Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
  • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
  • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

289 - Δήμος Ζακύνθου

Κοινωνικές Δομές Δήμου Ζακύνθου

         *Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου και του Παραρτήματος για τους Ρομά, έχει ενταχθεί στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 με χρηματοδότηση μέχρι 2021 και ποσόν : 289.440,00 €

       Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και Δημοτικό Εστιατόριο/Συσσίτιο καθώς και το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο, έχουν ενταχθεί στο τ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 με χρηματοδότηση μέχρι 2021 με συνολικό ποσόν 533.52,00 €           

       Στόχος είναι η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού .

       Με την υλοποίηση αυτής της πράξης δημιουργηθήκαν εννέα (9) θέσεις εργασίας. Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών αυτών είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Ζακύνθου, σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, όπως και άτομα που στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης.

      Το κοινωνικό παντοπωλείο εξυπηρετεί 101 οικογένειες με μηνιαία διανομή τροφίμων, το κοινωνικό συσσίτιο παρέχει καθημερινά φαγητό σε 150 οικογένειες καθώς επίσης παρέχει 30 μερίδες φαγητό καθημερινά στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Ήτοι κατά προσέγγιση χορηγεί 70.000 μερίδες φαγητού ετησίως.

        Το κοινωνικό φαρμακείο εξυπηρετεί 110 άτομα με φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό.

 
 STICKER_EKT1.jpg

Έργα Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη απορρόφηση εθνικών και κοινοτικών πόρων, που στοχεύουν στην
αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών της Ζακύνθου και των
εποχικών επισκεπτών, ενημερώνει τους Ζακυνθινούς για τη συμμετοχή του στα
παρακάτω, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία / προσκλήσεις που αφορούν στην πόλη της
Ζακύνθου:
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 01
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»,
με χρηματοδότηση ύψους 1.500.000 ευρώ.
Στόχος του ανοιχτού εμπορικού κέντρου «Open Mall», αποτελεί η τόνωση της
εμπορικής κίνησης, καθώς και η ανάδειξη του κέντρου της πόλης μας αλλά και των
ευρύτερων εμπορικών επιχειρήσεων και τουριστικών περιοχών. Παράλληλα, θα
επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση των καταστημάτων (βάψιμο, φωτισμός, τέντες κτλ)
σύμφωνα με την Κανονιστική του Δήμου Ζακύνθου, προκειμένου να επιτευχθεί μια
ομοιόμορφη και όχι άναρχη εικόνα στην πόλη μας. Θα ακολουθήσουν
πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις χώρων, δενδροφυτεύσεις κτλ.
2. «Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ 2897/29-06-2018
πρόσκλησης με κωδ. «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο -2018 για την υποβολή
προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 Αστική Αναζωογόνηση 2018
του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικών
Ισοζυγίου 2017-2048» με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ταβουλάρη Δ.Ε.
Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου», σύμφωνα με την 55/2018 Μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου.
Ο προϋπολογισμός για το προαναφερθέν έργο αναλύεται ως εξής: ποσό 330.155,00 €
(ποσοστό 60% του προϋπολογισμού) θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο, ενώ ποσό

220.103,30 € (ποσοστό 60% του προϋπολογισμού) θα καλυφθεί από τον Δήμο
Ζακύνθου.
Με την παρούσα αίτηση προτείνεται :
1. Δημιουργία μιας λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 4,00 μ.
2. Αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της λωρίδας κυκλοφορίας
κυμαινόμενου πλάτους έως 3,00 μ.
3. Δημιουργία ποδηλατοδρόμου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Λαζάρου και
έως τη Συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου Ρώμα, στη βορειοανατολική πλευρά
της οδού.
4. Τοποθέτηση παραδοσιακού φωτισμού εκατέρωθεν της οδού
5. Κατασκευή λωρίδας τυφλών
6. Δενδροφύτευση
7. Κατασκευή ραμπών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.
8. Ανάπλαση σιντριβανιού στην συμβολή των οδών Ταβουλάρη – Αγίου
Λαζάρου
9. Ανάπλαση νησίδας στην συμβολή των οδών Τζουλάτη – Ταβουλάρη
3. Ο Δήμος Ζακύνθου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού
Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ». Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η οδός
Φωσκόλου.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ και
αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

4. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου έχει προκηρύξει 2 ξεχωριστές διαγωνιστικές
διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου του Θεάτρου Ζακύνθου, που
αφορούν στην προμήθεια του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και του
αναβατορίου μουσικών, συνολικού ύψους 920 χιλιάδων ευρώ.
Οι 2 διαδικασίες αναμένεται να συμβασιοποιηθούν τον ερχόμενο μήνα, οπότε και θα
μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες.
5. Δημοτικά σφαγεία
Μετά από αίτηση του Δήμου και για τον άμεσο εκσυγχρονισμό των Δημοτικών
Σφαγείων, διατέθηκε πίστωση από την Περιφέρεια (Δημόσιες Επενδύσεις 142, 8
χιλιάδες ευρώ μαζί με 30.000 ευρώ από πιστώσεις Δήμου) και η σχετική διαδικασία
δημοπράτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον Απρίλιο 2019 να λειτουργήσει
ξανά το σφαγείο.

Το προαναφερθέντα έργα βρίσκονται εντός του στρατηγικού σχεδιασμού,
προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν έργα υποδομών και που το
2016-17-18 δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, μέχρι να εκδοθούν οι οδηγίες

εφαρμογής του Ν. 4412/2016 των υπουργικών υποδομών (ήδη μέχρι 10 Οκτωβρίου
2018 έχουν δημοπρατηθεί 50 έργα).
Τέλος, ο Δήμος Ζακύνθου ευχαριστεί θερμά το Επιμελητήριο Ζακύνθου για την
άψογη συνεργασία στα δυο πρώτα προγράμματά του και για την προσπάθεια σε
όλους τους τομείς που αφορούν στις ζακυνθινές επιχειρήσεις αλλά και για τη
βελτίωση της Ζακύνθου σε όλους τους πυλώνες ανάπτυξης.

Συνέντευξη Δημάρχου Ζακύνθου, κ. Παύλου Κολοκοτσά, για λογαριασμό της ΚΕΔΕ

Συνέντευξη για λογαριασμό του ενημερωτικού site της ΚΕΔΕ localit.gr, παραχώρησε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, ο οποίος απάντησε στις ερωτήσεις που του έγιναν και αφορούσαν θέματα της Αυτοδιοίκησης. 

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα λάβει χώρα το επόμενο διάστημα και παρακάτω ακολουθεί ο σύνδεσμος στον οποίο μπορεί κάποιος να τη διαβάσει.

http://www.localit.gr/archives/146470

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΔΕ

1. Το φετινό συνέδριο της ΚΕΔΕ βρίσκει την Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση: την αλλαγή του Καλλικράτη και την προώθηση μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Με βάση αυτή την πρόκληση, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο οδικός χάρτης που πρέπει να χαράξει το συνέδριο και εν γένει η Αυτοδιοίκηση;

-ΑΠ: Ο "Καλλικράτης" δημιούργησε επιπρόσθετες υποχρεώσεις στους Δήμους. Δυστυχώς, όμως, οι περισσότερες αρμοδιότητες δεν συνοδεύθηκαν με αύξηση πόρων από την Πολιτεία. Πιστεύω ότι η διεκδίκηση της οικονομικής μας ενίσχυσης είναι ο υπ´αριθμόν ένας στόχος.

2. Κομβικό σημείο για το μέλλον και το νέο ρόλο που πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί η δρομολογούμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που τη διέπει. Ποιες αλλαγές θεωρείτε καθοριστικές, ούτως ώστε να μπορούν οι δήμοι να αποφασίζουν για το μέλλον των τοπικών τους κοινωνιών, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

-ΑΠ: Θεωρώ πως η πιο σημαντική κίνηση που επιβάλλεται να γίνει στους Δήμους είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η οποία εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια και την άμεση εξυπηρέτηση του κοινού. Σε συνδυασμό με τα προγράμματα των "έξυπνων πόλεων" είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση.

3. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μία από τις αλλαγές του Καλλικράτη, αφορά στην εφαρμογή της απλής αναλογικής από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Αντιθέτως η θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι πρώτα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το κράτος και μετά να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή εκλογικού συστήματος. Ποια είναι η δική σας θέση;

-ΑΠ: Είμαι άκρως αντίθετος με αυτή την ενέργεια, δεδομένου πως θα προκύψουν ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και στη λήψη αποφάσεων, γεγονός που θα δυσχεράνει τις υπηρεσίες και το έργο που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες.

4. Ένα από τα βασικά αιτήματα που προβάλει η Αυτοδιοίκηση σήμερα είναι να της δοθεί η δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, την επιστροφή της κοινωνίας στην κανονικότητα, και τον επαναπατρισμό των νέων που «έδιωξε» η κρίση. Με ποιον τρόπο και ποια εργαλεία θεωρείτε ότι μπορούν να στηριχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες των δήμων σήμερα;

-ΑΠ: Είναι απαραίτητη η επάνδρωση των Δήμων με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Έχουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων από το 2007, κάτι που έχει δημιουργήσει πολλά οργανικά κενά. Χωρίς εξειδικευμένους υπαλλήλους, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συμβάλλει στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.

5. Είναι γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην  οκταετία της κρίσης υπέστη πρωτοφανείς περικοπές των εσόδων της, ενώ και ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει περαιτέρω μειώσεις . Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι άμεσες οικονομικές διεκδικήσεις των δήμων;

-ΑΠ: Πρέπει να αυξηθούν οι ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) και οι Δήμοι να έχουν έσοδα από τις παραλίες. Επίσης, πρέπει να πάει στο 1%, από 0,5% που είναι σήμερα, η καταβολή τελών παρεπιδημούντων από τους επιχειρηματίες. Παράλληλα, στους Δήμους είναι απαραίτητο να παραχωρηθεί το 50% των τελών κυκλοφορίας, ώστε να γίνονται έργα οδικής ασφάλειας και επισκευή-συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου. Αυτό το ζητώ, λόγω μείωσης της ΣΑΤΑ σε δραματικό βαθμό.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου για τη συνάντηση με τον Βουλευτή Αχαΐας, Νίκο Καραθανασόπουλο

Για πρωτοφανές φαινόμενο πυρκαγιών που κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης και καλλιεργειών έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο γραφείο του με τον Βουλευτή Αχαίας του ΚΚΕ, κ. Νίκο Καραθανασόπουλο.

Παρουσία κι άλλων στελεχών του ΚΚΕ, όπως του περιφερειακού συμβούλου, κ. Γιάννη Κορφιάτη, και του δημοτικού συμβούλου, κ. Γιώργου Κωνσταντίνου, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι προτεραιότητα πλέον έχουν οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και ήδη έχει σταλεί αίτημα στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου η Ζάκυνθος να χρηματοδοτηθεί με 1,2 εκ. ευρώ, ενώ θα ζητηθούν δύο μικρά πυροσβεστικά, δύο JCP και ένα γκρέιτερ.

"Θέλω να συγχαρώ τους πυροσβέστες, τους πρόεδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, τους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν, καθώς και το προσωπικό του Δήμου που μέρα-νύχτα πάλεψαν μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση των πυρκαγιών, καταφέρνοντας να σώσουν σπίτια και ανθρώπινες ζωές" σημείωσε ο Δήμαρχος.

Από την πλευρά του ο κ. Καραθανασόπουλος τόνισε πως ανάμεσα στα κίνητρα είναι και η οικοπεδοποίηση των καμμένων εκτάσεων, ενώ πρόσθεσε πως θα είναι αρωγός της Ζακύνθου για τα αιτήματα που θα υποβάλλει τόσο για τα αντιπλημμυρικά έργα, όσο και για την ενίσχυση με μηχανολογικό εξοπλισμό.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για τη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Σύσκεψη για κρίσιμα θέματα που αφορούν το Δήμο Ζακύνθου, όπως είναι τα απορρίμματα, η ύδρευση και το θέατρο, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη βοήθεια που προσέφερε και η οποία αφορούσε τη διαχείριση των απορριμμάτων (ενδιάμεση λύση και κατασκευή εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης).

"Η δική σας συνδρομή, κ. Περιφερειάρχα, ήταν καθοριστική. Η Ζάκυνθος λύνει για πάντα το πρόβλημα με τα απορρίμματα και μάλιστα Υπουργοί της κυβέρνησης προβάλλουν αυτή τη σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας και τη χρηματοδότηση του εργοστασίου με 18,6 εκ. ευρώ. Μέσα στο 2017 υλοποιείται και η ενδιάμεση λύση με 2,5 εκ. ευρώ και τονίζω πως έως τις 15 Ιουλίου πρέπει να βρισκόμαστε στη νέα θέση" υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Από την πλευρά του ο κ. Γαλιατσάτος ανέφερε ότι "η Περιφέρεια στηρίζει χρηματοδοτικά το θέμα της ενδιάμεσης λύσης. Υπήρξε μια αρρυθμία στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που ταλαιπώρησε τη Ζακυνθινή κοινωνία. Όλα όσα συνέβησαν ας τα κρατήσουμε στο μυαλό μας ως μια κακή ανάμνηση, αλλά και ως μια διδακτική εμπειρία. Ο Δήμος και οι Τεχνικές Υπηρεσίες πρέπει να τρέξουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μην υπάρξουν και πάλι προβλήματα ή αδιέξοδα".

Από κει και πέρα συζητήθηκαν και κάποια άλλα ζητήματα, όπως είναι ο κεντρικός αγωγός υδροδότησης. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Κώστας Κόκορης, υπογράμμισε πως απομένει ένα μικρό κομμάτι για να ολοκληρωθεί το έργο, όμως ο ανάδοχος ζήτησε παράταξη έξι μηνών, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Περιφέρεια καθυστέρησε να του δώσει τις άδειες τομής για το οδόστρωμα.

Ο Περιφερειάρχης συμφώνησε να δοθεί μια παράταση, αλλά μικρότερη από αυτή των έξι μηνών.

Σε ό,τι αφορά το θέατρο ο Δήμαρχος τόνισε πως από τα 2.700.000 ευρώ που έπρεπε να δοθούν για την ολοκλήρωση του έργου, το ποσό έχει μειωθεί στις 980.000 ευρώ.

Η ΔΕΗ σύνδεσε το ρεύμα και από την προσεχή Δευτέρα εγκαθίσταται ο εργολάβος. Έχει υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή το τεχνικό δελτίο και απομένει να γίνει και ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Ο Δήμος Ζακύνθου χρηματοδοτείται με 30.616.693,48 ευρώ για τη διαχείριση απορριμμάτων, με 16.249.153,41 ευρώ για την ύδρευση, με 882.800,00 ευρώ για τα έργα αποχέτευσης, με 700.000,00 ευρώ για έργα πολιτικής προστασίας, με 1.116.000,00 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό οδικό δίκτυο όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, που επλήγησαν από τις θεομηνίες του Νοεμβρίου 2016 (αναφέρεται η διάθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών), με 289.440,00 ευρώ για το Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ζακύνθου, με 269.663,64 ευρώ για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, με 407.160,00 ευρώ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (παροχή συσσιτίου) και με 126.360,00 ευρώ για τη δομή παροχής βασικών αγαθών στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζακύνθου.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και από παρεμφερείς δράσεις.

Δελτίο τύπου για τις κοινωνικές υπηρεσίες Δήμου Ζακύνθου

Χτίζεται μεθοδικά και συστηματικά ο Κοινωνικός Δήμος Ζακύνθου

Εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο τρέχον ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων οι τρεις προτάσεις του Δήμου Ζακύνθου που αφορούν τη χρηματοδότηση μέχρι το 2020 του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου και Κέντρου για τους Ρομά, του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και Δημοτικού Εστιατορίου καθώς και του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου, συνολικού προϋπολογισμού : 822.960, 00 €

Υπενθυμίζεται, ότι ήδη έχει εγκριθεί φέτος και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η λειτουργία του Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στη Ζάκυνθο προϋπολογισμού 269.662,64 €

Δηλαδή, μέχρι τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα αλληλεγγύης στο Δήμο Ζακύνθου συνολικής δαπάνης 1.092.622,64 € !

