Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

199 - Δήμος Ζακύνθου

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 21 η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο , Πλ.
Σολωμού , την 16 η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
8:00μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας
διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τσίπηρας

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΙΣ 16/07/2018
(21 η Συνεδρίαση) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15384 / 12-07-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις

Θέματα Εισηγητής

1. Συζήτηση για την απόφαση του Εφετείου Πατρών
για την δανειακή σύμβαση του Δήμου μας με την
πρώην Εμπορική Τράπεζα.

κ. Δήμαρχος

2. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης Θεάτρου
Ζακύνθου. κ. Πρόεδρος
3. Έγκριση πρακτικού Δευτεροβάθμιας Επιτροπής
παραλαβής υλικών του άρθρου 28 , της Υ.Α
11389/1993 για την προμήθεια εξοπλισμού για την
επεξεργασία των απορριμμάτων Ζακύνθου « του
Δήμου Ζακύνθου.

κ. Πρόεδρος

4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζακύνθου στην ΠΡΟΣKΛΗΣΗ
ΙΟΝ49 Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Π.Ι.Ν.
που αφορά στην “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του
συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός –
Πολιτισμός – Περιβάλλον“. –

κ. Πρόεδρος

5. Έγκριση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ΜΕ
ΤΙΤΛΟ « Aνοικτά Kέντρα Eμπορίου» Κωδικός Πρόσκλησης: 098
Α/Α ΟΠΣ: 2658 Έκδοση: 1/0

κ. Πρόεδρος

6. Έγκριση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά» ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και
Αειφόρος Ανάπτυξη» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ
και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά
δημόσιες υποδομές & δίκτυα» Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ57 Α/Α
ΟΠΣ: 2661 για το έργο « Ενεργειακή αναβάθμιση 3 ου Δημοτικού
και Νηπιαγωγείου Ζακύνθου »

κ. Πρόεδρος

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ – ΕΞΩ ΧΩΡΑ (ΤΜΗΜΑ 1)

Πρόεδρος
ΔΕΥΑΖ

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. & ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ – ΕΞΩ ΧΩΡΑ (ΤΜΗΜΑ 1)

Πρόεδρος
ΔΕΥΑΖ

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ,
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ

Πρόεδρος
ΔΕΥΑΖ

ΠΟΛΗΣ».
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. & ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Πρόεδρος
ΔΕΥΑΖ

11.
Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΖ. Πρόεδρος
ΔΕΥΑΖ

12. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Παιδικών
Σταθμών. κ. Δήμαρχος
13. Παραχώρηση χώρου στην περιοχή Πόρτο Βρώμη Υπηρεσίες
Δόμησης

14. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση
των αναγκών του 6 ου Δημοτικού Σχολείου κ. Δήμαρχος
15.
Επανέγκριση διαγραμμάτων ορίων οικισμών Υπηρεσίες
Δόμησης

16. Έγκριση κατασκευής υπόγειας ζεύξης παρακειμένων
γηπέδων στην περιοχή Γυψόλιθος Δ.Κ. Καλαμακίου

Τεχνικές
υπηρεσίες

17. Γνωμοδότηση επί του αιτήματος Παραχώρηση γραμμής
αιγιαλού για την εκτέλεση έργου αφαλάτωσης θαλάσσιου
νερού

Τεχνικές
υπηρεσίες

18. Γνωμοδότηση για την αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης
του 1923

Τεχνικές
υπηρεσίες

19. Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων
–Διαγραφές.

Οικονομικές
υπηρεσίες

20.
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων κ. Δήμαρχος
21.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών Οικονομικές
υπηρεσίες

22. Έγκριση διαφημιστικής καμπάνιας σε Ομογενειακή
εφημερίδα στα πλαίσια προώθησης-προβολής του νησιού
μας.

κ. Δήμαρχος

23.
Μετακινήσεις Αιρετών κ. Δήμαρχος
24. Έγκριση για την προμήθεια στολισμών εκδηλώσεων
, Στεφανιών εδεσμάτων γλυκισμάτων κερασμάτων
στα πλαισια δαπανών για την τέλεση δεξιώσεων και
εθνικών και τοπικών ερορτών για το έτος 2018/2019

Οικονομικές
υπηρεσίες

25. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη θέση Μύλοι
της Τ.Κ. Αγαλά κ. Πρόεδρος
26. Έγκριση έκδοσης διοικητικής άδειας εμπορίου
έργων τέχνης κ.λ.π. καθώς και έγκριση όρων
προκήρυξης της δραστηριότητας αυτής.

κ. Πρόεδρος

27. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Καταστήματος με επωνυμία
NIK.ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε είδος
επιχείρησης << εκμίσθωση μοτοποδηλάτων εως
50cc >> που βρίσκεται στην Τ.Κ. Τραγακίου

κ. Πρόεδρος

28.
Αιτήσεις-προτάσεις- ανακοινώσεις κ. Πρόεδρος.

