ακούγοντας από το Λόφο του Στράνη, στη Ζάκυνθο, τη βουή από το πολιορκημένο Μεσολόγγι. Όσο και αν κάποιοι αμφιβάλλουν για το πόσο μπορεί ν’ ακούγονταν οι τουφεκιές, εμείς ξέρουμε ότι, όπως είχε «πάντ’  ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής» του, έτσι ανάλογα μπορούσε και ν’ αφουγκράζεται τις βουές του κόσμου και της εποχής του.
Ο Διονύσιος Σολωμός έκανε έργο ζωής (το έγραφε σε όλη την ωριμότητά του), τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εμπνευσμένο και αφιερωμένο   στους ηρωικούς Μεσολογγίτες, το ποίημα – σταθμό στα ελληνικά γράμματα, όχι μόνο για τη μορφή αλλά και για το φιλοσοφικό του περιεχόμενο. Το έργο που ακροβατεί μεταξύ ονειροφαντασίας και ρεαλισμού, μεταξύ  της πολύβουης ζωής και της άκρας του τάφου σιωπής, ανάμεσα στην οργιαστική φύση που σε καλεί και την ανάγκη της θυσίας που σε σπρώχνει. Είναι το έργο που μια ζωή έγραφε και ποτέ δεν έγραψε ο Σολωμός, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Βάρναλης. Και είναι για τους Μεσολογγίτες.
Ποιητής του «Ύμνου», του «Ύμνου εις την Ελευθερία», του εθνικού μας ύμνου, ο Διονύσιος Σολωμός. Ποιητής των Ύμνων, ο Κωστής Παλαμάς πολλοί ύμνοι κοσμούν το έργο του ο «Ύμνος της Ζωής», ο «Ύμνος των Αιώνων», ο «Ύμνος στον Παρθενώνα», ο «Ύμνος της Αθήνας», ο «Ορφικός Ύμνος», ο «Δελφικός Ύμνος» και πάνω απ’ όλους, ο «Ολυμπιακός Ύμνος».
 
Ο Παλαμάς και ο Σολωμός έχουν κοινά στοιχεία στο έργο τους. Είναι οι ποιητές της Ελευθερίας, της Απελευθέρωσης, της δόξας, της αγάπης για την πατρίδα μια πατρίδα που δεν άξιζε τη δεινή θέση που βρισκόταν τότε, όπως δεν την  αξίζει και τώρα.
«Το χάραμα επήρα
του Ήλιου το δρόμο,
κρεμώντας τη λύρα
τη δίκαιη στον ώμο,
κι’ απ’ όπου χαράζει
ως ότου βυθά,

τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον
από τούτο το αλωνάκι .»
γράφει ο Σολωμός από τη μια μεριά, ενώ ο Παλαμάς είναι σαν ν’ απαντάει, χρόνια μετά
«Στο χώμα τούτο πάντα ανθούνε
κι έχουν αθάνατη ζωή
και μας θαμπώνουν, μας μεθούνε
νεράιδες, ήρωες, θεοί!»

Και οι δύο μεγάλοι της ποίησής μας έζησαν τη ζωή τους με τρόπο που μπορεί να χαρακτηριστεί από τίτλους ποιημάτων τους, όπως υποστηρίζουν αναλυτές της ζωής και του έργου τους.
«Ελεύθερος Πολιορκημένος» έζησε, ιδιαίτερα τα χρόνια της Κέρκυρας, ο Σολωμός μια «Ασάλευτη Ζωή» πέρασε τα χρόνια της Αθήνας ο Παλαμάς.

