Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

276 - Δήμος Ζακύνθου

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

                                              

                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Επιτροπή του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης.

Ταχ. Δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου

Ταχ. Κώδικας: 29 100

Πληροφορίες: Α. Κορφιάτης- Μ.Παντή

Τηλέφωνο:  26953 60921

Fax: 2695 063768           

              Ζάκυνθος, 11 - 05 -2021

              Αρ. πρωτ.: 8608

ΠΡΟΣ:1.Δήμο Ζακύνθου:

             www.zakynthos.gov.gr

          2.Υπουργείο Υποδομών και Mεταφορών:

              www.ggde.gr

ΚΟΙΝ.: Φάκελο Έργου

ΘΕΜΑ:  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

                Ο Δήμος Ζακύνθου, κατ' εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β' ) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.2α του αρθ.95 του Ν. 4412/2016.

                Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

                Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο  (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

                Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ' αριθμ. 488/2019 απόφαση δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Κορφιάτης Αντώνιος - ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

2. Παντή Μαρία – Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 443.756,69 ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14-05-2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Ζακύνθου: www.zakynthos.gov.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                     ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΗ

Αγρονόμων Τοπογράφων                                                  Αρχ/νας Μηχ/κος Π.Ε

Μηχανικών ΠΕ με Α'β                                                                 με Α΄β

Η ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΦΑΡΑΟΥ

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. με Α'β

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Επιτροπή του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης.

Ταχ. Δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου

Ταχ. Κώδικας: 29 100

Πληροφορίες: Α. Κορφιάτης- Μ.Παντή

Τηλέφωνο:   26953 60921

Fax: 2695 063768          

             Ζάκυνθος, 11 - 05 -2021

             Αρ. πρωτ.: 8609

ΠΡΟΣ:1.Δήμο Ζακύνθου:

             www.zakynthos.gov.gr

         2.Υπουργείο Υποδομών και Mεταφορών:

             www.ggde.gr

ΚΟΙΝ.: Φάκελο Έργου

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

                Ο Δήμος Ζακύνθου, κατ' εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β' ) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.2α του αρθ.95 του Ν. 4412/2016.

                Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

                Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

                Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ' αριθμ. 488/2019 απόφαση δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Κορφιάτης Αντώνιος - ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

2. Παντή Μαρία – Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 407.046,37 ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14-05-2021 και ώρα 09:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Ζακύνθου: www.zakynthos.gov.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                  ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΗ

Αγρονόμων Τοπογράφων                                                 Αρχ/νας Μηχ/κος Π.Ε

Μηχανικών ΠΕ με Α'β                                                               με Α΄β

Η ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΦΑΡΑΟΥ

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. με Α'β

 

 

Εγγραφές & Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ζακύνθου, για το σχολικό έτος 2021-2022

                                                                                    Ζάκυνθος 06/05/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές & Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ζακύνθου, για το σχολικό έτος 2021-2022

 Αγαπητοί Γονείς, 

     Οι νέες αιτήσεις καθώς και οι αιτήσεις επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για 

  την σχολική περίοδο 2021-2022  ξεκινούν την  10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα,    

  με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Το ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφ/κοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου για το σχολ. έτος 2021-2022 θα λειτουργήσει τα παρακάτω Τμήματα Προσχολικής Αγωγής:

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

1Ος Παιδικός σταθμός Αγίου Διονυσίου

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

26950-48771

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

2ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός Κρυονερίου

ΑΝΔΡΕΩΛΑ ΜΑΡΙΑ

26950-23551

           49426

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

3ο΅  Παιδικός Σταθμός Καλλιπάδου

ΤΟΥΡΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

26950-61749

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

4ο΅  Παιδικός Σταθμός Λιθακιάς

ΝΗΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

26950-51074

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

5ος Παιδικός Σταθμός Αργασίου

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΓΝΗ

26950-29478

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

6ος  Παιδικός Σταθμός Κατασταρίου

ΚΑΛΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

26950-85190

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
                   

-  Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών(30μηνών)  έως την ηλικία εγγραφής  τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (δημόσιο νηπιαγωγείο)

-  Στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Κρυονερίου λειτουργεί ένα (1) νηπιακό τμήμα και δύο (2) βρεφικά  στα οποία γίνονται δεκτά βρέφη από 8 μηνών.

