Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

271 - Δήμος Ζακύνθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚ ΕΝΙΣΧ ΓΙΑ ΑΠΟΘ-ΒΟΗΘ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΙΑΝΟΣ)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 4/08/2021

        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου, ολοκληρώθηκε η απόδοση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης πολιτών (συνολικού ποσού 120.000 €) σε 200 νοικοκυριά για ζημίες από το Μεσογειακό Κυκλώνα «ΙΑΝΟ» σε Αποθηκευτικούς – Βοηθητικούς χώρους των κύριων και πρώτων κατοικιών τους.

Οι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Εσωτερικών δικαιούχοι περιλαμβάνονται στην Απόφαση Δημάρχου Ζακύνθου υπ’αριθμ. 52/4905/16-03-2021, αναρτημένη στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ 64ΠΣΩΡ1-5ΥΘ.

Αναφέρεται ότι το εφάπαξ αυτό ποσόν της οικονομικής ενίσχυσης ποσού 600 € για κάθε δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018 Τεύχος Α’) είναι ακατάσχετο. ( Αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων )

χορήγηση βεβαιώσεων ακατάσχετου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 26/04/2021

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που Τράπεζες έχουν παρακρατήσει μέρος της οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων για ζημίες που υπέστη η οικοσκευή των πρώτων κύριων κατοικιών τους, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018 Τεύχος Α’) τα ποσά αυτών των οικονομικών ενισχύσεων είναι ακατάσχετα και αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οποιουδήποτε είδους ή κατηγορία οφειλών των δικαιούχων

Προκειμένου να διορθωθεί από τις Τράπεζες το πρόβλημα αυτό και να αποδοθούν στους δικαιούχους τα παρακρατηθέντα ποσά, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή για τον «ΙΑΝΟ» παρέχει βεβαιώσεις για το ακατάσχετο αυτών των οικονομικών ενισχύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πρόβλημα μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζακύνθου, στον 1ο όροφο του «Μικρού Διοικητηρίου» είσοδος από την οδό Τάλμποτ Κεφαλληνού, από 8:45’πμ έως 13:45’ μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη 28/04, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις ακατάσχετου για να τις Τραπεζικές Υπηρεσίες.

Πληρ. στο τηλ. 2965362174

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΟΙΚ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που Τράπεζες έχουν παρακρατήσει
μέρος της οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων για ζημίες που υπέστη η
οικοσκευή των πρώτων κύριων κατοικιών τους, παρά το γεγονός ότι
σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018
Τεύχος Α’) τα ποσά αυτών των οικονομικών ενισχύσεων είναι ακατάσχετα
και αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε
συμψηφίζονται με οποιουδήποτε είδους ή κατηγορία οφειλών των
δικαιούχων
Προκειμένου να διορθωθεί από τις Τράπεζες το πρόβλημα αυτό και να
αποδοθούν στους δικαιούχους τα παρακρατηθέντα ποσά, η Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή για τον
«ΙΑΝΟ» παρέχει βεβαιώσεις για το ακατάσχετο αυτών των οικονομικών
ενισχύσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πρόβλημα
μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζακύνθου, στον 1 ο όροφο του «Μικρού
Διοικητηρίου» είσοδος από την οδό Τάλμποτ Κεφαλληνού, από 8:45’πμ
έως 13:45’ μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη 28/04, προκειμένου να λάβουν
τις σχετικές βεβαιώσεις ακατάσχετου για να τις Τραπεζικές Υπηρεσίες.
Πληρ. στο τηλ. 2965362174

Μεσογειακό Κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 22/04/2021

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άρχισε (σήμερα το πρωί) 22/04/2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου η απόδοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων για τις ζημίες από το Μεσογειακό Κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» στην οικοσκευή και για μικρής κλίμακας επισκευές για τις πρώτες και κύριες κατοικίες 454 νοικοκυριών, συνολικού ποσού 1.079.744,00 €

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018 Τεύχος Α’) τα ποσά αυτών των οικονομικών ενισχύσεων είναι ακατάσχετα και αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οποιουδήποτε είδους ή κατηγορία οφειλών των δικαιούχων.