Και εκεί που σταματούν οι ομοιότητές τους, αρχίζει να μιλά ο Παλαμάς για το Σολωμό.  Σαν θαυμαστής,  σαν μελετητής, σαν κριτικός.
«Ο Παλαμάς είναι ο πρώτος που εισάγει στη γραμματολογική συνείδηση την έννοια της Επτανησιακής Σχολής…τη σχέση της με το Σολωμό και το ρόλο της» (Βενετία Αποστολίδου).
Στην κριτική του Παλαμά, ο Σολωμός, παίρνει τη μορφή του λογοτεχνικού κανόνα.
Κατά τον Παλαμά: «ο Σολωμός είναι ο μεγάλος του λυρισμού, της ποιητικής γλώσσας και των επικολυρικών αποσπασμάτων του υψηλού» και ακόμα υποστήριξε ότι ο Σολωμός συνδύασε «τη γερμανική του νοήματος βαθυσυγνεφιά προς την ελληνική φωτεινότητα της μορφής».
Το 1901, ο Παλαμάς γράφει το κείμενό του: «Σολωμός. (Η ζωή και το έργο του)», δηλαδή τα προλεγόμενά του στην έκδοση «Απάντων των Ευρισκομένων» του Σολωμού της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή».
Το 1902 δημοσιεύει ποίημα με τίτλο «Ύμνος», αφιερωμένο στο Διονύσιο Σολωμό, στην εφημερίδα «Νέον Άστυ». (30-5-1902).
Το 1921 γράφει τον πρόλογο στην έκδοση του Ελευθερουδάκη «Απάντων των Ευρισκομένων» του Σολωμού.
Το 1925, με το άρθρο του «Το Μεσολόγγι στην Ποίηση», ο Παλαμάς ανοίγει το κεφάλαιο των ενστάσεών του απέναντι στη σολωμική ποίηση. Με το Βάρναλη και τον Παλαμά αρχίζει μια ατέλειωτη φιλολογική συζήτηση για το Σολωμό και το έργο του που δεν έχει κλείσει ακόμη και ούτε φαίνεται να κλείνει σύντομα. Μα για τον Παλαμά, το έργο του Σολωμού παραμένει «λίγα λαμπρά συντρίμματα των αιθερίων κόσμων».
Για τον Παλαμά, κριτικό, μελετητή, ερευνητή, πρωτεύει η αλήθεια (επικαλούμενος άλλωστε και τη γνωστή σολωμική ρήση περί εθνικού ό,τινος είναι αληθινού), «ακόμα κι αν έτρεχε κίνδυνο να’ βγει σμικρυμένη κάπως η δόξα του ποιητή».

Δεν είναι φιλολογική τούτη η συνάντησή μας. Γι’ αυτό θα σταματήσω εδώ. Μα επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή τη μικρή αναφορά στους μεγάλους της υψηλής ποίησης, που ενώνουν τις δυό μας  πατρίδες, το Μεσολόγγι και τη Ζάκυνθο, με τα λόγια του Παλαμά για το έργο του Σολωμού: « Ότι κάνω δεν είναι κριτικός λόγος για το τραγούδι του Σολωμού πέστε το καλύτερα μια συνοδεία του τραγουδιού πάνω σε μια κιθάρα αγάπης».

Στις δύσκολες μέρες που ζούμε σήμερα, μέρες κρίσης, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και πολιτισμικής και αξιών, έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ την ποίηση και τους ποιητές, για να μας εμφυσήσουν νέες αξίες για να παλέψουμε ή παλιές και ακατάβλητες αξίες για να ξαναφέρουμε στη ζωή μας.
Αγαπητά μου παιδιά, τα δυο σχολειά σας, που φέρνουν τα βαριά ονόματα των ποιητών μας στη μετώπη τους, αυτά που σήμερα αδελφοποιούνται, είναι εκείνα που μπορούν να αποτελέσουν το σημερινό, δικό σας και δικό μας «τραγούδι πάνω σε μια κιθάρα αγάπης». Για να ξαναποκτήσουμε την ελπίδα πως «ό,τι είναι αληθινό είναι και εθνικό» και σήμερα πια μπορεί να γίνει και οικουμενικό.