Η απαιτούμενη ηλικία πρέπει να συμπληρώνεται κατά τη

1η Σεπτεμβρίου που

ξεκινά το σχολικό έτος.

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Η αίτηση συμμετοχής καθώς και λοιπά δικαιολογητικά θα διατίθενται:

   - στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου  www.zakynthos.gov.gr 

   - στους  Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς κατόπιν ραντεβού και

     τηρώντας  τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας λόγω του COVID-19.

2.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

     Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται  κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα

    ΜΟΝΟ

Στους παιδικούς/βρεφ/κούς σταθμούς,  από  09:00 έως 12:30,  καθημερινά κατόπιν ραντεβού  με την προϊσταμένη του σταθμού   και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται τα παρακάτω:

  

α) ΕΝΤΥΠΟ  1 (Αίτηση εγγραφής)

β) ΕΝΤΥΠΟ  2 (Φάκελος με κατάσταση υγείας παιδιού

     γ) ΕΝΤΥΠΟ  3 (Πληροφοριακά στοιχεία απαιτούμενων δικαιολογητικών που                             

         συνοδεύουν την αίτηση) 

     δ) ΕΝΤΥΠΟ 4  Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου/βρέφους           

     ε) Απαιτούμενα δικαιολογητικά

και στον οποίο εξωτερικά, θα αναγράφονται υποχρεωτικά, τα παρακάτω:

                                 ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ»,

Παιδικός Σταθμός ……………………

ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  νηπίου/βρέφους   

ή

ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  νηπίου/βρέφους     

           

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι αιτήσεις επανεγγραφών υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά (ΦΕΚ 4249/ Τ.Β’/5-12-2017).
 • Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσότερων παιδιών μιας οικογένειας, υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Ως προς τη δήλωση δομών, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και τριών (3) εναλλακτικών επιλογών κατά σειρά προτίμησης.
  • Σχετικά με τη σωστή επιλογή δομής, υπολογίζεται η ηλικία που συμπληρώνει το βρέφος-νήπιο, την 1/9/2021.
 • Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ το έντυπο της  αίτησης πρέπει να είναι υπογεγραμμένο
 • Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την 31η Μαϊου 2021 θα θεωρούνται ως εκπρόθεσμες, Θα μοριοδοτούνται με το ισχύον σύστημα ξεχωριστά και θα εξυπηρετούνται εφόσον::

υπάρχουν κενές θέσεις     και

έχουν ικανοποιηθεί οι εμπρόθεσμες αιτήσεις.

 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Α. Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες επιλογές) και η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κριτηρίων που ορίζονται με απόφαση Δ.Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1.

Κάτοικος

                20   μόρια

2.

Παιδί ορφανό και από τους δυο γονείς

                50   μόρια

3.

Μονογονεϊκή οικογένεια

                20   μόρια

4.

Διαζευγμένοι ή σε Διάσταση (γονείς)

               15    μόρια

5.

Γονέας ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία

              30   μόρια

 6.

Παιδί  ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία στην οικογένεια

               30   μόρια

 7.

Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών

               50   μόρια

8. 

Τρίτεκνη οικογένεια

              20   μόρια

9.

Πολύτεκνη οικογένεια (τετράτεκνη)

                25 μόρια

(+10 μόρια για κάθε επιπλέον παιδί)

10.

Παιδί που φιλοξενήθηκε στις δομές μας το σχ. έτος 2019-20 με την προϋπόθεση να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα.

                10   μόρια

11.

Αδέρφια δίδυμα, τρίδυμα και άνω

                10  μόρια

12.

Γονείς μισθωτοί με πλήρη ή μερική απασχόληση

                  50   μόρια

13.

Ανεργία και των δύο γονέων

                  20   μόρια

14.

Ανεργία ένας από τους δυο γονείς

                 10   μόρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Για εισοδήματα)

 1.

  0.000,00€      ---        20.000,00€

20 μόρια

 2.

20.001,00€       ---       40.000,00€

10 μόρια

 3.