Σε ότι αφορά την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών για τις αποθήκες ή βοηθητικούς χώρους, αναμένεται, ακόμη, η έγκριση του υποβληθέντος από την 17/03/2021, αιτήματος χορήγησης της πίστωσης στο Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Απόδοση στους δικαιούχους οικ. ενισχ. για ΙΑΝΟ από Δήμο Ζακύνθου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 22/04/2021

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άρχισε (σήμερα το πρωί) 22/04/2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου η απόδοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων για τις ζημίες από το Μεσογειακό Κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» στην οικοσκευή και για μικρής κλίμακας επισκευές για τις πρώτες και κύριες κατοικίες 454 νοικοκυριών, συνολικού ποσού 1.079.744,00 €

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018 Τεύχος Α’) τα ποσά αυτών των οικονομικών ενισχύσεων είναι ακατάσχετα και αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οποιουδήποτε είδους ή κατηγορία οφειλών των δικαιούχων.

Σε ότι αφορά την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών για τις αποθήκες ή βοηθητικούς χώρους, αναμένεται, ακόμη, η έγκριση του υποβληθέντος από την 17/03/2021, αιτήματος χορήγησης της πίστωσης στο Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Διαδικασία απόδοσης των οικονομικών ενισχύσεων νοικοκυριών

Ολοκληρώθηκε, από το Δήμο Ζακύνθου, η διαδικασία απόδοσης των
οικονομικών ενισχύσεων νοικοκυριών που υπέστησαν ζημιές από το Σεισμό για
την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών προς ενίσχυση των πληγέντων από
το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018
Συνολικά πιστώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί 312 περιπτώσεων
νοικοκυριών συνολικού ποσού 368.944,01 €.
Σημειώνεται οι οι οικονομικές αυτές ενισχύσεις είναι ακατάσχετες σύμφωνα με το
άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018 Τεύχος Α’ και μη
συμψηφίσιμες με όποιες οφειλές των δικαιούχων.
Το ποσόν προήλθε από το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του
Υπουργείου Εσωτερικών μετά από έγκριση με Υπουργικές Αποφάσεις των
αιτήσεων του Δήμου Ζακύνθου.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων Ν.Ζακύνθου.

Θεμα: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Συνδέσμου
Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων Ν.Ζακύνθου.
(Σχετ. τα με αρ.πρωτ.:3215/30-04-18,οικ.16649/26-07-18,2452/04-02-
19, 768/14-01-19, 1253/22-01-19,3105/08-02-19,
2735/05-02-19,2717/05-02-19, οικ.1979/29-01-19 έγγραφα Δημάρχου)
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, παρακαλώ να τα μελετήσετε εκ
νέου και να αναλάβετε τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από αυτά.
Συγκεκριμένα να γίνουν κατεπείγουσες ενέργειες για την άμεση
επαναλειτουργία του Βιολογικού στο χώρο του ΧΥΤΑ Σκοπού ο οποίος εδώ
και αρκετό καιρό δεν λειτουργεί εξαιτίας της δικής σας αδράνειας.
Επίσης να παρακολουθήσετε πλήρως και συνεχώς την ικανοποίηση
του αιτήματος από την Περιφέρεια για την διάθεση πίστωσης από
Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία μετά από έντονες πιέσεις,
αποστείλατε έγγραφο χωρίς να με ενημερώσετε, για το συντονισμό των
ενεργειών μας.
Σε πρόσφατη συνάντηση μας με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
κ.Γαλιατσάτο του παρέδωσα αντίγραφο του Τεχνικού Δελτίου
αποκατάστασης ΧΥΤΑ Σκοπού και τον παρακάλεσα για την κατά
προτεραιότητα διάθεση πίστωσης που είναι απαραίτητη για την

