Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

187 - Δήμος Ζακύνθου

Ναός των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας

Ονομασία: Ναός των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας
Τοποθεσία: Κέντρο χωριού Μαχαιράδο
Πλησίον οικισμός: Μαχαιράδο Αρτεμισίων

Περιληπτική ιστορική περιγραφή:
Ο ναός αποτελούσε μουσειακό μνημείο της Ζακύνθου μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2005, που καταστράφηκε ολοσχερώς το εσωτερικό του μαζί με τον ανεκτίμητο διάκοσμο από έργα τέχνης και την εικόνα της Αγίας Μαύρας, η ανεύρεση της οποίας ανάγεται στο χώρο και το χρόνο του μύθου και των τοπικών παραδόσεων. Ο ναός ήταν του 18ου αιώνα. Η νέα εκκλησία που κάηκε το 2005, είχε κτισθεί μετά τους σεισμούς του ‘53 πάνω στα θεμέλια ναού κατασκευασμένου το 1873. Είναι μονόκλιτη Βασιλική.
Το εντυπωσιακό πέτρινο, σκαλιστό, πυργοειδές καμπαναριό της, από τα ωραιότερα του είδους (που σώθηκε από τους σεισμούς του ’53 και την πυρκαγιά του 2005) πρωτοχτίστηκε το 1810. Οι καμπάνες του είναι από τις πιο γλυκόηχες στη Ζάκυνθο.
Το εσωτερικό της εκκλησίας κοσμούσαν ανεκτίμητα έργα τέχνης, αντιπροσωπευτικά της Επτανησιακής Σχολής στη ζωγραφική, αργυρογλυπτική και ξυλογλυπτική, η παμπάλαιη εικόνα της Αγίας Μαύρας, αγιογραφίες του Πελεκάση, ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο του Μπελέτη, έργα τέχνης από την εκκλησία της Υπαπαντής.
Όλα κάηκαν και μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι του ναού υπάρχουν για να θυμίζουν το μνημείο που χάθηκε. 

 • Κατηγορία Ναοί

Προκήρυξη Επαναληπτική - Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    O Δήμαρχος Ζακύνθου, επαναδιακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 2013» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
    Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α) την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " γ) Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας δ) Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στο Δήμου Ζακύνθου, Πλ. Σολωμού 1, την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτέλεσμα ή ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την Παρασκευή 14-06-2013 στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00 πμ.

    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη.
    Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 6.000,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου Τραπεζικού Οργανισμού ή Φορέα .
    Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου στο κεντρικό Δημαρχείο, τηλ. 26953 61330-1-2
     Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Μποζίκης Στυλιανός

 

Αρ. Πρωτ.:18736

Ζάκυνθος:  14-05-2013                                  

 

Διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013"

   

Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και το σύστημα της πιο συμφέρουσας προσφοράς , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών 72.994,97€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
   Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α) την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

       Α/Α                     ΕΙΔΟΣ                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
         1                 Ηλεκτρολογικό                            Υλικό                            72.994,97 €

    Κριτήριο επιλογής θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά βάσει του ΕΚΠΟΤΑ. 

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-4-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330.
    Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα . Δηλαδή την 19-4-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
    Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο της προμήθειας.
    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 5% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, ήτοι : 3.650,00 € για το σύνολο της προμήθειας, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
    Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Στυλιανός Μποζίκης

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος

Πληροφορίες : Δημ.Βερτζάγιας

Τηλ. : 2695361330 Fax :2695361330

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                      

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2013

Ζάκυνθος 4-4-2013

Αριθ.Πρωτ. 13299

 

Ενέργεια : Προμήθεια ηλεκτρολογικού    Υλικού Έτους 2013

Προϋπολογισμός: 72.994,97 €

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2013

Κ.Α: 20.7135.004

 

Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3-5 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε) ,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
«Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου»
στο πλαίσιο του υποέργου «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθειας απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, μέσω της ρήτρας ευελιξίας στο Δήμο Ζακύνθου»
Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών, καθ’ όσον πρόκειται για έργο βελτίωσης με προϋπολογισμό 15.890,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα αναθεωρήσεις). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 58/2011 της Τ.Υ Δήμου Ζακύνθου, ανέρχεται στο ποσό των 19.545,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 23%.).
Ο κωδικός της Πράξης στο ΟΠΣ είναι: 376269
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Η Δημοπρασία θα γίνει την 21/08/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου Δημαρχείο (Βανάτο), 29 100 Ζάκυνθος).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,Α2 1η, για έργα οικοδομικά
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτικής και ποσοτικής άποψης.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντιστοίχου Διαβάθμισης
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 318,00 ευρώ. και θα απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου.
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες.
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 30 (τριαντα) ημερολογιακές ημέρες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2695360951-2695361353 Αρμόδια υπάλληλος: Βλαχιώτη Ελένη .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Στ. Μποζίκης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος

 

Ζάκυνθος 02-08-2012

Αριθ.Πρωτ. 44439

ΑΔΑ:  Β4ΓΟΩΡ1-ΟΞΤ

Ενέργεια : Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου

Προϋπολογισμός: 15.890.24 €

Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου

O Δήμαρχος Ζακύνθου

διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου, στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθειας απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, μέσω της ρήτρας ευελιξίας στο Δήμο Ζακύνθου», ποσού 10.455,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% Η προμήθεια χωρίζεται σε δύο ομάδες στην ομάδα Α προϋπολογισμού 6.642,00 € που περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την ΟΜΑΔΑ Β προϋπολογισμού 3.813,00 € που περιλαμβάνει τα έπιπλα γραφείου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στο Δήμου Ζακύνθου, Πλ. Σολωμού 1, την 22 μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Ορίζεται ότι οι πρόσφορές μπορούν να κατατεθούν μεμονωμένα για μια από τις δύο ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 333,00 € για την Ομάδα Α και 191,00 € για την ομάδα Β και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου στο κεντρικό Δημαρχείο, τηλ. 26953 61330-1
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μποζίκης Στυλιανός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος

 

Ζάκυνθος 02-08-2012

Αριθ.Πρωτ. 44438

ΑΔΑ: Β4ΓΟΩΡ1-ΛΣΣ 

Ενέργεια : Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ζακύνθου

Προϋπολογισμός: 10.455,00 €

 

Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ζακύνθου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

       Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και το σύστημα της πιο συμφέρουσας προσφοράς , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας: «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ζακύνθου» 221.259,78 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
      Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α) την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Κριτήριο επιλογής θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά βάσει του ΕΚΠΟΤΑ.
      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-8-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ - 11:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330-1.
       Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο της προμήθειας.
    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 5% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, ήτοι : 11.063,00 € για το σύνολο της προμήθειας, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
      Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
     Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς δίδονται στα γραφεία του  Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330-331-353.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Στυλιανός Μποζίκης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος

 

Ζάκυνθος 25-07-2012

Αριθ.Πρωτ. 43358

ΑΔΑ:  Β4ΓΠΩΡ1-ΠΘΖ

Ενέργεια : Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ζακύνθου

Προϋπολογισμός: 221.259,78 €

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Κ.Α: 30.7326.026

Αδελφοποίηση σχολείων Ζακύνθου - Μεσολογγίου

mpozikis2

Στην πνευματική μας γεωγραφία,
αν ο Σολωμός είναι ένα ορόσημο σε ύψος,
ο Παλαμάς είναι ένα ορόσημο σε πλάτος.
Έτσι χαρακτηρίζει από κοινού τους δύο ογκόλιθους της ποίησής μας ο Μάρκος Αυγέρης.
Αληθινοί  Τιτάνες των ελληνικών γραμμάτων, που η μορφή τους φαντάζει πάντοτε ανάμεσα στις φωτεινότερες, μέσα στο πνευματικό Πάνθεο των νεοτέρων χρόνων.
Μα δεν είναι αυτό το μόνο κοινό των δύο μεγάλων ποιητών μας.

Ο Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε δύο χρόνια μετά το θάνατο του Διονυσίου Σολωμού. Ήταν αυτός που έμελλε να αναγεννήσει και να βγάλει από το αδιέξοδο την νεοελληνική ποίηση αυτή την ποίηση που ο Σολωμός θεωρείται γεννήτοράς της.