40.001,00€       και άνω       

  0 μόρια

Β. Η διαδικασία της Α επιλογής, (σειρά προτίμησης π.σ. στην αίτηση), γίνεται με βάση την δυναμικότητα του κάθε σταθμού με φθίνουσα σειρά μορίων από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί σε κάθε σταθμό.

Γ. Για τις επόμενες επιλογές θα υπάρξει ενιαία λίστα επιλαχόντων  για όλους τους σταθμούς. Η συμπλήρωση κενών που μπορεί να υπάρξουν με συμπληρωματικές επιλογές θα γίνεται με βάση αυτή την ενιαία λίστα ώστε να εξασφαλίζει όριο μορίων σε όλους τους σταθμούς.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ

  Α. Η μηνιαία εισφορά των Γονέων στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς  για το έτος 2021-2022 ισχύει ως   εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για εισοδήματα

Μηνιαίο πληρωτέο ποσό

Νηπιακό  Τμήμα

                   0,00€ -    5.000,00€

                      60,00  €

           5.001.00€ – 10.000,00€

                      80,00  €

         10.001,00€ – 20.000,00€

                    100,00  €

          20.001,00€  και άνω

                    120,00  €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για εισοδήματα

Μηνιαίο πληρωτέο ποσό

Βρεφικό Τμήμα

           0,00€ - 40.000,00€

                    120,00€

         40.001,00€  και άνω

                    140,00€

 1. Σε περίπτωση πολύ χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ο Γονέας  μπορεί με έγγραφη

   αίτησή του και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα ζητηθούν

   υπηρεσιακά να μπορεί να λάβει μείωση στη μηνιαία εισφορά του ή και απαλλαγή .

 2. Για δύο (2) παιδιά της ίδιας οικογένειας, μείωση στα τροφεία για το 2ο παιδί πενήντα τοις εκατό        

   (50%).

 3. Για Πολύτεκνες Οικογένειες, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Ανύπαντρες ή Διαζευγμένες Μητέρες

    μείωση στα τροφεία πενήντα τοις εκατό (50%).

 4. Για Νήπια/βρέφη που εισέρχονται στους Δ.Π.Σ., στο 1ο 15νθήμερο του μήνα θα χρεώνονται

   ολόκληρο τον μήνα, ενώ εάν εισέρχονται μετά το πρώτο 15νθήμερο, θα χρεώνονται το μισό (50%).

 5. Για Οικογένειες με αναπηρία γονέα από 75% κα άνω έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).

 6. Μέχρι την 15η Ιουνίου κάθε έτους θα πρέπει να έχει γίνει οριστική εξόφληση των εισφορών,

   ειδάλλως η οφειλή θα βεβαιώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου σύμφωνα με   

   την ισχύουσα νομοθεσία.

 7. Η ετήσια οικονομική εισφορά μπορεί να προπληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση 15% εφόσον

καταβληθεί το αργότερο σε ενάμιση μήνα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού

 8. Για εγγραφές κατά την διάρκεια του σχολ. έτους και μετά την 25η του μήνα υποβολής της αίτησης

δεν θα καταβάλλονται τροφεία.

 9. Δεν γίνεται απαλλαγή ή μείωση της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής στις περιπτώσεις απουσίας

  (ολιγοήμερης ή παρατεταμένης) του παιδιού από τον Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό, εκτός

  εξαιρετικών περιπτώσεων που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά κατά περίπτωση(π.χ. νοσηλεία

  τέκνου κ.λ.π.)

10. Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή που έχει ήδη

  καταβληθεί. Επίσης η εισφορά του μηνός κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής

  καταβάλλεται κανονικά ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών του νηπίου/βρέφους.

11. Αν κάποιος γονέας επιθυμεί την διαγραφή του παιδιού του για σοβαρούς λόγους όπως π.χ.

  μετάθεση σε άλλο Νομό, λόγοι υγείας κ.α. είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αίτηση στη

  Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ., διαφορετικά συνεχίζει να πληρώνει την μηναία εισφορά κανονικά.