 

Ολοκλήρωση Ενημερωτικής Δράσης στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατασταρίου ''ΜΟΡΦΕΣ'' από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου, δια της νομικού συμβούλου του Πέττα Κατερίνας, πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης-πρόληψης κι ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατασταρίου με διακριτικό τίτλο ‘’ΜΟΡΦΕΣ’’ στο χώρο του δημοτικού καταστήματος της δημοτικής ενότητας Αλυκών του Δήμου Ζακύνθου (Δημαρχείο Αλυκών) το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε το θέμα «Νομική προστασία γυναικών και παιδιών που εκτίθενται στη βία».

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Συλλόγου ενημερώθηκαν αρχικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου καθώς, επίσης, για τη διεύρυνση τους στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Σύμφωνα με την νέα προγραμματική περίοδο, το Κέντρο θα απευθύνεται πλέον και σε γυναίκες οι οποίες όχι μόνο έχουν υποστεί και υφίστανται βία, αλλά και σε αυτές που εκτίθενται σε πολλαπλές διακρίσεις, όπως άνεργες, μονογονείς, ΑμΕΑ, πρόσφυγες, μετανάστριες κ.λπ., ενώ προστίθεται και η υπηρεσία της εργασιακής συμβουλευτικής-πληροφόρησης σε γυναίκες διαφόρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Εν συνεχεία, ενημερώθηκαν:

- για την έκταση και τη σοβαρότητα του χρόνιου και σύνθετου φαινομένου της Ενδοοικογενειακής Βίας μέσω της παρουσίασης όλων των δυνατών μορφών εκδήλωσής της (σωματικής-σεξουαλικής-ψυχολογικής- οικονομικής βίας) εις βάρος της γυναίκας είτε από τον (πρώην/νυν) σύζυγο είτε από τον σύντροφό της καθώς, επίσης, για τις επιβαρυντικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η βίαιη συμπεριφορά τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχοπνευματική της υγεία. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε εκτενώς ο Ν. 3500/2006 που περιγράφει το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ανωτέρω φαινομένου κι αποβλέπει στην προστασία της οικογένειας ως αγαθού ασφαλούς κι αξιοπρεπούς διαβίωσης του ατόμου καθώς, επίσης, έγινε ενημέρωση για τα εκ του νόμου δικαιώματα της γυναίκας-θύματος ενδοοικογενειακής βίας και για τις διαδικασίες που πρέπει να ενεργοποιήσει για την ενάσκησή τους.

- για τα πολλαπλασιαστικά/κοινωνικά κόστη της ενδοοικογενειακής βίας όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει δια των αρνητικών συνεπειών στα παιδιά που εκτίθενται στη βία (είτε ως μάρτυρες είτε ως θύματα) ιδίως με την εκδήλωση συμπεριφορικών και συναισθηματικών διαταραχών, πιθανής τοξικοεξάρτησης κι ενδεχόμενης διάπραξης βίας ή/και θυματοποίησης στην ενήλικη ζωή τους. Ομοίως, υπερτονίστηκε ότι ο Ν. 3500/2006 απαγορεύει ρητά την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου θεωρώντας την ως μη επιτρεπτό μέσο σωφρονισμού στο πλαίσιο ανατροφής του κι επισημάνθηκαν οι αστικές και ποινικές ευθύνες του γονέα που αθετεί την εν λόγω νομοθετική επιταγή και οι οποίες εκτείνονται ακόμη και σε αφαίρεση της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησής της.

-για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (Ν. 3896/2010) καθώς, επίσης, για τις προτεινόμενες καλές πρακτικές αντιμετώπισής του με διαδοχική δράση/κινητοποίηση της γυναίκας-θύματος απέναντι σ’ αυτόν που την παρενοχλεί, απέναντι στον χώρο εργασίας και απέναντι σε εξωτερική αρμόδια αρχή (Συνήγορος του Πολίτη, Επιθεώρηση Εργασίας).

-για το φαινόμενο ‘’trafficking’’ (παράνομη διακίνηση κι εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική κι εργασιακή τους εκμετάλλευση), ως μορφή βίας, ειδικότερα δε για τον τρόπο αναγνώρισης μιας γυναίκας- θύματος εμπορίας και για την έννομη προστασία της.

-για το ισχύον στη χώρα μας νομοθετικό πλαίσιο για την πορνεία (Ν. 2734/1999) και για την προσπάθεια που καταβάλλει η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων να απαγορεύσει τον αγοραίο έρωτα και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη (Σουηδία, Γαλλία), θεωρώντας την ως μη συνειδητή γυναικεία επαγγελματική επιλογή άλλα, αντιθέτως, εκλαμβάνοντας την ως βία ανθρώπου προς άνθρωπο.