Προμήθεια καυσίμων- λιπαντικών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος 24/05//2012
Αριθ. Πρωτ: ΤΤ 1834
Αριθ. Μελέτης: 24/2012

ΑΔΑ: Β495ΟΡ8Ζ-ΠΝΚ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 73.800 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 30/05/12 και ώρα 10:30 π.μ στα γραφε-
ία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., που βρίσκονται στην πόλη της Ζακύνθου, οδός Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ).
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει καύσιμα και λιπαν-
τικά που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα, στα οχήματα έργων και στον ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό της Επιχείρησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι συμμετέχοντες, κατά τη φάση του διαγωνισμού, θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια συμμετοχής
που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισ-
θείσης δαπάνης με Φ.Π.Α.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι
και τις 29/05/12 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43427, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη) .
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού, την Τετάρτη 30/05/12 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης
να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπό-
θεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διε-
νέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Παναγιώτης Αβράμης

Προμήθεια & εγκατάσταση υδατοδεξαμενών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)
Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ)
291 00 Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950 43427
Fax: 26950 24099
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.606 €
ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΙΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ζάκυνθος 19/03/2012
Αριθ. Πρωτ: 1274
Αριθ. Μελέτης: 19/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισ-
μένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝTΝ», προϋπολογισμού 39.606 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)
σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 31/05/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος Ύδρευσης, που βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγω-
νισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίε-
υση, δηλαδή στις 07/06/12, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει την προμήθεια κι εγκα-
τάσταση δύο προκατασκευασμένων υδατοδεξαμενών οι οποίες θα τοποθετηθούν στις Δ.Κ. Κυψέλης (75
m3) και Λαγκαδακίων (150 m3). Επίσης περιλαμβάνεται και η προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος
νερού το οποίο θα συνδεθεί με τη δεξαμενή της Δ.Κ. Κυψέλης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού, καθώς κι
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (με Φ.Π.Α.) του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι και
τις 29/05/12 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43427, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη).
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, την Πέμπτη 31/05/12 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης να
αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι
αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίσ-
τανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
Παναγιώτης Αβράμης
ΑΔΑ: Β49ΜΟΡ8Ζ-ΤΩ8

Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

διακηρύσσει

την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Προϋπολογισμού € 1.473.013,98 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: € 191.491,82
Προϋπολογισμού: € 1.664.505,80 (μετά Φ.Π.Α.)

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 • το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
 • το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
 • τη με αριθμό 177/22-05-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζακύνθου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης,
 • και τους όρους του παρόντος τεύχους,και 

καλει

 

τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361300.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για καθένα από τα δρομολόγια που αφορά η προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου , Βανάτο , 29100, Ζάκυνθος, Πληροφορίες: Βυθούλκας Ανδρέας, τηλ. 2695360951, fax: 2695360970, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στυλιανός Μποζίκης

 

pdfΔιακήρυξη μεταφοράς μαθητών 2012 2013

Διεθνή διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για την Διαχείριση των Απορριμμάτων Δήμου Ζακύνθου

Περίληψη διακήρυξης Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού 
για την προμήθεια Εξοπλισμού για την Διαχείριση των Απορριμμάτων Δήμου Ζακύνθου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα τιμή για την προμήθεια, ενός (1) τεμαχιστή απορριμμάτων, τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 22,00 κ.μ και ενός (1) 16,00 κ.μ, καθώς και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων, όπως προδιαγράφονται στα οικεία τεύχη δημοπράτησης που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.599.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
Κατόπιν της από 17-05-2012 αποστολής της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της από 11/6/2012 διορθωτικής αυτής, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο, διεύθυνση πλ. Σολωμού 1, την 24-07-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00-11:30. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, δρόμος Αεροδρομίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την Τρίτη 17/7/2012. Αρμόδιος Ταβουλάρης Ιωάννης, στο τηλέφωνο 26950-45179. Για την παραλαβή των έντυπων τευχών δημοπράτησης υπάρχει οικονομική επιβάρυνση αξίας 10,00€. 

 

Κατεβάστε τα τεύχη της διακήρυξης:

 1. Περίληψη διακύρηξεις pdf
 2. Τεύχος διακύρηξεις pdf
 3. Τεχνικές Προδιαγραφές pdf
 4. Συγγραφή υποχρεώσεων pdf

 

 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166