12. Οι υπάλληλοι Τραπεζών, ΔΕΚΟ και λοιπών εταιρειών ανωνύμων ή μη, εφόσον εισπράττουν

επίδομα για τον παιδικό σταθμό, θα καταβάλλουν στο σύνολο του, όποιο ποσό τους επιχορηγεί η

υπηρεσία τους, ανεξαρτήτως εάν το εισπράττουν προσωπικά αυτοί ή εάν το καταβάλλουν οι

υπηρεσίες τους απευθείας στο Δήμο. Εάν το ποσό που καταβάλλει η υπηρεσία του είναι μικρότερο

από τα ανωτέρω προβλεπόμενα, ο γονέας υποχρεούται να καταβάλει την διαφορά.

 

Η μηνιαία οικονομική εισφορά καταβάλλεται, με μέριμνα των γονέων και κηδεμόνων κατά

κυριότητα και τηρώντας τα μέτρα αντιμετώπισης και αποφυγής εξάπλωσης του COVID-19, μέσω

ηλεκτρονικής πληρωμής στον αριθμό λογαριασμού που θα τους γνωστοποιηθεί στο 2 ο μισό του

μηνός Σεπτεμβρίου, ή κατόπιν επικοινωνίας, με την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου,

(τηλ.26953-61354-355), έως την 10 η εκάστου μήνα. Ως καταθέτης θα αναγράφεται το

Ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του υπόχρεου και στην αιτιολογία το όνομα του βρέφους/νηπίου).

Διακανονισμός της οφειλής καθιστά ταμειακώς ενήμερο τον αιτούντα. Επιπλέον Γονείς με

οικονομικές εκκρεμότητες περασμένων ετών, δεν θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση

εγγραφής ή επανεγγραφής του τέκνου τους στους παιδικούς σταθμούς. Καμία οικονομική

δοσοληψία δεν επιτρέπεται με το προσωπικό των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής.

 5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και  το «Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), το ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ’» Δήμου Ζακύνθου θα συμμετέχει με τις δομές του και για το σχολικό έτος 2021-2022.

 Ως εκ τούτου η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των αιτήσεων είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα των θέσεων που θα προκύψουν σε κάθε Σταθμό, μετά από τη συμμετοχή του φορέα μας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Συνεπώς, πρώτα θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ και κατόπιν θα αναρτηθούν τα οικεία αποτελέσματα για τις εναπομείνασες θέσεις, σε κάθε έναν από τους Σταθμούς μας. Γι’ αυτό τον λόγο η υπηρεσία μας προτρέπει όλους τους Γονείς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και του «Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολική ηλικίας», της Ε.Ε.Τ.Α.Α., να υποβάλλουν εκεί αίτηση, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, για την πιθανότερη εξασφάλιση θέσης στις δομές μας  με Αξία Τοποθέτησης. (VOUCHER).

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα λάβει χώρα:

- στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου         www.zakynthos.gov.gr

- στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (Κρυονερίου 3).

-  στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σχετικά με την εγγραφή των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεγούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ (με voucher), θα ισχύουν τα εξής:

-        Οι επανεγγραφές και οι νέες επιλογές θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας  

σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης

 • Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών επέχουν θέση αποδοχής των όρων λειτουργίας της ΔιεύθυνσηςΠαιδικώνκαιΒρεφονηπιακώνΣταθμώνΔήμου Ζακύνθου. Οι Γονείς ωφελούμενοι των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οφείλουν να προσκομίσουν το voucher για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής στις Δομές του Φορέα μας. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης θα πρέπει να γίνει άμεσα έγγραφη αίτηση διαγραφής του νηπίου/βρέφους προκειμένου να καλυφθεί η κενή θέση από την λίστα επιλαχόντων και με οικονομική επιβάρυνση δύο (2) μηνών ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι Γονείς βάσει των ετήσιων εισοδημάτων τους.
 • Τα παιδιά των εγγραφών και επανεγγραφών εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουν την 1-9-2021 ενώ οι τα ωφελούμενα νήπια/βρέφη των επιδοτούμενων προγραμμάτων αμέσως μετά των ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής των συμβάσεων.

                           

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

       ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   1. Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ 1).

   2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 3μήνου),  Εάν δεν είναι στην Ελληνική

       γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση (τελευταίου 3μήνου), από το  

       Υπουργείο  Εξωτερικών ή από μεταφραστικό γραφείο.

       Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα  

       εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.

   3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο  

       εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων    Αν δεν υπάρχει  το εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους  

       τότε δύναται να υποβληθεί του προηγουμένου οικ. έτους με την υποχρέωση  τον Σεπτέμβριο  

       να προσκομιστεί στον σταθμό φιλοξενίας η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου τρέχοντος  

       έτους

     Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη,     βεβαίωση 

       απαλλαγής από την εφορία.

     4.       Αποδεικτικό κατοικίας (ανά περίπτωση):

                                                   

 • ΔΕΗ ή άλλη εταιρεία(τελευταίου 3μηνου) υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των 2 γονέων ή
 • ΕΥΔΑΠ (τελευταίου 3μηνου) υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των 2 γονέων ή
 • ΟΤΕ ή άλλη εταιρεία (τελευταίου 3μηνου) υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των 2 γονέων ή
 • Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των 2 γονέων

                  Η φιλοξενία δεν αποτελεί απόδειξη κατοικίας.

     5.   Ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού,   (ΕΝΤΥΠΟ 2),  συμπληρωμένη απαραιτήτως από       

           παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του 

           νηπίου εμβόλια. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux. 

           Εφόσον δεν υπάρχει πιστοποιημένη απόδειξη εμβολιασμού του βρέφους/νηπίου, 

           τούτο δεν μπορεί να εγγραφεί στην δύναμη των τμημάτων προσχολικής αγωγής του

           ν.π.δ.δ.

     6    Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής τέκνου.(ΕΝΤΥΠΟ 4)

     7.   Κατάσταση συνημμένων δικαιολογητικών (ΕΝΤΥΠΟ 3)

     8.   Δικαιολογητικά εργασίας (ανά περίπτωση): (αφορούν και τους 2 γονείς.

1.  ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

 • Αναγγελία πρόσληψης ή Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση και η ημερομηνία πρόσληψης  να είναι προγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.ή
  εργόσημο
  (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

 2. ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 •    Βεβαίωση εργασίας, όπου θα αναφέρεται η σχέση εργασίας του υπαλλήλου ( μόνιμος, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) και η ημερομηνία έκδοσης θα είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

3.  ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

 •   Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 •   Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του 

     επιτηδεύματος.

4.  ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2019.

                   5.  ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 • Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, υποχρεωτικά με ημερομηνία προγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ή
 • Βεβαίωση του χρόνου ανεργίας από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

          

      9.  ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

α. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του             

    διαζευκτηρίου  (σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής

    κατάστασης).

                  β. Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:

 • Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση.
 • Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού.

                    (Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της 

                     παρούσας πρόσκλησης). Όταν δεν αποδεικνύεται η διάσταση, θα προσκομίζονται 

                     κανονικά τα  δικαιολογητικά και των 2 γονέων.

 γ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν  αυτό δεν 

     αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 δ. Για τις αιτήσεις επανεγγραφών βρεφών-νηπίων, κρίνεται απαραίτητο, να έχουν εξοφληθεί 

    τα  τροφεία προηγούμενης χρήσης  για όσους καταβάλουν μηνιαία εισφορά.

 ε. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι σε λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αντίγραφο αίτησης, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.

     στ. Σε περίπτωση γονέων με παιδί στην οικογένεια που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με  

           ποσοστό   αναπηρίας 67% και άνω ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό       

           αναπηρίας  67%, και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση  

          από Δημόσιο  Νοσοκομείο  (σε ισχύ).

  ζ. Βεβαίωση από το ίδρυμα φιλοξενίας.( Για Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο

      δομών κατά της βίας των γυναικών).

               10.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

          Όλα τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά εγγραφής με την προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί τα τροφεία        

        της  προηγούμενης περιόδου, 2020-2021). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην   

       οικογενειακή κατάσταση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

11.    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ                                        

 1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου: Αντίγραφο απόφασηςΚΕΠΑ.
 2. Πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους τρίτεκνους και Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για τουςπολύτεκνους.
 3. Άγαμοι γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακήςκατάστασης
 4. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Βεβαίωση επιμέλειας μόνιμης ή προσωρινής αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο. Η διάσταση πιστοποιείται με έγγραφο Πρωτοδικείου και όχι με ΥπεύθυνηΔήλωση.