αποκατάσταση του, απαίτηση που όπως γνωρίζετε τίθεται μετ’
επιτάσεως από το Υπ. Εσωτερικών και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση με
οκτάμηνες συμβάσεις του απαραίτητου εποχικού προσωπικού
αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να μην
υπάρξουν ξανά τα προβλήματα των προηγούμενων ετών, όπου υπήρξε
πλημμελής διαχείριση των απορριμμάτων με αποτέλεσμα να έχουμε,
δικαίως, παράπονα των συμπολιτών μας και να αμαυρώνεται το μεγάλο
έργο που επιτελείται στον τομέα της αντιμετώπισης της διαχείρισης των
απορριμμάτων.
Να συντηρηθούν τα μηχανήματα και οχήματα έως 31/03/2019 και
να υπάρχει ετοιμότητα συνεχούς και απρόσκοπτης αποκομιδής
απορριμμάτων ενόψει της θερινής περιόδου.(Δυστυχώς έγινα
μάρτυρας παρόμοιου, κατά τις παραμονές των Χριστουγέννων, γεγονότος,
όπου δόθηκε εντολή στον Προϊστάμενο αποκομιδής απορριμμάτων για
καθαρή Ζάκυνθο, ενόψει των Χριστουγέννων, με τελική κατάληξη αυτός
να βρεθεί μόνος του με ένα μόνο αυτοκίνητο, ενώ την ίδια ώρα η διοίκηση
απουσίαζε εκτός Ζακύνθου).
Να οργανωθεί η αποκομιδή και λειτουργία των ανακυκλώσιμων
υλικών και να πάψει να δημιουργείται χαβούζα πέριξ του κτιρίου των
Υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ, με κίνδυνο προσβολής της υγείας των
εργαζομένων και συνακόλουθα την μόλυνση του Περιβάλλοντος.
Για το θέμα της διαχείρισης των ογκωδών,όπου ήδη η Ζάκυνθος έχει
ενταχθεί στο πανελλήνιο δίκτυο διαχείρισης ογκωδών με εκπρόσωπο της
Ζακύνθου τον μηχανικό κ.Παναγιώτη Γιακουμέλο , σας καλώ σε
συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου όπου προβλέπεται,
άμεσα να αρχίσει η διαχείριση των ογκωδών που με την άναρχη και
ασύδοτη απόρριψη τους σε όλη την Ζάκυνθο δημιουργούνται κίνδυνοι
πυρκαγιάς και μόλυνση του περιβάλλοντος.
Γνωρίζετε με τι κόπο και κόστος μετά από δεκαετία αποκαταστήσαμε την
χαβούζα του Αγαλά όπου είχε δημιουργηθεί εστία μόλυνσης και εκπομπής
μολυσμένων αερίων.
Ενόψει της παραλαβής των κάδων (πράσινων, καφέ και μπλε) σε
συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων σας καλώ να
αναπτύξετε σωστά το δίκτυο των κάδων κατά κατηγορία και με
χρέωση των καφέ κάδων στους Επιχειρηματίες, για την διαχείριση των
οργανικών αποβλήτων, ύστερα από την καταστροφή τους κατά την άσχημη
περίοδο 2015-2016 όπου τα απορρίμματα παρέμειναν στους δρόμους
συσσωρευμένα, λόγω του κλειστού ΧΥΤΑ Σκοπού και της μη έγκαιρης
προετοιμασίας του νέου χώρου διαχείρισης απορριμμάτων, αποτέλεσμα
γραφειοκρατίας και παρεμβάσεων τα οποία γνωρίζει καλά ο Ζακυνθινός
λαός .

Κατόπιν, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και τους
Τεχνικούς Συμβούλους σας καλώ να φροντίσετε να προχωρήσει
απρόσκοπτα η υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό
του Δήμου μας, ενέργειες για τις οποίες έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια
Υπουργεία, η Περιφέρεια και οι συμπολίτες μας.
Επιπλέον ευχαριστώ τους εργαζόμενους στην αποκομιδή των
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων και ιδιαίτερα τους
Προϊσταμένους Τμήματος αποκομιδής κ. Μαρίνο Κολοκοτσά και
Ανακύκλωσης κ. Δημήτριο Αρναούτη, για την υπεράνθρωπη προσπάθειά
τους χωρίς την ουσιαστική βοήθεια της Διοίκησης και με κάκιστες
συνθήκες εργασίας.
Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τα προβλήματα του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων τα οποία είναι διαχρονικά και ως υπηρεσιακοί
Παράγοντες όλα αυτά τα χρόνια έχετε επίσης κι εσείς ευθύνες.
Τέλος σας παρακαλώ όπως εντός πέντε(5) ημερών από την λήψη της
παρούσης, να με ενημερώσετε εγγράφως για τη λειτουργία του Βιολογικού
του πρώην ΧΥΤΑ Σκοπού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

ΔΤ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ

Κατόπιν της πρόσφατης επίσκεψης της πολωνέζας δημοσιογράφου κ. Agnieszka Zawistowska, στο νησί μας, (Μάιος 2018) και της εγκάρδιας φιλοξενίας από τον Δήμο Ζακύνθου, εκδηλώθηκε από πλευράς της το ενδιαφέρον να συμπεριλάβει το νησί μας, στη συγγραφή ενός βιβλίου, που θα εκδώσει, διαφημίζοντας στην πολωνική αγορά το Φιόρο του Λεβάντε.

Για αυτόν τον λόγο αιτήθηκε στον Δήμο την εύρεση ενός στούντιο είτε δωματίου με κουζίνα, προκειμένου να διαμείνει για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών (από τις 12 Ιουνίου  2018), για να πραγματοποιήσει τη συγγραφή. Σύμφωνα με αίτημα της, το μίσθωμα που διατίθεται να πληρώσει είναι αξίας 200 ευρώ/μήνα.

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες τουρισμού, που διαθέτουν δωμάτιο προς ενοικίαση για την ανωτέρω περίοδο, όπως επικοινωνήσουν με το γραφείο τουρισμού του Δήμου Ζακύνθου στα τηλέφωνα 26953 61315/300.

Διαβάστε παρακάτω άρθρα της δημοσιογράφου για το νησί μας:

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσιεύσεις στον Πολωνικό τύπο.

Insights on my trip due FB:

https://www.facebook.com/akcjagrecja/photos/a.1393098814053008.1073741829.1029851527044407/2119328754763340/?type=3&theater

https://www.facebook.com/akcjagrecja/posts/2134832069879675

https://www.facebook.com/akcjagrecja/videos/2123483801014502 (2000 views!!!)

https://www.facebook.com/akcjagrecja/photos/pcb.2136516109711271/2136511163045099/?type=3&theater

https://www.facebook.com/akcjagrecja/posts/2138908346138714

Στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Ζακύνθου και υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                        

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΟ Π.Ε.Π ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 1. 1)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

«Προμήθεια εξοπλισμού για την διαλογή στην πηγή και την διαχείριση των ανακυκλώσιμων

αστικών απόβλητων του Δήμου Ζακύνθου»

ΙΟΝ 25

1.780.640,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αξιολογείται

2

«Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

ΙΟΝ 41

3.743.588,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αξιολογείται

3

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ -

14.61.26-271

18.703.416,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Εγκρίθηκε

Προς Δημοπράτηση

4

Προμήθεια εξοπλισμού Ενδιάμεσης Λύσης για την Διαχείριση των Απορριμμάτων του Δήμου Ζακύνθου και Κατασκευή Στεγάστρου

ΠΔΕ

2.500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Δημοπράτηση

Πληρωμή

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

26.727.911,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

-

 1. 2)ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΟΧΑΛΗΣ – ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΚΩΝ)

ΙΟΝ 31

1.326.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Εκκρεμεί τροποποίηση μελέτης για Αρχαιολογικούς Λόγους

2

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΏΝ ΣΤΑ ΔΊΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΎΝΘΟΥ

ΙΟΝ 31

2.761.986,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Εγκρίθηκε

Υπό Δημοπράτηση

3

ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-ΛΟΥΧΑ-ΓΥΡΙ-ΑΓ.ΛΕΟΝΤΑΣ

ΙΟΝ 31

2.411.853,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τροποποίηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

4

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΙΟΝ 31

7.056.910,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της μελέτης

5

ΜΕΛΈΤΗ ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΉΜΟΥ ΖΑΚΎΝΘΟΥ

ΙΟΝ 38

90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αξιολογείται

6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥ Δ.Δ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ ΑΓΩΓΟΣ Δ1

ΙΟΝ 08

2.601.603,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Ολοκληρώθηκε

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

16.249.153,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

-

 1. 3)ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 • Μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ζακύνθου, Προϋπολογισμός έργου 310.000,00 με ΦΠΑ.

Περιλαμβάνει την μελέτη για την επέκταση της εγκατάστασης με σκοπό η δυναμικότητά της να ανέλθει στους 60.000 ισοδύναμους κατοίκους (αύξηση κατά 20.000 ισοδύναμους κατοίκους).

 • Εγκατάσταση ηλιακής ξήρανσης ιλύος, Προϋπολογισμός έργου 4.500.000,00 με ΦΠΑ.

Περιλαμβάνει μονάδα ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος με σκοπό τη μείωση της υγρασίας της και το όγκου της. Ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει την αγορά γης.

 • Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κεντρικής και Βόρεια ς πολης 1.920.678

 • Η ΔΕΥΑΖ την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (6/2017) και σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής της Υπηρεσίας, την μεγαλύτερη οφειλή την έχει προς την ΔΕΔΔΗΕ όπου ανέρχεται στο πόσο των 6.457.712,75 €.Η οφειλή αυτή προέρχεται από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης από παλαιοτέρα χρόνια. Βρισκόμαστε στην προσπάθεια για διακανονισμό 120 δόσεων για να μπορέσουμε να καλύψουμε την συγκεκριμένη οφειλή.

 • Οι οικονομικές υποχρεώσεις των δημοτών προς την ΔΕΥΑΖ ανέρχονται στο ποσό των 7.202.336,75 € (6/2017) . Η ΔΕΥΑΖ προσπαθεί να εισπράξει το ποσό αυτό με διακανονισμούς καθώς και μέσω του Δημόσιου Ταμείου.

 1. 4)ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΙΟΝ 32

582.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αξιολογείται

2

ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΚΆΜΑΡΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΎ ΠΑΡΑΛΊΑΣ ΑΡΓΑΣΊΟΥ

ΙΟΝ 32

300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αξιολογείται

-

-

-

882.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

 1. 5)ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

Οργάνωση και Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζακύνθου

ΙΟΝ 52

117.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αξιολογείται

2

Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζακύνθου

ΙΟΝ 52

300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αξιολογείται

3

Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού της χώρας

ΠΔΕ

156.760,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αξιολογείται

-

-

-

700.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

-

 

Α/Α

Δ.Ε

ΕΝΔ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

324.500,00

2

ΑΡΚΑΔΙΩΝ

288.000,00

3

ΑΛΥΚΩΝ

143.500,00

4

ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

88.000,00

5

ΕΛΑΤΙΩΝ

164.000,00

6

ΛΑΓΑΝΑΣ

108.000,00

-

-

1.116.000,00

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΡΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 26-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

Τίτλος

ΕΝΔ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου

500.000

2

Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης Δ.Ε Αρτεμισίων – Ελατίων

500.000

3

Οχήματα Εκτάκτων Αναγκών

520.000

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

LEADER 2014-2020 / Νομός Ζακύνθου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

8.000.000

2

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (Ο.Χ.Ε) ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ( ΚΕΡΙ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ)

7.600.000

3

Ενεργειακή αναβάθμιση –

αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές

smart Cities & smart utilities

Υιοθετήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα

12.000.000

4

Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση Αλιευτικών Καταφυγίων Ζακύνθου

-

-

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (20)

800.000

2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

-

3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

-

 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΙΓΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

( 4ΕΤΊΑ)

300.000

2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΙΓΚΙΑ (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ)

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166