Δήμος Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

Ολοκλήρωση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Ζακύνθου

 

 

 

 

Ο Δήμος Ζακύνθου εκπόνησε Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Η σύνταξη του Σχεδίου εκπονείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων. Στόχος του είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Η εκπόνηση του Σ.Α.Π. περιλαμβάνει τη σύνταξη Φακέλου Σ.Α.Π. στον οποίον περιλαμβάνονται τα τελικά παραδοτέα του Αναδόχου τα οποία αφορούν στο Παραδοτέο Π.1. – Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και στο Παραδοτέο Π.2. – Πρόταση. Τα Παραδοτέα αυτά περιέχουν τις σχετικές Τεχνικές Εκθέσεις και τους απαραίτητους συνοδευτικούς χάρτες (σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile).

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σ.Α.Π. του Δήμου Ζακύνθου προσδιορίστηκαν οι προτεινόμενες διαδρομές προς τις σημαντικότερες κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (πχ. δημόσιες υπηρεσίες, πλατείες, πάρκα, δομές υγείας, σχολικές δομές, δημοτικούς χώρους στάθμευσης κ.α.) οι οποίες απαιτείται να γίνουν προσβάσιμες στον Δήμο Ζακύνθου και είναι οι εξής:

Διαδρομή 1 – Άξονας Λομβάρδου – Διονυσίου Ρώμα

Διαδρομή 2 – Διαδρομή 2: Άξονας Κάλβου – Ταβουλάρη - Αλέξανδρου Ρώμα  21ης Μαίου -Πλ. Αγίου Μάρκου - Μητροπόλεως

Διαδρομή 3 – Άξονας Λασκαρέως Αγίου Διονυσίου-Ευγενίδου-Φωσκόλου

Διαδρομή 4: Μακρή – Βενιζέλου – Ριζοσπαστών – Καρβέλα – Λεωφ. Δημοκρατίας – Ιωάννου Πλέσσα – Λεωνίδα Ζώη – Αγ. Πάντων - Ρεμονδίνι

Διαδρομή 5 – Άξονας Φιλιτά - Κλαυδιανού

Διαδρομή 6 – Άξονας Κολυβά – Τερτσέτη – Τζουλάτη - Σκούφου

Διαδρομή 7 – Άγιος Νικόλαος

Διαδρομή 8 – Λαγανάς

Διαδρομή 9 – Αργάσι

Διαδρομή 10 – Πλάνος

Διδρομή 11 – Μπόχαλη

Διαδρομή 12 – Καταστάρι

Στα τμήματα των πλευρών των εξεταζόμενων οδών των προσβάσιμων διαδρομών εν γένει προτείνεται:

·        Κατασκευή πεζοδρομίου όταν αυτό δεν υφίσταται

·        Διαπλάτυνση πεζοδρομίου όταν δεν καλύπτονται οι ισχύουσες προδιαγραφές

·        Βελτίωση της κατάστασης των πεζοδρομίων όπου αυτή δεν κρίνεται ικανοποιητική

·        Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού όπου αυτό είναι εφικτό

·        Διαμόρφωση οδηγού όδευσης τυφλών όπου δεν υφίσταται

·        Κεκλιμένα επίπεδα και διαβάσεις

Επιπλέον, ορίστηκαν οι προτεινόμενες σημειακές παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια, στους χώρους πρασίνου/ πλατειών και στους χώρους στάθμευσης στις περιοχές παρέμβασης στον Δήμο Ζακύνθου και ορίζονται τα σημεία καταφυγής/ εκτόνωσης και οι οδεύσεις διαφυγής.

Έτσι στόχος του Δήμου μέσω του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας είναι να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη βελτίωση της μετακίνησης των πεζών και ιδίως των ΑμεΑ προς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους καθώς και η βελτίωση των υποδομών των καθαυτών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 • Κατηγορία ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου  2023-2024

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

             Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»(Κ.Ε.ΔΗ.Ζ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΕΤΩΝ 2023 - 2024

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΕΤΩΝ 2023 - 2024

 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΑΞΗ: « ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 6002986 - Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027»)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (6-11-2023)_0001

 

1. ΚΩΔ.101-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤ

 

1. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Ζακύνθου

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας  (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου προσδοκώντας ένα περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους και ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου το οποίο αποτελεί τον φορέα χρηματοδότησης, εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών του ορίων, σε συγκεκριμένες επιλεγόμενες περιοχές παρέμβασης. Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία και των υπόλοιπων κινητικά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Ειδικότερα, η κατάρτιση των ΣΑΠ αποσκοπεί στον εντοπισμό ελλείψεων/εμποδίων και στη δημιουργία:

·        Προσβάσιμων πεζοδρομίων/πεζοδρόμων/οδών ήπιας κυκλοφορίας

·        Προσβάσιμων πλατειών

·        Προσβάσιμων χώρων πρασίνου

·        Προσβάσιμων διαβάσεων και νησίδων

·        Προσβάσιμων χώρων στάθμευσης

·        Προσβάσιμων δημοσίων κτιρίων και κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις καθώς και σημείων ενδιαφέροντος

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον Δήμο Ζακύνθου γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές και παρουσιάζονται στον Διαδραστικό Χάρτη που επισυνάπτεται, ο οποίος συνοδεύεται από σύντομο οδηγό χρήσης όπου αναλύονται ένα - ένα τα στοιχεία που απεικονίζονται. Αυτές αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στα σημεία εισόδων των δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες κοινωφελείς χρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση καταθέτοντας τις απόψεις σας επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων που περιγράφονται στον Χάρτη που ακολουθεί, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις σημαντικότερες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις των περιοχών παρέμβασης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως 27/10/2023.

Πληροφορίες

Για τον Ανάδοχο: Χρύσα Κονταξή, Τηλ.: 2310502220, Email: kontaxi@comncom.com

Συνημμένα αρχεία

Α) Σύνδεσμος (link) διαδραστικού χάρτη:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1B7DIh5TeqKJ7CMNjh6e4wm0sEAJxf28&usp=sharing

Β) Οδηγίες χρήσης του διαδραστικού χάρτη

 • Κατηγορία ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 9 / 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 9 / 2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Συνεχιζόμενες Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ζακύνθου» (Κωδικός ΟΠΣ:6002986), που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» (2021-2027) της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166