           12.   Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο

                                                                                    ΕΝΤΥΠΟ   1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                                                                                Hμερομηνία: ……………….

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ                                                                                            Αρ. Πρωτ…………………….

ΣΤΑΘΜΟΙ

                                                                                                                                       Προς  το  Δ.Σ.  Του   Ν.Π.Δ.Δ.

                                                                            

 1. 1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ(ΔΗΛΩΣΤΕ  ΜΕ  Χ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ

Α.Φ.Μ

Δ.Ο.Υ

Δ.Ο.Υ

Α.Δ.Τ

Α.Δ.Τ

ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΟ

ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

Τ.Κ

Τ.Κ

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

ΚΙΝΗΤΟ

e-mail

e-mail

     2.  ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΔΗΛΩΣΤΕ « 1, 2, 3», ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ «ΕΠΙΛΟΓΗ»)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ & ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ

1Ος Παιδικός σταθμός Αγίου Διονυσίου

26950-48771

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

2ος  Παιδικός Σταθμός Κρυονερίου

26950-23551

ΑΝΔΡΕΩΛΑ ΜΑΡΙΑ

3ο΅  Παιδικός Σταθμός Καλλιπάδου

26950-61749

ΤΟΥΡΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

4ο΅  Παιδικός Σταθμός Λιθακιάς

26950-51074

ΝΗΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

5ος   Παιδικός Σταθμός Αργασίου

26950-29478

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΓΝΗ

6ος  Παιδικός Σταθμός Κατασταρίου

26950-85190

ΚΑΛΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

    3. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ»

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ

ΜΕΤΡΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ

ΧΡΗΣΗ

ΠΑΝΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

           

 

 

 

ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ/ΝΗΠΙΟΥ

ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ/ΝΗΠΙΟΥ

   

13:30

16:00

      4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

     

 

                

 

     5.  ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ  

                      ΝΑ  ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΤΑ «ΟΧΙ» ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Προτίθεμαι να καταθέσω αίτηση και με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α) Θα καταβάλω το μηνιαίο αντίτιμο παροχής υπηρεσιών από τον μήνα εγγραφής μέχρι και την 31η Ιουλίου του έτους 2021 εκτός και αν έχει διακοπεί η φιλοξενία του παιδιού μου στον φορέα σας με πράξη διαγραφής από τον νόμιμο κηδεμόνα.

Β) Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω ρητά ότι συναινώ και παρέχω τη συγκατάθεσή μου στον Φορέα σας για επεξεργασία1 των προσωπικών δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679).

Γ) Όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που καταθέτω είναι γνήσια και αληθή .

Δ)  Εάν λάβω voucher για κάποιο από τα προγράμματα ΕΣΠΑ θα προσκομίσω τούτο άμεσα στην Δομή στην οποία έχω γίνει δεκτός προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του τέκνου μου μέσω του προγράμματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης θα υποβάλλω άμεσα έγγραφη αίτηση διαγραφής καταβάλλοντας την προβλεπόμενη οικονομική επιβάρυνση των δύο )2) μηνών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.

Ε) Η παρούσα αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής των όρων λειτουργίας της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ        /202..............

Ο/Η ΑΙΤ…

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)………………………………….

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

     ΕΥΡΩ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

                                                                                            ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ

1.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εγγραφή/επανεγγραφή των παιδιών στον φορέα, την παροχή διατροφής και ιατρικής παρακολούθησης καθώς και της μεταξύ μας επικοινωνίας.

                                                                                               ΕΝΤΥΠΟ  2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   

                  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ/ΒΡΕΦΟΥΣ

(Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….............................................

Ημερομηνία γέννησης:…………………………………………………………………………………………….

Βάρος σώματος:……………………………………………………………………………………………...........

Χρόνιο  νόσημα:………………………………………………………………………………………………….....

Αλλεργικές εκδηλώσεις (Φάρμακα, τροφές, κλπ.):…………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………..

