Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

22 - Δήμος Ζακύνθου

Συντήρηση σχολικών κτιρίων πόλης Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3-5 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε) ,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
Συντήρηση σχολικών κτιρίων πόλης Ζακύνθου

Προϋπολογισμού Δαπάνης 70.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %)

Η Δημοπρασία θα γίνει την 23-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ζακύνθου (Δημαρχείο Βανάτου Ζάκυνθος ). 
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, ως και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντιστοίχου διαβάθμισης. .Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.119,00 ευρώ. και θα απευθύνεται προς Δήμο Ζακύνθου.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην διεύθυνση Δημαρχείο Βανάτο και στα τηλέφωνα 2695360951 & 2695360970.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ

 

Έργο

 

   Συντήρηση σχολικών κτιρίων πόλης Ζακύνθου

Προυπ

 

70.000,00 Ευρώ

( με  Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή

 

Ο.Σ.Κ

Χρήση

 

2012                                                    ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΡ1-71Τ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (επαναληπτικό) επιλογής αναδόχων για τη: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Προϋπολογισμού: € 1.172.075,60(χωρίς Φ.Π.Α.), Φ.Π.Α.: € 152.369,82, Προϋπολογισμού: €1.324.445,42 (μετά Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
2. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
3. τη με αριθμό 177/22-05-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζακύνθου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης,
4. τη με αριθμό 224/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζακύνθου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού, και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361300.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για καθένα από τα δρομολόγια που αφορά η προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου , Βανάτο , 29100, Ζάκυνθος, Πληροφορίες: Βυθούλκας Ανδρέας, τηλ. 2695360951, fax: 2695360970, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Στυλιανός Μποζίκης

                                                                         

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΔΑ: Β4ΘΗΩΡ1-2Α4

Χρηματ/ση : Κ.Α. 10.6413

Ζάκυνθος   06/08/2012

Αρ. πρωτ. :  31184

Μελέτη ανάπλασης και νέας διαμόρφωσης πλατειών και καλντεριμιών ορεινού οικιστικού πυρήνα Δ.Δ. Κερίου

Ο Δήμος Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε) , ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Δ.Δ ΚΕΡΙΟΥ
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία OΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 577.235,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα αναθεωρήσεις). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 85/2011 της Τ.Υ Δήμου Ζακύνθου, ανέρχεται στο ποσό των 576.229,91ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 710.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 23%.).
Ο κωδικός του έργου είναι: MIS 175958 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Δ.Δ ΚΕΡΙΟΥ».
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Η Δημοπρασία θα γίνει την 25-09-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου ( Δημαρχείο(Βανάτο), 29 100 Ζάκυνθος ).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2 (Κ/Ξίες), 1η, 2η, 3η(εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Α2, 1η, 2η, 3η(εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕυρωπαϊκούΟικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτικής και ποσοτικής άποψης.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 11.525,00 ευρώ. και θα απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες.
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 300 (τριακόσιες) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75,00 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και
25,00 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ζακύνθου.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2695360951-2695361353 Αρμόδια υπάλληλος: Βλαχιώτη Ελένη .

 

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ(2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007–2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  KΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

 

 

 

 ΜΕΤΡΟ3.2.2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75,00% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25,00από Εθνική Δαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ 282/8)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕIAIONIΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 47167/28-08-2012

 ΑΔΑ:Β4ΓΣΩΡ1-4ΛΓ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Δ.Δ ΚΕΡΙΟΥ»

 

Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου

O Δήμαρχος Ζακύνθου

διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου, στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθειας απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, μέσω της ρήτρας ευελιξίας στο Δήμο Ζακύνθου», ποσού 10.455,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% Η προμήθεια χωρίζεται σε δύο ομάδες στην ομάδα Α προϋπολογισμού 6.642,00 € που περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την ΟΜΑΔΑ Β προϋπολογισμού 3.813,00 € που περιλαμβάνει τα έπιπλα γραφείου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στο Δήμου Ζακύνθου, Πλ. Σολωμού 1, την 22 μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Ορίζεται ότι οι πρόσφορές μπορούν να κατατεθούν μεμονωμένα για μια από τις δύο ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 333,00 € για την Ομάδα Α και 191,00 € για την ομάδα Β και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου στο κεντρικό Δημαρχείο, τηλ. 26953 61330-1
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μποζίκης Στυλιανός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος

 

Ζάκυνθος 02-08-2012

Αριθ.Πρωτ. 44438

ΑΔΑ: Β4ΓΟΩΡ1-ΛΣΣ 

Ενέργεια : Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου

Προϋπολογισμός: 10.455,00 €

 

Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ζακύνθου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

       Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και το σύστημα της πιο συμφέρουσας προσφοράς , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας: «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ζακύνθου» 221.259,78 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
      Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α) την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Κριτήριο επιλογής θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά βάσει του ΕΚΠΟΤΑ.
      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-8-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ - 11:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330-1.
       Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο της προμήθειας.
    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 5% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, ήτοι : 11.063,00 € για το σύνολο της προμήθειας, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
      Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
     Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς δίδονται στα γραφεία του  Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330-331-353.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Στυλιανός Μποζίκης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος

 

Ζάκυνθος 25-07-2012

Αριθ.Πρωτ. 43358

ΑΔΑ:  Β4ΓΠΩΡ1-ΠΘΖ

Ενέργεια : Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ζακύνθου

Προϋπολογισμός: 221.259,78 €

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Κ.Α: 30.7326.026

Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Λαγανά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ διακηρύττει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και
συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία
δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, και γενικότερα το Ν. 3669/08 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου για την
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΓΑΝΑ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 43.050 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %)

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 03 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (λήξη επιδόσεως
προσφορών) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, στη θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση, δηλαδή στις 10 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη
επιδόσεως προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές
ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,
Α2, 1η για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85,καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατηγορίας
Υδραυλικών.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 700 ευρώ. και θα απευθύνεται προς την Δ.Ε.Υ.Α.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 26950 43427,
43811 (εσωτερικό 3) (Μούσουρα Ιουστίνη).

ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡ8Ζ-ΙΓ9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.
ΛΑΓΑΝΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.050 € (με Φ.Π.Α)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012
Ζάκυνθος 21/03/2012
Αριθ. Μελέτης: 20/2012

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2114/10-05-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προμήθεια Υδρομέτρων

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 45.294,75 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, που βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΕΟΡ8Ζ-ΖΞΤ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)
Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ)
291 00 Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950 43427
Fax: 26950 24099
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.294,75 €
ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΙΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ζάκυνθος 25/05/2012
Αριθ. Πρωτ: 2393
Αριθ. Μελέτης: 29/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισ-
μένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 45.294,75 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις
της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα
γίνει την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, που
βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα
επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή στις 22/06/12, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:30 π.μ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει την προμήθεια υδρομέτ-
ρων ½’’, ¾’’ και 1’’ που τοποθετούνται στις παροχές νερού των καταναλωτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού, καθώς κι
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (με Φ.Π.Α.) του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι και
τις 13/06/12 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43811, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη).
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης
να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση
ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίσ-
τανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Αντικατάσταση αγωγών δεξαμενών ύδρευσης

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.

ΑΔΑ: Β4ΡΠΟΡ8Ζ-Σ2Τ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 49.200,00 € (με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012

Αρ. Πρωτ.: 2458/30-05-2012

Αρ. Μελέτης: 11/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και
συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία
δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, και γενικότερα το Ν. 3669/08 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμού Δαπάνης 49.200 ευρώ ( με ΦΠΑ 23 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει την στις 12 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών)
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, στη θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση, δηλαδή στις 19 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη
επιδόσεως προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές
ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,
Α2, 1η για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατηγορίας
Υδραυλικών.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 800 ευρώ. και θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 26950
43811,43427 (εσωτερικό 3,Μούσουρα Ιουστίνη).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ

ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ομιλία Δημάρχου στην τελετή αδελφοποίησης με το Δήμο Παβίας

mpozikis2

Αγαπητέ δήμαρχε της αδελφής πόλης Παβία,
Αγαπητέ Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι και
Πολίτες της Παβία,
εκπροσωπώντας το Δήμο Ζακύνθου, σας μεταφέρω τον πιο θερμό χαιρετισμό και την έκφραση χαράς των πολιτών μας για αυτή την αδελφοποίηση που σήμερα πραγματοποιείται και τυπικά.
Επισφραγίζεται μία προσπάθεια που άρχισε πριν από χρόνια, για την αδελφοποίηση μεταξύ των δύο δήμων μας, και σήμερα βρίσκει το αίσιο τέλος της χαράζοντας μια νέα αρχή, που ελπίζω να είναι εποικοδομητική και για τα δύο μέρη.
Τις δύο πόλεις μας συνδέουν κοινές ιστορικές πορείες, από την εποχή του 19ου αιώνα, ήδη, τότε που Έλληνες και Ιταλοί, ανιχνεύαμε τους «δρόμους για τις πατρίδες» μας, την εποχή που δημιουργούσαμε τις προϋποθέσεις για τη σύσταση των ανεξάρτητων και ενιαίων εθνικών κρατών μας.  
Μας συνδέουν ισχυροί μορφωτικοί και φιλολογικοί δεσμοί, συνάφεια φιλοσοφικής σκέψης και κοινή πορεία στα κλασσικά γράμματα. Ζάκυνθος και Παβία γέννησαν, γαλούχησαν ή φιλοξένησαν μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, των ιταλικών και των ελληνικών γραμμάτων.
Στη Ζάκυνθο γεννήθηκε, στα τέλη του 18ου αιώνα, από Βενετσιάνο πατέρα και Ζακυνθινιά μητέρα, ο μεγάλος των ευρωπαϊκών γραμμάτων, αυτός που χαρακτηρίστηκε ως ο «εθνικός ποιητής της ιταλίας», ο Νικόλαος – Ούγκο Φόσκολος. Στη Ζάκυνθο μεγάλωσε ο Ούγκο Φόσκολος και έφηβος ήρθε στην Ιταλία. Νέο, 30 χρονών τον βρίσκουμε να διδάσκει ρητορική στο Πανεπιστήμιο της Παβία, όπου στις 22 Γενάρη 1809 εκφωνεί την περίφημη εναρκτήριο ομιλία του περί των Αρχών της Λογοτεχνίας.
Στο Πανεπιστήμιο της Παβία φοίτησε και διαμόρφωσε την φιλοσοφική του άποψη και την ποιητική του γλώσσα ο Ζακύνθιος Διονύσιος Σολωμός, μετέπειτα «εθνικός ποιητής της Ελλάδας. Στο νησί μας έγραψε τον «Ύμνο στην Ελευθερία» που, μετά τη δημιουργία του νέου Ελληνικού κράτους», καθιερώθηκε ως εθνικός μας ύμνος.
Μα δεν είναι μόνο το παρελθόν που ενώνει τις δύο πόλεις μας. Σε όλο τον 19ο, τον 20ο και τον 21ο αιώνα ζακύνθιοι φοιτητές φοίτησαν και συνεχίζουν να φοιτούν στο ιστορικό Πανεπιστήμιο της Παβία.
Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη, ιδιαίτερα την πατρίδα μου, αλλά και την Ιταλία, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων των δύο πόλεων.
Η αδελφοποίηση Παβία – Ζακύνθου μπορεί να αποβεί δυνατή και ειλικρινής, προάγοντας τις αξίες της φιλίας, της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης μεταξύ των πολιτών των δύο τόπων.
Το πρωτόκολλο αδελφοποίησης  που επίσημα πλέον υπογράφουμε σήμερα, πιστεύουμε και θα επιδιώξουμε να αποφέρει πολύπλευρα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους δύο δήμους μας. Σήμερα ανοίγουμε δρόμους συνεργασίας και κοινών δράσεων, αλλά και αναζήτησης κοινών λύσεων, όπως :
-Η προώθηση και πραγματοποίηση ανταλλαγών στα πεδία του πολιτισμού, της οινολογίας και γαστρονομίας.
-Η ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της γνωριμίας ανάμεσα στις κοινωνίες των δύο δήμων,  δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που έχουν σχέση με τον τη μορφή και το έργο του Ούγκο Φόσκολο.
-Η προαγωγή συνεργασιών στους τομείς της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού.
-Η ενεργοποίηση μορφών συνεργασίας για την ανάδειξη των αντίστοιχων τουριστικών πόρων.
-Η συνεργασία για την περιβαλλοντική ανάπτυξη μέσω της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας ανθρώπινου και τεχνικού δυναμικού.
-Η δραστηριοποίηση κάθε χρήσιμης μορφής συνεργασίας μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.  
Η ανάπτυξη των ανωτέρω ανταλλαγών και συνεργασιών μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία σε μια πορεία που μπορεί να αποβεί μόνιμη και σταθερή μέσα στο χρόνο.  
Οι στόχοι και οι επιδιώξεις όλων μας για μια καλύτερη ζωή στον κάθε τόπο, στην κάθε πόλη, αλλά και στην Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι,  ανιχνεύουν κοινούς δρόμους για την επίτευξή τους. Η αδελφοποίηση που σήμερα υπογράφουμε είναι ο κοινός μας δρόμος για την Ευρώπη των πολιτών της.
Μπορούμε να θυμόμαστε τη σημερινή μέρα,  την 12η Μαΐου 2012, σαν ημέρα ειρήνης, φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών Ζακύνθου και Παβία.
Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας στην Παβία.
Καλή αντάμωση στη Ζάκυνθο.

Παβία 1η Μαϊου 2012

Τοποθέτηση του Δημάρχου στην ημερίδα "Η αντιμετώπιση της εξάρτησης στην Ελλάδα"

mpozikis2

Αγαπητοί συνδιοργανωτές της Στοργής,
Αγαπητή κα Πρόεδρε του ΟΚΑΝΑ,
Κυρίες και Κύριοι συμμετέχοντες,

Είναι προφανές ότι η εξάρτηση, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται ή με οποιαδήποτε ουσία και αν δημιουργείται, αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που μαστίζει τις σύγχρονες κοινωνίες μας.
Χιλιάδες άνθρωποι, αλλά κυρίως παιδιά, έφηβοι και νέοι γίνονται, κάθε χρόνο, όμηροι της εξάρτησης –ιδιαιτέρως από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ–  και των ανθρώπων που εμπορεύονται αυτές τις ουσίες.
Το πρόβλημα είναι βαθιά κοινωνικό και βρίσκει τις ρίζες του στις παθογένειες του σύγχρονου τρόπου πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης της κοινωνίας μας. Η οικογένεια είναι ο πρώτος ιστός της κοινωνίας που υφίσταται τις επιπτώσεις από ένα εξαρτημένο μέλος της.
Οι χρήστες ουσιών είναι ασθενείς, που χρήζουν ψυχιατρικής και όχι μόνο υποστήριξης. Η πρόληψη, η περίθαλψη, η αποκατάσταση και η επανένταξη του εξαρτημένου στην κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία πρέπει να γίνουν μόνιμο μέλημα της πολιτείας.
Ο Δήμος μας είναι, και χρειάζεται μόνιμα να είναι, ευαίσθητος δέκτης των απεγνωσμένων μηνυμάτων για βοήθεια, που εκπέμπουν οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οικογένειές τους, τα σχολεία.
Η σημερινή εκδήλωση, που συνδιοργανώνουμε με τη ΣΤΟΡΓΗ, το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για το θέμα Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υγείας του νησιού μας, εντάσσεται στη μόνιμη μέριμνα του Δήμου Ζακύνθου για το πρόβλημα της εξάρτησης και των επιπτώσεών της στο άτομο και το σύνολο. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις γενεσιουργούς αιτίες της εξάρτησης, χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να προλαβαίνουμε την εκδήλωση των φαινομένων της, να αντιμετωπίζουμε τα αποτελέσματά της και να τα ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις της.
Δεν είμαι ο αρμόδιος να παρουσιάσω, σήμερα, τα στοιχεία και τους αριθμούς που αντικατοπτρίζουν τη ζοφερή κατάσταση της εξάρτησης στη Ζάκυνθο. Αυτό θα το κάνουν οι ομιλητές μας. Εγώ, σαν δήμαρχος, μπορώ να σας πω αυτό που και ο καθένας μας αντιλαμβάνεται γύρω του: το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμμένο στον τόπο μας. Η ανορθολογική από κάθε άποψη ανάπτυξη του τουρισμού συνέτεινε σε αυτό. Η τοπική μας κοινωνία βρέθηκε ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα που έφερε ένας χαμηλής στάθμης τουρισμός.
Την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης αποφάσισε το Δημοτικό μας Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου, με αφορμή την κατάθεση στη βουλή του νέου νομοσχεδίου περί ναρκωτικών.
Είναι προφανές ότι η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα μέχρι σήμερα μέτρα είχαν μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα και οι ποινές αντικαταστούσαν τη φροντίδα των πασχόντων.
Ο νέος «κώδικας περί ναρκωτικών» που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή στις 9 Γενάρη 2012
επιχειρεί για πρώτη φορά στη χώρα μας την αποποινικοποίηση της αποκλειστικής ίδιας χρήσης, ενώ, τιμωρεί την κατ' επάγγελμα μεγαλοδιακίνηση ή χρηματοδότηση μεγαλοδιακίνησης ναρκωτικών με ποινή έως ισοβίων και μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, χαρακτηρίζει ως κακούργημα την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών,