Τέλος, έγινε ενημέρωση για τον Ν. 3226/2004 που προβλέπει εκείνα τα εισοδηματικά κριτήρια υπό τη συνδρομή των οποίων η γυναίκα- θύμα ενδοοικογενειακής βίας τεκμαίρεται ότι είναι πολίτης χαμηλού εισοδήματος και για το λόγο αυτό μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή της στο πρόγραμμα νομικής βοήθειας που υλοποιείται από το Πρωτοδικείο προκειμένου να μπορέσει να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς προσωπική οικονομική της επιβάρυνση.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ζακύνθου θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως την κα Ποταμίτη Διονυσία, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατασταρίου, για την άριστη συνεργασία και φιλοξενία.

Με εκτίμηση τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου.

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ζακύνθου

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Γαϊτάνι (Κοινοτικό Γραφείο), 29 100 Ζάκυνθος
Τηλ/Fax.: 26950 25997
Ε-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 17:30

Δελτίο Τύπου για την αδελφοποίηση του Δήμου Ζακύνθου με την Ισπανική πόλη Σαγκούντο

Με την Ισπανική πόλη Σαγκούντο της Ισπανίας αδελφοποιήθηκε ο Δήμος Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια πανηγυρικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο νησί μας βρίσκεται για τον σκοπό αυτό ο Δήμαρχος του Σαγκούντο, κ. Francesc Fernandez Carrasco, ο οποίος συνυπέγραψε το πρωτόκολλο συνεργασίας και αδελφοποίησης μαζί με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, κ. Παύλο Κολοκοτσά.

Αρχικά, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νίκος Τσίπηρας, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, σημειώνοντας πως για να υπάρξουν αποτελέσματα από την αδελφοποίηση των δύο περιοχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια από τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου τόνισε από την πλευρά του ότι η Ζάκυνθος ανοίγει ακόμη περισσότερο τα φτερά της μέσω αυτής της αδελφοποίησης, με τη σημερινή Δημοτική Αρχή να έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην εξωστρέφεια του νησιού, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους επισκέπτες στον τόπο μας, οι οποίοι συνδράμουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος της Ισπανικής πόλης ευχαρίστησε, σε άπταιστα ελληνικά, τον Δήμο Ζακύνθου που ολοκλήρωσε την τελετή αδελφοποίησης (οι διαδικασίες είχαν αρχίσει από το 2009) και σημείωσε τα παρακάτω:

"Τον 7ο αιώνα π.Χ. μια ομάδα Ζακυνθινών έφτασε μέχρι τα Ισπανικά παράλια καιδημιούργησε την πόλη Ζακάνθα ή Ζακυνθαίων, πόλη που σύντομα εξελίχθηκε σε εμπορικό κέντρο. Ο ιστορικός Πολύβιος αναφέρεται στην πολιορκία της Ζακάνθης από τον 26χρονο Αννίβα (218 π.Χ.), στην οποία οι Ζακυνθινοί ζήτησαν Ρωμαϊκή βοήθεια, όμως αυτή δεν ήρθε ποτέ. Αντιστάθηκαν, αλλά τελικά δεν απέτρεψαν την άλωση και την καταστροφή της πόλης. Στην πορεία η πόλη ανοικοδομήθηκε από τους Ρωμαίους, που της έδωσαν το λατινικό όνομα Ζακούντουμ. Σήμερα η πόλη έχει το όνομα Σαγκούντο και στο Δημαρχείο της υπάρχει επιγραφή αφιερωμένη στους Ζακυνθινούς προγόνους της".

Να σημειωθεί πως τις προσπάθειες για τη συγκεκριμένη αδελφοποίηση ξεκίνησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Φιόρο του Λεβάντε", με τον πρόεδρο, κ. Λάμπρο Καπνίση, να κάνει ειδική μνεία στους ανθρώπους που συνετέλεσαν τα μέγιστα για να φτάσουμε σε αυτή την αίσια κατάληξη, ενώ ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, που ολοκλήρωσαν την αδελφοποίηση και πλέον οι δεσμοί 3.000 ετών γίνονται ακόμη πιο ισχυροί.

Επιστολή του Δημάρχου Ζακύνθου στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ" τον Οκτώβριο του 1999

"Αγαπητέ Κώστα,

Αρχές Οκτωβρίου 1999, πρωινό εργάσιμης ημέρας χτυπά το τηλέφωνό μου πολλές φορές με ανταποκριτές φίλους Ζακυνθινούς, ανάμεσα σε αυτούς συμμαθήτριες του Γυμνασίου, η Σούλα του Βασίλη του Μπάστα και η Μαρία Κεφαλληνού.

Αρχίζουν να μου διαβάζουν το από 26 Σεπτεμβρίου 1999 δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερη Άποψη" του εκδότη, δημοσιογράφου και φίλου, Κώστα Μαλαπέτσα.

Η φωνή τρέμει όταν μου διαβάζουν και σε λίγο διακόπτεται από δάκρυα συγκίνησης για το συμμαθητή τους. Το δημοσίευμα γραμμένο από έναν καταξιωμένο δημοσιογράφο που ξέρει να τιμά, να ξεχωρίζει τους ανθρώπους που τιμούν τη Ζάκυνθο και που η Ζάκυνθος, ο μοναδικός έρωτάς τους, τους συγκλονίζει.

Αγαπητέ Κώστα, αισθάνομαι ευτυχής που ο Θεός και ο Άγιος Διονύσιος μας επιφύλαξε μια κοινή τύχη να γεννηθούμε στη Ζάκυνθο, να μεγαλώσουμε με την ευαισθησία, το ρομαντισμό και τη ντομπροσύνη του γνήσιου Ζακυνθινού, κι αφού μας αξίωσε να οπλιστούμε με γνώσεις, πείρα και λοιπές δυνάμεις, ένωσε τους δρόμους μας για μια Ζάκυνθο ωραία και μοναδική, που οι άνθρωποί της θα ζουν με αγάπη και κοινωνική ευαισθησία.

Αγαπητέ Κώστα, είχα την τύχη λίγες φορές να συναντηθούμε στο νησί μας και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας για το μεγάλο ερωτά μας τη Ζάκυνθο και το λέω αυτό με ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί η αγάπη των Ζακυνθινών με αναγκάζει να μη μπορώ να βλέπω τους φίλους που θέλω, ακόμα και την ίδια μου την οικογένεια.

Κώστα, ξεκίνησα από το Βασιλικό με όνειρα και ευαισθησία. Την απόσταση Βααιλικό-Χώρα (10 χιλιόμετρα) την έκανα πολλές φορές με τα πόδια. Από μικρός ήμουν γεμάτος ευαισθησίες για τους πιο αδύνατους και αδικημένους από τη ζωή. Ευαίσθητος προς τους γέροντες και τους συμμαθητές που υστερούσαν, επαναστατούσα με τις αδικίες κάποιων δασκάλων-καθηγητών, που έβλεπα ως νέος, το παιδί του δικηγόρου-υπαλλήλου να λέει το ίδιο μάθημα με το παιδί του αγρότη και ο βαθμός να διαφέρει δύο έως τρεις βαθμούς.

Μπήκα στον προσκοπισμό και έφτασα Υπαρχηγός Ανιχνευτών. Δεκαοκτώ χρόνων μπήκα στη Σχολή Ευελπίδων είχα ήδη πάρει το δρόμο ως άνθρωπος και επαγγελματίας. Η σκέψη μου ήταν πάντα στη Ζάκυνθο κι όταν συναντούσα Ζακυνθινό για μένα ήταν ο αδελφός, ο φίλος, ο Άγιος Διονύσιος. Κώστα ό,τι έκανα ή θα κάνω για τη Ζάκυνθο ήταν και θα είναι η ίδια μου η ζωή. Και πάντα ανιδιοτελώς.

Ο Άγιος Διονύσιος με βοήθησε και με αξίωσε να υλοποιήσω όλους τους στόχους της ζωής μου, επαγγελματικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς και περιβαντολλογικούς, με όραμα πάντα μια Ωραία και Μόνη Ζάκυνθο.

Γύρισα όλο τον κόσμο και ταξίδεψα σε όλες τις Ηπείρους. Ένιωσα παντού την αγάπη των ανθρώπων γιατί για μένα η ανθρώπινη προσωπικότητα δεν έχει χρώμα, ηλικία, φύλο, καταγωγή. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχω πάρει πολλούς επαίνους, παράσημα, τίτλους, αξιώματα. Για μένα αξία έχει μόνο η αγάπη των Ζακυνθινών.

Θέλω να σε διαβεβαιώσω αλλά κι όλες τις μανάδες κι αδελφές κάθε Ζακυνθινόπουλου, που υπηρετεί ή θα υπηρετήσει μελλοντικά στο στρατό, ότι θα είμαι πάντα δίπλα τους σαν πατέρας, φίλος κι αδελφός.

Οι ανάγκες της πατρίδας μας είναι συγκεκριμένες στα ανατολικά μας σύνορα. Θα είμαι πάντα ειλικρινά μαζί τους και πάντα, ημέρα και νύχτα, θα ξαγρυπνώ γι αυτούς. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει στο χώρο του ο Παύλος Κολοκοτσάς δεν θα μπορεί να το κάνει ο Θεός και ο Άγιος Διονύσιος. Να με ενοχλούν ημέρα και νύχτα, γιατί έχω χιλιάδες παιδιά που ασχολούμαι για μια ηθική συμπαράσταση σαν δικός τους άνθρωπος.

Σε ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός και ο Άγιος Διονύσιος να σου δίνει δύναμη και το όραμά μας για μια Ωραία και Μοναδική Ζάκυνθο, όπου η αγάπη και η κοινωνική ευαισθησία θα γίνουν πραγματικότητα στην Ανατολή του 21ου αιώνα".

Με βάση αυτή την επιστολή θέλω να επισημάνω, πως ως Δήμαρχος Ζακύνθου έχω τους ίδιους στόχους και το ίδιο όραμα για μια καλύτερη Ζάκυνθο.

Παρά τον... "μπουχό" που έχει σηκωθεί το τελευταίο διάστημα εναντίον μου, τονίζω πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και ότι συνεχίζω να λειτουργώ ανιδιοτελώς και να παλεύω για να αποκτήσει το νησί μας όλα όσα του αξίζουν.

Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος πως η αλήθεια θα λάμψει.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου, κ. Παύλου Κολοκοτσά 12.06.2017

Τις τελευταίες ημέρες μέσω του Διαδικτύου και του Τύπου, κάποιοι συνεχίζουν να παραπληροφορούν και συγχρόνως προσπαθούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα στη συνοχή της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής.

Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ο τεχνικός σύμβουλος, κ. Ιωάννης Φραντζής, το γνωρίζει από το 1992, όταν επί εποχής Γιώργου Αρμένη και Δημήτρη Κούτση (Κουμπαρούλη) ξεκίνησε σε ορθή βάση η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος με ολοκληρωμένη διαχείριση.

Στη συνέχεια, από το 2000 και μέχρι το 2014, όπου η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε μία βόμβα με συγκεκριμένο χρόνο εκρήξεως και με την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (πρόστιμο 30.000 ευρώ ημερησίως, ποσό που θα έπεφτε στα κεφάλια των Ζακυνθινών).

Κανείς δεν φρόντισε έγκαιρα να χωροθετηθεί η περιοχή για την κατασκευή εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης, εκτός Θαλασσίου Πάρκου.

Ζήσαμε τον εφιάλτη των απορριμμάτων και τους ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων). Ο Δήμαρχος, Παύλος Κολοκοτσάς, η εντιμότητα και η αποφασιστικότητά του με οποιοδήποτε κόστος είναι γνωστή στο πανελλήνιο, μπήκε στο στόχαστρο.

Προτού συντάξουμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων (βραβεύθηκε ως καινοτόμο και πρωτοποριακό), το οποίο έγινε σύμφωνα με τον περιφερειακό και εθνικό σχεδιασμό, επισκεφθήκαμε όλη την Ελλάδα και δεχθήκαμε εμπορικές αντιπροσωπείες που ασχολούνται με τη διαχείριση των απορριμμάτων (Ρωσία, Γερμανία, κλπ).

Όλες όμως για να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης, χρειάζονται χωροθετημένο χώρο. Έγιναν δύο περιβαλλοντικές μελέτες και εγκρίθηκε από τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης, κ. Αγγελάκα, ο Βραχίονας (θέση Λίβας) ως η πιο σωστή λύση.

Οι όποιες ενστάσεις υποβλήθηκαν και οι οποίες καθυστέρησαν το έργο και τις ευρωπαϊκές πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, απερρίφθησαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωροθετήθηκε ο χώρος τελικά και με τη συνδρομή των απαραίτητων εγγράφων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο, ενταχθήκαμε πρώτοι στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και ήδη άρχισαν οι εργασίες εγκατάστασης με την κινητή μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης αρχικά και εν συνεχεία με την κατασκευή εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης με διαλογή στην πηγή, που αποτελεί και την οριστική λύση.

Παρακαλούμε όλους τους Ζακυνθινούς, αλλά και τους άλλους που παρεμβαίνουν στο σοβαρό αυτό θέμα, να αντιληφθούν πως μπορεί να είναι ολέθρια για τη Ζάκυνθο η τυχόν αναστολή του έργου και να οδηγηθούμε ξανά στο χάος, εφόσον χάσουμε τις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις.

Η Ζάκυνθός μας και οι Ζακυνθινοί δεν αξίζουν τέτοια τύχη. Κάποιοι στεναχωριούνται, διότι γνωρίζουν πως εάν ο Δήμαρχος, Παύλος Κολοκοτσάς, λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων, θα τεθεί πολύ ψηλά στα μάτια των Ζακυνθινών.

Ό,τι κι αν κάνουν ο Δήμαρχος ούτε εγκεφαλικό έπαθε, ούτε τα παράτησε. Παρακαλούνται οι φορείς και ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με την υγεία και τον τουρισμό, να καταδικάζουν δηλώσεις και παρεμβάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη της Ζακύνθου.

Τον εφιάλτη αυτόν τον ζήσαμε και δεν θα τον ξαναζήσουμε προς απογοήτευση ορισμένων κύκλων.

Εντός του 2017 θα γίνουν διεθνείς ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου ο καθένας θα μπορεί να λάβει μέρος είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Το τι χάος παραλάβαμε το γνωρίζουν οι Ζακυνθινοί, οι οποίοι μας περιβάλλουν με αγάπη και εμπιστοσύνη. Δεν θα τους απογοητεύσουμε...

Δελτίο Τύπου για πυρκαγιές

Ενόψει της έναρξης της Αντιπυρικής Περιόδου 2017 και με δεδομένη την αλλαγή, επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών ,οι οποίες συμβάλλουν στη μετατροπή μιας αθώας φωτιάς σε καταστροφική πυρκαγιά, ο Δήμος εφιστά την προσοχή των πολιτών στα εξής:
• Από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου , δεν επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο.
• Όσοι εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο(ιδίως με χρήση φλόγας ή που αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία) κατά την παραπάνω περίοδο και κυρίως κοντά σε δάση , δασικές εκτάσεις και σε βλάστηση με ξηρούς θάμνους και χόρτα , οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.
• Όσοι διαθέτουν οικοπεδικούς χώρους , να προβούν στον καθαρισμό τους από τα χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει πυρκαγιά ή να τροφοδοτηθεί μια άλλη πυρκαγιά.
• Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται και πολλές πυρκαγιές σε χώρους όπου υπάρχουν σκουπίδια, θέλουμε να επισημάνουμε πως απαγορεύεται η καύση αστικών απορριμμάτων και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων με κίνδυνο την πρόκληση πυρκαγιών καθώς και την ανάπτυξη σοβαρών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία των πολιτών.

• Οι παραβάτες κινδυνεύουν κατά περίπτωση- πέραν των ποινικών κυρώσεων- με περικοπή , διακοπή ή και επιστροφή επιδοτήσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και με επιβολή διοικητικού προστίμου από τις Υπηρεσίες , σε περίπτωση ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις.

• Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης , παρατηρήσει ύποπτο καπνό ή φλόγα στην ύπαιθρο , να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο (199), δίνοντας τις αναγκαίες πληροφορίες που θα του ζητηθούν , για την έγκαιρη επέμβαση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εφιστούμε την προσοχή όλων και ζητάμε τη συνεργασία τους, προκειμένου το νησί να μην αντιμετωπίσει προβλήματα με πυρκαγιές .

Δελτίο Τύπου για πυρκαγιές

Ενόψει της έναρξης της Αντιπυρικής Περιόδου 2017 και με δεδομένη την αλλαγή, επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών ,οι οποίες συμβάλλουν στη μετατροπή μιας αθώας φωτιάς σε καταστροφική πυρκαγιά, ο Δήμος εφιστά την προσοχή των πολιτών στα εξής:
• Από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου , δεν επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο.
• Όσοι εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο(ιδίως με χρήση φλόγας ή που αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία) κατά την παραπάνω περίοδο και κυρίως κοντά σε δάση , δασικές εκτάσεις και σε βλάστηση με ξηρούς θάμνους και χόρτα , οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.
• Όσοι διαθέτουν οικοπεδικούς χώρους , να προβούν στον καθαρισμό τους από τα χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει πυρκαγιά ή να τροφοδοτηθεί μια άλλη πυρκαγιά.
• Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται και πολλές πυρκαγιές σε χώρους όπου υπάρχουν σκουπίδια, θέλουμε να επισημάνουμε πως απαγορεύεται η καύση αστικών απορριμμάτων και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων με κίνδυνο την πρόκληση πυρκαγιών καθώς και την ανάπτυξη σοβαρών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία των πολιτών.

• Οι παραβάτες κινδυνεύουν κατά περίπτωση- πέραν των ποινικών κυρώσεων- με περικοπή , διακοπή ή και επιστροφή επιδοτήσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και με επιβολή διοικητικού προστίμου από τις Υπηρεσίες , σε περίπτωση ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις.

• Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης , παρατηρήσει ύποπτο καπνό ή φλόγα στην ύπαιθρο , να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο (199), δίνοντας τις αναγκαίες πληροφορίες που θα του ζητηθούν , για την έγκαιρη επέμβαση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εφιστούμε την προσοχή όλων και ζητάμε τη συνεργασία τους, προκειμένου το νησί να μην αντιμετωπίσει προβλήματα με πυρκαγιές .

ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. είναι η μετεξέλιξη τής ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Σ.Α.Ζ.) Α.Ε., ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσής της. Σκοπός των αλλαγών αυτων είναι η Ιόνιος Αναπτυξιακή ν΄ ανταποκρίνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, στις προσδοκίες των επιχειρήσεων, των δημόσιων φορέων, των πολιτών των νησιών τού Νοτίου Ιονίου, καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους. Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ είναι αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία, με μετόχους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και συλλογικούς φορείς των τριών τομέων της οικονομίας.
Η εταιρεία ιδρύθηκε, ως ΣΑΖ Α.Ε., στις 27 Μαρτίου του 1998 με Μετοχικό Κεφάλαιο 20.000.000 δρχ., επιμεριζόμενο σε 1.000 μετοχές και Μετόχους την Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), το Σύνδεσμο Ύδρευσης, το Σύνδεσμο Καθαριότητας και το Δήμο Ζακυνθίων.
Τον Μάιο του 2002, πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και εισήχθησαν δύο νέοι μέτοχοι: το Επιμελητήριο Ζακύνθου και η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ζακύνθου.
Σε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2003, εισήχθηκε ως νέος μέτοχος και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου.
Τον Ιούνιο του 2006, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε να προβεί σε νέα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, στην οποία έχουν ανταποκριθεί — εκτός των παλαιών Μετόχων — οι Δήμοι Λαγανά, Ελατίων, Αλυκών και Αρτεμισίων.
Τον Νοέμβριο 2016, η νέα Διοίκηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νοτίου Ιονίου ξεκίνησε την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση της εταιρείας, με νέο προσωπικό, δημιουργική φιλοσοφία, σαφείς διαδικασίες λειτουργίας και εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, με σκοπό να εντοπίσει και υλοποιήσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις που, με τα σημερινά δεδομένα, έχουν την μέγιστη προστιθέμενη αξία για τα νησιά του Νοτίου Ιονίου και των πολιτών τους και να έχει η Ιόνιος Αναπτυξιακή την ετοιμότητα να διαχειρίζεται τις πιθανές αλλαγές των δεδομένων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συγκυριών, ώστε να εξουδετερόνονται ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Διεύθυνση: Μαχαιράδο (πρ. Δημαρχείο)
T.K.: 29 092, Π.Ε. Ζακύνθου

Τηλ: 26950 43931
Fax: 26950 43932

Άννα Μεϊντάνη, Γενική Δ/ντρια: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διονυσία Βυθούλκα, Οικονομολόγος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νικόλαος Σιδηροκαστρίτης, Γεωπόνος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στέλλα Αντιόχου, Γεωπόνος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραμματεία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web : http://www.ioniosanaptixiaki.gr/

 
 

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για τα Σεκάνια

Στη σύσκεψη που αφορούσε την παρουσίαση της μελέτης που έγινε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και έχει ως θέμα την αντιπυρική και αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας Σεκανίων και της ευρύτερης περιοχής του Σκοπού, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς.
Τονίζοντας πως από το 1994 προσπαθεί με τη WWF και τους τοπικούς φορείς για την προστασία της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στα Σεκάνια και την παραχώρηση της περιοχής αυτής ως χερσαίου χώρου στο ΕΘΠΖ, ο Δήμαρχος κατέθεσε στη συνάντηση την εμπειρία του και τη γνώση που έχει για το θέμα, αφού διαθέτει περιουσία στη συγκεκριμένη περιοχή.
Πρόσθεσε πως θα πρέπει να γίνουν δύο παρεμβάσεις: Α) Να ενωθεί η αντιπυρική ζώνη από το νταμάρι του Μιχαλίτση που καταλήγει στον Σκοπό με μια δεύτερη που είναι απαραίτητο να γίνει κατά μήκος του ρέματος που χωρίζει τον Σκοπό από τα Σεκάνια και Β) Να φτιαχτεί σταθμός παρατήρησης της νυχτερινής ωοτοκίας.
"Σημειώνω εξ´ αρχής ότι ο Δήμος Ζακύνθου και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του είναι στη διάθεση του ΤΕΙ, του Δασαρχείου, της Πυροσβεστικής και της Αντιπεριφέρειας, προκειμένου αυτή η αξιόλογη μελέτη που παρουσιάζετε σήμερα να εφαρμοστεί πλήρως. Θα καταθέσω κάποια πράγματα από την πολύχρονη εμπειρία μου στην περιοχή. Τα Σεκάνια έχουν κινδυνέψει από δύο πυρκαγιές. Πέρυσι αν δεν είχαμε το ελικόπτερο η περιοχή θα είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Έγιναν προσπάθειες αναδάσωσης τα τελευταία χρόνια, όμως δεν είμαι ικανοποιημένος. Στην πρώτη πυρκαγιά είχαν καεί αιωνόβιοι κέδροι. Ευτυχώς η φύση έχει την ικανότητα να αναγεννάται από τις στάχτες της. Κατά τη γνώμη μου είναι ευχής έργων που δημιουργήθηκε το δεύτερο φυλάκιο, γιατί παρακολουθεί από το Γέρακα έως το Κερί. Θα ήταν ακόμη καλύτερα αν γινόταν εκεί και σταθμός νυχτερινής παρατήρησης της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Αυτή θα ήταν μια σπουδαία ενέργεια που θα διαφήμιζε το νησί μας διεθνώς. Επισημαίνω πως για τις αντιπυρικές ζώνες ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να λάβει χώρα στην περιοχή, δεν έχω κανένα πρόβλημα να περνάνε από την περιουσία μου" ανέφερε ο Δήμαρχος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου

Ίδρυση θεσμού «Σχολείου Τουρισμού» σε συνεργασία με Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Ζακύνθου - Συνδέοντας τον Τουρισμό με τους Ανθρώπους του

Σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ζακύνθου, σας ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ζακύνθου θα φιλοξενήσει την Διευθύντρια εκπαιδευτικού προγράμματος ΙΝΣΕΤΕ κ. Λία Ζαμπέτογλου, η οποία θα παρουσιάσει στους φορείς τουρισμού της Ζακύνθου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των κλάδων και όλων των επιπέδων του τουριστικού φάσματος (ενδεικτικά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επισιτιστικές επιχειρήσεις κτλ) και έχει σαν σκοπό την επαγγελματική εκπαίδευση και την βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων κάθε επιπέδου, καθώς και των μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών των επιχειρήσεων.
Θα ακολουθήσει διαβούλευση με όλους τους τουριστικούς φορείς, ώστε από κοινού να επιλεγούν οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης σ’ όλα τα επίπεδα και όλους τους κλάδους.

Αντίστοιχες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί από το ΙΝΣΕΤΕ με μεγάλη επιτυχία και ευρύτατη συμμετοχή σε εμβληματικές τουριστικές περιοχές της Ελλάδος, όπως η Ρόδος, η Κρήτη, Καλαμάτα κτλ.

Στόχος είναι το πρώτο «Σχολείο Τουρισμού» να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ζάκυνθο με την συνεργασία του Δήμου Ζακύνθου, των επαγγελματικών φορέων του Τουρισμού και του ΙΝΣΕΤΕ μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2017 και να αποτελέσει την έναρξη ενός μακροχρόνιου και επαναλαμβανόμενου ετήσιου θεσμού για την αναβάθμιση του επιπέδου των τουριστικών υπηρεσιών του νησιού μας.

Η συμμετοχή των τουριστικών φορέων θα είναι κομβική καθότι το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί θα βασίζεται στις ανάγκες εκπαίδευσης που θα προκύψουν από τις δικές τους προτάσεις.
Η εκδήλωση θα λάβει μέρος στο Ξενοδοχείο ΠΑΛΑΤΙΝΟ την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 11π.μ.

Ο Αντιπρόεδρος
  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
του Δήμου Ζακύνθου


Αντώνιος Νικολουδάκης
          
BIOΓΡΑΦΙΚΟ
Λία Ζαμπέτογλου
Διευθύντρια Εκπαίδευσης στο ΙΝΣΕΤΕ
 
«Η Λία Ζαμπέτογλου, με μακρά πείρα στον χώρο του τουρισμού και ειδικότερα των ξενοδοχείων, τη λειτουργία και την οργάνωση ξενοδοχειακών μονάδων και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, μπήκε στην ομάδα του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ τον Οκτώβριο του 2014 για να αναπτύξει και υλοποιήσει τις εκπαιδευτικές δράσεις του Ινστιτούτου σε όλη την Ελλάδα.
Ενώ ο αρχικός της στόχος ήταν η ηχοληψία και οι τέχνες, την κέρδισε η φιλοξενία και έγινε το μεγάλο πάθος της. Ξεκίνησε την καριέρα της στο εστιατόριο του Hyatt Regency Casino, Θεσσαλονίκης το 1999 και μετά από τη συνειδητοποίηση ότι ο Τουρισμός & η Φιλοξενία είναι η πραγματική της τάση, απέκτησε πτυχίο Hospitality Management & Business Administration από το Glion Institute of Higher education και το Manchester College of Arts & Technology. Μετακομίζοντας στο Λονδίνο, έστρεψε την πορεία της προς την Εκπαίδευση & τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, αποκτώντας Certificate in Training Practice στο Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD) London, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως Personnel Manager για την αλυσίδα ξενοδοχείων Radisson Edwardian. Έχει εργαστεί ως Training & Quality Assurance Manager για τη Σάνη Α.Ε. και ως Training Manager στην Costa Navarino υπό τη διοίκηση της Starwood Hotels & Resorts» https://careerdays.gr/%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-41/

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166