Ανάπτυξη:…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….………………………………………

Εξέταση κατά συστήματα:

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….………………………………………………………

Έλλειψη G6PD                   

                 ΝΑΙ                    ΟΧΙ

Επεισόδιο σπασμών:                 

                                      ΝΑΙ                ΟΧΙ

Εάν ναι, αιτία.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../....................................................................................................................................................................

Υπάρχουν φάρμακα που δεν πρέπει να παίρνει

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

Άλλες παρατηρήσεις:

……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………..

Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………………..είναι πλήρως εμβολιασμένος/-η για την ηλικία του και υγιής. Μπορεί να φιλοξενηθεί σε βρεφικό-παιδικό σταθμό  και να συμμετέχει στις επιτηρούμενες δραστηριότητες του σταθμού (π.χ. γυμναστικές ασκήσεις μουσικοκινητική κ.λ.π.)

Ηερομηνία …………/…………/202….

                                                                                                                                    Ο  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

                                                                                                                                        ΕΝΤΥΠΟ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ                      

                                                

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Καταγράψτε εδώ τα δικαιολογητικά-έγγραφα που επισυνάπτετε.

Η Προϊσταμένη  η οποία είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, ελέγχει αν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ περιέχονται στο φάκελο κατάθεσης και σημειώνει με X το αντίστοιχο κουτί. Με την παραλαβή της αίτησης η αρμόδια υπάλληλος θα παραδίδει στον αιτούντα τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις στο τέλος της διαδικασίας θα  αναγράφονται στη λίστα με δικαιούχο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και της υποβολής των συνημμένων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του αιτούντος.

A/A

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

                                                                                                             Ζάκυνθος …../…../202….

                                                                                                                  

                                                                                                                           Ο/Η ΑΙΤ………

                                                                                                                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

                                                                                                                                                                      ΕΝΤΥΠΟ   4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

 

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

                               

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Θα παραλαμβάνω το παιδί/παιδιά μου από τον Παιδικό Σταθμό

Σε περίπτωση απουσίας μου θα παραλαμβάνει το παιδί μου από τον Παιδικό Σταθμό

ο/η                                                   κάτοχος του ΑΔΤ                                                 

Και ελείψει αυτού ο/η                                                 κάτοχος του ΑΔΤ

Σε περίπτωση αλλαγής των προσώπων που εξουσιοδοτώ να παραλαμβάνουν το παιδί μου, υποχρεούμαι να ενημερώσω σχετικά τον Παιδικό Σταθμό

Η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα.

 (4)

Ημερομηνία:      ……….20……

                                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για αναληθή δημοσιεύματα

Προκαλούν οργή και αγανάκτηση τα αναληθή δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Ζακύνθου είναι ανύπαρκτος και άφαντος από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον όμορφο τόπο μας.

Δυστυχώς, κάποιοι παραπληροφορούν την κοινή γνώμη και στοχοποιούν με αισχρό τρόπο τη Δημοτική Αρχή.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε πως ο Δήμος Ζακύνθου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε ενεργά στην κατάσβεση των πυρκαγιών με μέσα και προσωπικό που διαθέτει και τα οποία συντονίζει σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

Μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι το φαίνεσθαι. Εμείς, εργαζόμαστε νυχθημερόν για τον σκοπό αυτό και δεν μας ενδιαφέρει να βγάζουμε... σέλφι στις φωτιές για να αποδεικνύουμε την ύπαρξή μας.

Στις πυρκαγιές πηγαίνουν αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν για να σβήσουν και όχι εκείνοι που νοιάζονται μόνο για την αυτοπροβολή τους.

Καλό θα ήταν λοιπόν τα τοπικά ΜΜΕ να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ώστε να πληροφορηθούν επακριβώς το έργο που παράγεται για τις φωτιές, για τις πλημμύρες και τα σκουπίδια. 

Έλεος... Όσο κι αν προσπαθούν διάφοροι επιτήδειοι να μας παρουσιάσουν ως εξιλαστήρια θύματα των πυρκαγιών, θα αποτύχουν οικτρά. Διότι όλοι στη Ζάκυνθο είμαστε γνωστοί. Και πιο γνωστοί είναι αυτοί που επιδίδονται σε στημένα δημοσιεύματα για να εξυπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς.