Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 76
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

288 - Δήμος Ζακύνθου

Ορισμός Αντιδημάρχων

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ζάκυνθος   :   05/09/2014

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

   

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Αρίθ. Πρωτ. :  35198

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   
     

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ : 1353/2014

 

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, έχοντας υπόψη

Ορίζει  τους κατωτέρω  Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας  ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζακύνθου, με θητεία  δυόμισι ετών ,από  01-09-2014 μέχρι 28-02-2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής  περιόδου, μεταβιβάζοντας  σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες  ως κατωτέρω:

1.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντίοχο – Μπαλιακρά Αντώνιο  του Δημητρίου  :

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες .

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων ) 

 • Τμήμα  Αγροτικής Παραγωγής της  Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 • Τμήμα Αλιείας της  Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 • Διεύθυνση   Οικονομικών Υπηρεσιών .
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των Τμημάτων  καθαρισμού Κοινοχρήστων  Χώρων και Τεχνικών Ειδικών Συνεργείων .
 • Διεύθυνση  Υπηρεσίας Δόμησης
 • Γραφείο Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρτεμισίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αρτεμισίων .

 Ο Αντιδήμαρχος  της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ.  Στάθη Ιωάννη  του Παναγιώτη. 

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας   .
 • Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας .
 • Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας .
 • Τμήμα της Νεκροταφείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας       
 • Τμήμα καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
 • Τμήμα Τεχνικών Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο για τα ηλεκτρολογικά θέματα αντιδήμαρχο κ. Μποτώνη  Αναστάσιο  .

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ζακυνθίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση, καθ ύλην αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας . 
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ) που αφορούν την ΔΕ Ζακυνθίων .

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μποτώνη  Αναστάσιο   του Διονυσίου .

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  σε συνεργασία με τον αρμόδιο για θέματα τουρισμού Δημοτικού Σύμβουλο κ. Λουκίσσα Ιωάννη
 • Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και επίβλεψη  ηλεκτρολογικών θεμάτων  

Β. Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Λαγανά  σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Λαγανά  .

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας

 

 1.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Κόκλα Ιωάννη  του Χαραλάμπους  .

 Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων, Γενικών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Κοινοχρήστων Χώρων και  Υπαίθριας   Διαφήμισης της Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Β. Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρκαδίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση  καθ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας .
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ) που αφορούν την ΔΕ Αρκαδίων .

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Μαρίνο Αναστάσιο του Διονυσίου  

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αλυκών σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως ακολούθως  : 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων, χώρων αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αλυκών.

Ο Αντιδήμαρχος  της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

 

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Μαρίνο – Ντούνο  Αναστάσιο  του Διονυσίου

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ελατίων  σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως ακολούθως : 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Ελατίων.

 Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

Αναπληρωση Δημαρχου – Αντιδημαρχων

Όταν ο κ. Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται  στα καθήκοντα του  αναπληρώνεται από τον  Αντιδήμαρχο  κ. Αντίοχο – Μπαλιακρά Αντώνιο  ενώ όταν και αυτός απουσιάζει  ή κωλύεται  στα καθήκοντα του ,  αναπληρώνεται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Στάθη Ιωάννη .

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις καθ΄υλην αρμοδιότητες  ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου εξακολουθεί  να έχει όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου,  και την εποπτεία λειτουργίας των υπολοίπων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμο Ζακύνθου που δεν έχει εκχωρήσει με την παρούσα .

 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  Δημοτικής Ενότητας  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί :

α) Για την Δημοτική  Ενότητας Ζακυνθίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρτεμισίων

β) Για την Δημοτική  Ενότητα Λαγανά ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζακυνθίων

γ) Για την Δημοτική  Ενότητα Αρκαδίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε.  Λαγανά

δ) Για την Δημοτική  Ενότητα Αρτεμισίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρκαδίων

ε) Για την Δημοτική  Ενότητα Αλυκών ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ελατίων

στ) Για την Δημοτική  Ενότητα Ελατίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αλυκών

Στην διάρκεια της ορισθείσης θητείας των Αντιδημάρχων (01-09-2014 μέχρι 28-02-2017)  δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση τους  παρά μόνο μετά από  αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί  μία φορά  σε μία ημερήσια  εφημερίδα  του Νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Ο Δήμαρχος

Παύλος Κολοκοτσάς

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2. Οριζόμενους Αντιδημάρχους

 

Εσωτερική Διανομή
Όλες της Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου.

 

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Προμήθειας Τροφίμων Έτους 2013

   Η Πρόεδρος των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 11/2013  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις του αρθρου 2 παρ. δδ του Ν. 4013/2011 και την υπ’ αριθ. 194/2013 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία γνωμοδοτεί θετικά ως προς την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων έτους 2013, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη οικονομική προσφορά έως και την Παρασκευή 19-4-2013 στην έδρα της Δ/νσης των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, 1ος όροφος, για την ανάληψη της προμήθειας τροφίμων έτους 2013 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθ. 1/2013 μελέτη του Οργανισμού μας.
   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις κατηγορίες τροφίμων σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη είναι όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και εμπεριέχουν τον ΦΠΑ.

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

 

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

46.039,63

 

2

 

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

20.012,30

 

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

15.326,25

 

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ

 

18.288,26

 

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

6.578,86

ΣΥΝΟΛΟ

106.245,30


    Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Οικονομικό τμήμα στην έδρα της Δ/νσης των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, 1ος όροφος, Ζάκυνθος, τηλ. 26950 23551.

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Προμήθεια Τροφίμων 2013 - Επαναληπτικός

Η Πρόεδρος των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ’’ προϋπολογισμού 106.245,30 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-03-2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. , ώρα λήξης 12:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου Κρυονερίου 3, 1ος όροφος.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως κάτωθι:

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

46.039,63

2.301,98

 

2

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

20.012,30

1.000,62

 

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

15.326,25

766,31

 

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ

 

18.288,26

914,41

 

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

6.578,86

328,94

ΣΥΝΟΛΟ

106.245,30

5.132.26

και θα απευθύνεται στους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε αφορούν επιμέρους ομάδες των υπό προμήθεια ειδών είτε αφορούν τη συνολική προμήθεια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2695023551, fax: 2695023300).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βυθούλκα Αρετή

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Προμήθεια Τροφίμων 2013

Η Πρόεδρος των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ’’ προϋπολογισμού 106.245,30 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-03-2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. , ώρα λήξης 12:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου Κρυονερίου 3 1ος όροφος.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως κάτωθι:

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

46.039,63

2.301,98

 

2

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

20.012,30

1.000,62

 

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

15.326,25

766,31

 

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ

 

18.288,26

914,41

 

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

6.578,86

328,94

ΣΥΝΟΛΟ

106.245,30

5.132.26

 

και θα απευθύνεται στους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε αφορούν επιμέρους ομάδες των υπό προμήθεια ειδών είτε αφορούν τη συνολική προμήθεια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2695023551, fax: 2695023300).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βυθούλκα Αρετή

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Προμήθειας Τροφίμων Έτους 2013

   Η Πρόεδρος των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 11/2013  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις του αρθρου 2 παρ. δδ του Ν. 4013/2011 και την υπ’ αριθ. 194/2013 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία γνωμοδοτεί θετικά ως προς την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων έτους 2013, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη οικονομική προσφορά έως και την Παρασκευή 19-4-2013 στην έδρα της Δ/νσης των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, 1ος όροφος, για την ανάληψη της προμήθειας τροφίμων έτους 2013 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθ. 1/2013 μελέτη του Οργανισμού μας.
   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις κατηγορίες τροφίμων σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη είναι όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και εμπεριέχουν τον ΦΠΑ.

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

 

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

46.039,63

 

2

 

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

20.012,30

 

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

15.326,25

 

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ

 

18.288,26

 

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

6.578,86

ΣΥΝΟΛΟ

106.245,30


    Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Οικονομικό τμήμα στην έδρα της Δ/νσης των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, 1ος όροφος, Ζάκυνθος, τηλ. 26950 23551.

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Προμήθεια Τροφίμων 2013 - Επαναληπτικός

Η Πρόεδρος των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ’’ προϋπολογισμού 106.245,30 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-03-2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. , ώρα λήξης 12:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου Κρυονερίου 3, 1ος όροφος.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως κάτωθι:

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

46.039,63

2.301,98

 

2

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

20.012,30

1.000,62

 

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

15.326,25

766,31

 

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ

 

18.288,26

914,41

 

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

6.578,86

328,94

ΣΥΝΟΛΟ

106.245,30

5.132.26

και θα απευθύνεται στους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε αφορούν επιμέρους ομάδες των υπό προμήθεια ειδών είτε αφορούν τη συνολική προμήθεια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2695023551, fax: 2695023300).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βυθούλκα Αρετή

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Προμήθεια Τροφίμων 2013

Η Πρόεδρος των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ’’ προϋπολογισμού 106.245,30 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-03-2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. , ώρα λήξης 12:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου Κρυονερίου 3 1ος όροφος.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως κάτωθι:

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

46.039,63

2.301,98

 

2

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

20.012,30

1.000,62

 

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

15.326,25

766,31

 

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ

 

18.288,26

914,41

 

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

6.578,86

328,94

ΣΥΝΟΛΟ

106.245,30

5.132.26

 

και θα απευθύνεται στους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου.

Προσφο