Αναλυτικά οι κοινωνικές δράσεις του Δήμου Ζακύνθου και οι προϋπολογισμοί τους έχουν ως εξής:

  1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου : 289.440,00 €
  2. Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δομή παροχής συσσιτίων (Κοινωνικό Εστιατόριο) : 407.160,00 €
  3. Δημοτικό Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στη Ζάκυνθο προϋπολογισμού 269.662,64 €
  4. Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο : 126.360,00 €

Έτσι, οι μέχρι τώρα (εν πολλοίς και «ατύπως» λειτουργούσες) προνοιακές δομές Κοινωνικών Υπηρεσιών Αλληλεγγύης του Δήμου Ζακύνθου, αποκτούν επιχειρησιακή λειτουργική επάρκεια και υπόσταση και οι προσφερόμενες κοινωνικές υπηρεσίες από το Δήμο Ζακύνθου για τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων συνδημοτών μας, μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, ενισχύονται.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ζακύνθου με ευαισθησία και αίσθημα της υψηλής κοινωνικής αποστολής του, ιδιαίτερα σ’αυτήν την δύσκολη περίοδο για τη Χώρα μας και τον Τόπο μας συνεχίζει απρόσκοπτα τη χορήγηση των Προνοιακών Επιδομάτων σε 12 κατηγορίες δικαιούχων και εχόντων ανάγκες. Συνολικά λαμβάνουν επιδόματα (στοιχεία τελευταίου διμήνου 2016) : 714 άτομα

Επίσης, παράλληλα. συνεχίζει η διαδικασία ελέγχου των φακέλων των δικαιούχων και προβαίνει συνεχώς η υπηρεσία, τώρα που μπορεί και διασταυρώνει στοιχεία, σε αναστολές, διακοπές και καταλογισμούς όπου οι φάκελοι δεν είναι όπως προβλέπει ο νόμος, ενήμεροι.

Μέχρι τώρα ο έλεγχος (αναθεώρηση των φακέλων) έχει γίνει σε 349 περιπτώσεις.

Ακόμη, το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου εφαρμόζει εύρυθμα και χωρίς καθυστερήσεις τη νέα διαδικασία για τη χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους, από την 1/08/2016.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί μετά από υποβολή αιτήσεων μέσω της Υπηρεσίας Πρόνοιας, 240 χορηγήσεις που αφορούν οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα.

Οι δικαιούχοι ανασφάλιστοι που ασφαλίστηκαν εκτιμώνται περί τα 700 άτομα

Επιπλέον, η προνοιακή υπηρεσία του Δήμου ασχολείται εντατικά και καθημερινά από την Παρασκευή 2/12, μετά την προπαρασκευή του κλιμακίου με τη διενέργεια αυτοψιών για την καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν κατοικίες από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα από τις καταιγίδες που έπληξαν το νησί, προκειμένου μέσω των εκθέσεων που θα υποβληθούν να χορηγηθούν η προβλεπόμενη ανά περίπτωση προνοιακή οικονομική βοήθεια.

Έχουν διενεργηθεί πάνω από 100 επισκέψεις κατοικιών και χώρων πλημμυρών σε όλες τις πληγείσες περιοχές, για σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας. Έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 80 αναλυτικές αυτοψίες και από αυτές μέχρι τώρα έχουν προσκομισθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Πρόνοιας από πάνω από 50 πληγέντες.

Τέλος σε ότι αφορά στο Πρόγραμμα χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που από τα τέλη Ιουλίου του 2016 ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από το Δήμο Ζακύνθου, υποβλήθηκαν 784 Αιτήσεις, από αυτές 544 έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ζακύνθου δηλαδή ποσοστό 70%. Από αυτές 426 εγκρίθηκαν δηλαδή ποσοστό περίπου 80 %