προβλέπει ηπιότερη μεταχείριση για τον δράστη διακίνησης μικροποσότητας ναρκωτικών υπό συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι η πιεστική ανάγκη εξασφάλισης της δόσης, η έλλειψη σκοπού κέρδους και η ψυχολογική πίεση,
καθιερώνει για πρώτη φορά το δικαίωμα στη θεραπεία και ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης του εξαρτημένου κρατουμένου    και
προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής εναλλακτικών μέτρων απεξάρτησης.   
Σημαντική είναι η άποψη που εισάγει ο νέος κώδικας για την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών, ως πράξης αυτοπροσβολής. Θεωρητικά το ζήτημα είναι κομβικό καθώς ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί παρά να έχει δικαίωμα να διαθέτει  ελεύθερα το σώμα του έστω και για να του δημιουργήσει βλάβες.  Πρακτικά, η άποψη αυτή μπορεί να αποτελέσει την κοινωνική ασπίδα, τόσο για τη μη «αποθήκευση» μεγάλου αριθμού ανθρώπων στη φυλακή, όσο και για την αποφυγή συντήρησης φαινομένων ιδεοληψιών που οδηγούν συνανθρώπους μας στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ο νέος κώδικας για τα ναρκωτικά, που έχει ανάγκη ο τόπος μας, πρέπει να αναδείξει σε αιχμή του δόρατος της εθνικής πολιτικής την πλήρη απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη, τη  συρρίκνωση κι όχι τη διαχείριση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το νομοσχέδιο φαίνεται να διέπεται από τη σωστή αρχή ότι η θεραπεία – επανένταξη είναι αποτελεσματικότερη όταν διενεργείται σε δομές εκτός φυλακής. Γι’ αυτό και χαιρετήθηκε από κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  
Να είναι, άραγε, αιτία για τη μη προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου, η εναντίωση σε αυτό ετερόκλητων πολιτικών απόψεων και των κομμάτων που τις εκφράζουν;
Παρ’ ότι το σχέδιο νόμου ήταν σε δημόσια διαβούλευση από τον Αύγουστο του 2011 και παρ’ ότι από τις 9 Γενάρη έχει κατατεθεί για συζήτηση στη βουλή, ακόμα δεν έχει ψηφιστεί.
Η εύθραυστη ενότητα της κυβέρνησής μας, ελπίζουμε να μην αποτελέσει εμπόδιο για τη θέσπιση ενός νόμου που έχουν ανάγκη τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας!

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση του θέματος των ναρκωτικών έχει αναμφισβήτητα θετικές ρυθμίσεις. Πρέπει να προχωρήσει η ψήφισή του με τις απαιτούμενες βελτιώσεις. Αυτό δεν αναιρεί τις δικές μας υποχρεώσεις, ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως τοπική κοινωνία να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των νέων –ως επί το πλείστον– αυτών ανθρώπων και να παίρνουμε μέτρα για την αποτροπή και πρόληψη του φαινομένου. Μέτρα με φροντίδα και αγάπη γι’ αυτούς που μπορεί να είναι οι φίλοι μας, οι δίπλα μας, τα παιδιά μας.
Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη. Ενημέρωση παντού: στα σχολεία, στο δρόμο, στο στρατό, στην οικογένεια. Και διεκδίκηση από μέρους μας: για περισσότερα και πιο πλουραλιστικά προγράμματα απεξάρτησης, για περισσότερα προγράμματα επανένταξης.
Το πρόβλημα δεν είναι του «ξένου», του «περιθωριακού», του «άλλου». Είναι δικό μας και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Με ευαισθησία και γνώση. Με κατανόηση και αποφασιστικότητα. Με θέληση και επιστημονικότητα.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166