Ο Κωστής Παλαμάς έζησε 8, καθοριστικά για την ανάπτυξή του και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, χρόνια της νιότης (1867 – 1875) στο Μεσολόγγι. Εδώ έμαθε γράμματα, εδώ έπλασε χαρακτήρα και πήρε ερεθίσματα. «Μεσολόγγι» τιτλοφορείται το πρώτο του ποίημα.
Ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε το έργο της ζωής του, τον «Ύμνο στην Ελευθερία» ακούγοντας από το Λόφο του Στράνη, στη Ζάκυνθο, τη βουή από το πολιορκημένο Μεσολόγγι. Όσο και αν κάποιοι αμφιβάλλουν για το πόσο μπορεί ν’ ακούγονταν οι τουφεκιές, εμείς ξέρουμε ότι, όπως είχε «πάντ’  ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής» του, έτσι ανάλογα μπορούσε και ν’ αφουγκράζεται τις βουές του κόσμου και της εποχής του.
Ο Διονύσιος Σολωμός έκανε έργο ζωής (το έγραφε σε όλη την ωριμότητά του), τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εμπνευσμένο και αφιερωμένο   στους ηρωικούς Μεσολογγίτες, το ποίημα – σταθμό στα ελληνικά γράμματα, όχι μόνο για τη μορφή αλλά και για το φιλοσοφικό του περιεχόμενο. Το έργο που ακροβατεί μεταξύ ονειροφαντασίας και ρεαλισμού, μεταξύ  της πολύβουης ζωής και της άκρας του τάφου σιωπής, ανάμεσα στην οργιαστική φύση που σε καλεί και την ανάγκη της θυσίας που σε σπρώχνει. Είναι το έργο που μια ζωή έγραφε και ποτέ δεν έγραψε ο Σολωμός, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Βάρναλης. Και είναι για τους Μεσολογγίτες.
Ποιητής του «Ύμνου», του «Ύμνου εις την Ελευθερία», του εθνικού μας ύμνου, ο Διονύσιος Σολωμός. Ποιητής των Ύμνων, ο Κωστής Παλαμάς πολλοί ύμνοι κοσμούν το έργο του ο «Ύμνος της Ζωής», ο «Ύμνος των Αιώνων», ο «Ύμνος στον Παρθενώνα», ο «Ύμνος της Αθήνας», ο «Ορφικός Ύμνος», ο «Δελφικός Ύμνος» και πάνω απ’ όλους, ο «Ολυμπιακός Ύμνος».
 
Ο Παλαμάς και ο Σολωμός έχουν κοινά στοιχεία στο έργο τους. Είναι οι ποιητές της Ελευθερίας, της Απελευθέρωσης, της δόξας, της αγάπης για την πατρίδα μια πατρίδα που δεν άξιζε τη δεινή θέση που βρισκόταν τότε, όπως δεν την  αξίζει και τώρα.
«Το χάραμα επήρα
του Ήλιου το δρόμο,
κρεμώντας τη λύρα
τη δίκαιη στον ώμο,
κι’ απ’ όπου χαράζει
ως ότου βυθά,

τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον
από τούτο το αλωνάκι .»
γράφει ο Σολωμός από τη μια μεριά, ενώ ο Παλαμάς είναι σαν ν’ απαντάει, χρόνια μετά
«Στο χώμα τούτο πάντα ανθούνε
κι έχουν αθάνατη ζωή
και μας θαμπώνουν, μας μεθούνε
νεράιδες, ήρωες, θεοί!»

Και οι δύο μεγάλοι της ποίησής μας έζησαν τη ζωή τους με τρόπο που μπορεί να χαρακτηριστεί από τίτλους ποιημάτων τους, όπως υποστηρίζουν αναλυτές της ζωής και του έργου τους.
«Ελεύθερος Πολιορκημένος» έζησε, ιδιαίτερα τα χρόνια της Κέρκυρας, ο Σολωμός μια «Ασάλευτη Ζωή» πέρασε τα χρόνια της Αθήνας ο Παλαμάς.

Και εκεί που σταματούν οι ομοιότητές τους, αρχίζει να μιλά ο Παλαμάς για το Σολωμό.  Σαν θαυμαστής,  σαν μελετητής, σαν κριτικός.
«Ο Παλαμάς είναι ο πρώτος που εισάγει στη γραμματολογική συνείδηση την έννοια της Επτανησιακής Σχολής…τη σχέση της με το Σολωμό και το ρόλο της» (Βενετία Αποστολίδου).
Στην κριτική του Παλαμά, ο Σολωμός, παίρνει τη μορφή του λογοτεχνικού κανόνα.
Κατά τον Παλαμά: «ο Σολωμός είναι ο μεγάλος του λυρισμού, της ποιητικής γλώσσας και των επικολυρικών αποσπασμάτων του υψηλού» και ακόμα υποστήριξε ότι ο Σολωμός συνδύασε «τη γερμανική του νοήματος βαθυσυγνεφιά προς την ελληνική φωτεινότητα της μορφής».
Το 1901, ο Παλαμάς γράφει το κείμενό του: «Σολωμός. (Η ζωή και το έργο του)», δηλαδή τα προλεγόμενά του στην έκδοση «Απάντων των Ευρισκομένων» του Σολωμού της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή».
Το 1902 δημοσιεύει ποίημα με τίτλο «Ύμνος», αφιερωμένο στο Διονύσιο Σολωμό, στην εφημερίδα «Νέον Άστυ». (30-5-1902).
Το 1921 γράφει τον πρόλογο στην έκδοση του Ελευθερουδάκη «Απάντων των Ευρισκομένων» του Σολωμού.
Το 1925, με το άρθρο του «Το Μεσολόγγι στην Ποίηση», ο Παλαμάς ανοίγει το κεφάλαιο των ενστάσεών του απέναντι στη σολωμική ποίηση. Με το Βάρναλη και τον Παλαμά αρχίζει μια ατέλειωτη φιλολογική συζήτηση για το Σολωμό και το έργο του που δεν έχει κλείσει ακόμη και ούτε φαίνεται να κλείνει σύντομα. Μα για τον Παλαμά, το έργο του Σολωμού παραμένει «λίγα λαμπρά συντρίμματα των αιθερίων κόσμων».
Για τον Παλαμά, κριτικό, μελετητή, ερευνητή, πρωτεύει η αλήθεια (επικαλούμενος άλλωστε και τη γνωστή σολωμική ρήση περί εθνικού ό,τινος είναι αληθινού), «ακόμα κι αν έτρεχε κίνδυνο να’ βγει σμικρυμένη κάπως η δόξα του ποιητή».

Δεν είναι φιλολογική τούτη η συνάντησή μας. Γι’ αυτό θα σταματήσω εδώ. Μα επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή τη μικρή αναφορά στους μεγάλους της υψηλής ποίησης, που ενώνουν τις δυό μας  πατρίδες, το Μεσολόγγι και τη Ζάκυνθο, με τα λόγια του Παλαμά για το έργο του Σολωμού: « Ότι κάνω δεν είναι κριτικός λόγος για το τραγούδι του Σολωμού πέστε το καλύτερα μια συνοδεία του τραγουδιού πάνω σε μια κιθάρα αγάπης».

Στις δύσκολες μέρες που ζούμε σήμερα, μέρες κρίσης, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και πολιτισμικής και αξιών, έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ την ποίηση και τους ποιητές, για να μας εμφυσήσουν νέες αξίες για να παλέψουμε ή παλιές και ακατάβλητες αξίες για να ξαναφέρουμε στη ζωή μας.
Αγαπητά μου παιδιά, τα δυο σχολειά σας, που φέρνουν τα βαριά ονόματα των ποιητών μας στη μετώπη τους, αυτά που σήμερα αδελφοποιούνται, είναι εκείνα που μπορούν να αποτελέσουν το σημερινό, δικό σας και δικό μας «τραγούδι πάνω σε μια κιθάρα αγάπης». Για να ξαναποκτήσουμε την ελπίδα πως «ό,τι είναι αληθινό είναι και εθνικό» και σήμερα πια μπορεί να γίνει και οικουμενικό.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166