Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
  • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
  • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

261 - Δήμος Ζακύνθου

Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό.

                                                                        ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πάτρα,       16-04-2020

Αρ.Πρωτ.:        60718

Σχετ.:               60717

Ταχ. Δ/νση

Πληροφ.

Τηλέφωνο  

Fax

Email

: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158

26442 – Πάτρα

: Μαρία Σωτηροπούλου

: 2610 - 461435

: 2610 - 461434

: dpp@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1) Δήμους της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

2) Δ/νση Πληροφορικής &  

     Επικοινωνιών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

1) Γραφείο Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

2) Γ.Γ.Π.Π./ Δ/νση Διεθνών Σχέσεων,  

     Εθελοντισμού – Εκπαίδευσης &

     Εκδόσεων/Τμήμα Εκδόσεων

       

ΘΕΜΑ :

Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό.

ΣΧΕΤ. :

Το με αρ. πρωτ. 2804/15-04-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

       Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με θέμα «Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό» για περαιτέρω προώθηση της ενημέρωσης προς τους πολίτες με σκοπό τη συνέχιση της επαγρύπνισης του πληθυσμού για προστασία από τον κορωνοϊό.

       Οι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ για τα σποτ είναι :

https://youtu.be/WOBiOeS02pk  ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ (full version) – 1.55 min

https://youtu.be/ez59rHLliE8   ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ (cut version) – 1.10 min

       Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις άμεσες ενέργειές σας.

Με εντολή Συντονιστή

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Σωτηροπούλου

Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πάτρα,         28-02-2020

Αρ.Πρωτ.:           36962

Σχετ.:                 36961

Ταχ. Δ/νση

Πληροφ.

Τηλέφωνο   

Fax

Email

: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158

  26442 – Πάτρα

: Μαρία Σωτηροπούλου

: 2610 - 461435

: 2610 - 461434

: dpp@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1) Δήμους της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

2) Δ/νση Πληροφορικής &  

    Επικοινωνιών της 

    Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

1) Γραφείο Συντονιστή της 

     Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

2)  Γ.Γ.Π.Π./ Δ/νση Διεθνών

     Σχέσεων, Εθελοντισμού –

     Εκπαίδευσης & Εκδόσεων/

     Τμήμα Εκδόσεων

       

ΘΕΜΑ :

Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό. 

ΣΧΕΤ.  :

Το με αρ. πρωτ. 1568/27-02-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

         Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό» για περαιτέρω διάδοση των οδηγιών σχετικά με τη νόσο COVID-19. Ο σύνδεσμος με τις οδηγίες για τον κορωνοϊό είναι: https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies .

        Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις ενέργειές σας.

Με Εντολή Συντονιστή

Η αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Πολιτικής Προστασίας

Μαρία Σωτηροπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 1 η /2020 δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) την 16 η του μηνός
Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00μ.μ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

 

Θέματα Εισηγητής
1.
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Ζακύνθου Τεχνική Υπηρεσία
2. Αποφάσεις για την υλοποίηση, μετά την έγκριση με αρ. 2901/31-
12-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Ω27ΛΕ-ΝΗ4) της τροποποίησης ενταγμένης
Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ζακύνθου» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με Κωδικό
ΟΠΣ 5002518
α. Αποδοχή, β. Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια
μέσα, γ. Έναρξη διαδικασιών πρόσληψης δύο στελεχών με ΣΟΧ για
συμπλήρωση του στελεχικού δυναμικού του Κέντρου Κοινότητας

Τμήμα Κοινωνικής
Πρόνοιας

3.
Τροφεία παιδικών σταθμών

Αντιδήμαρχος
κα Βασιλική
Καψαμπέλη

4. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου επωνυμία «Δημοτικοί
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου

Αντιδήμαρχος
κα Βασιλική
Καψαμπέλη

5. Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ζακύνθου σχετικά με τη
μεταφορά της Υπηρεσίας Αποκομιδής των απορριμμάτων από
τον ΦΟΔΣΑ στο Δήμο Ζακύνθου

κ. Δήμαρχος

6.
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ζακύνθου Αντιδήμαρχος
κ. Νικήτας Σπίνος

7. Τροποποίηση της υπ’αρ.260/2019 απόφασης του Δ.Σ. του
Δήμου (έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ζακύνθου και της ΔΕΥΑΖ για την πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ –ΛΟΥΧΑ-ΓΥΡΙ- ΑΓ.ΛΕΟΝΤΑΣ »)

κ. Δήμαρχος

8. Τροποποίηση της υπ’αρ.261/2019 απόφασης του Δ.Σ. του
Δήμου (έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ζακύνθου και της ΔΕΥΑΖ για την πράξη: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ – ΕΞΩ
ΧΩΡΑ (ΤΜΗΜΑ 1)»

κ. Δήμαρχος

9. Τροποποίηση της υπ’αρ.259/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου
(έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου
και της ΔΕΥΑΖ για την πράξη: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ(ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΜΠΟΧΑΛΗΣ – ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΚΩΝ)».

κ. Δήμαρχος

10.
Εκμίσθωση ακινήτου στο Α΄ Νεκροταφείο Ζακύνθου Οικονομική
Υπηρεσία

11. Εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. του κοινωφελούς ιδρύματος
«Κληροδότημα Διονυσίου Μιγγή» κ. Πρόεδρος
12.
Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Αντιδήμαρχος
κα Βασιλική
Καψαμπέλη

13. Διόρθωση της αριθ. 267/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου
««Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
γηπέδων ποδοσφαίρου περιόδου 2019-2020»

κ. Πρόεδρος

14.
Αιτήσεις-προτάσεις –ανακοινώσεις κ. Πρόεδρος

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για τη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Σύσκεψη για κρίσιμα θέματα που αφορούν το Δήμο Ζακύνθου, όπως είναι τα απορρίμματα, η ύδρευση και το θέατρο, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη βοήθεια που προσέφερε και η οποία αφορούσε τη διαχείριση των απορριμμάτων (ενδιάμεση λύση και κατασκευή εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης).

"Η δική σας συνδρομή, κ. Περιφερειάρχα, ήταν καθοριστική. Η Ζάκυνθος λύνει για πάντα το πρόβλημα με τα απορρίμματα και μάλιστα Υπουργοί της κυβέρνησης προβάλλουν αυτή τη σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας και τη χρηματοδότηση του εργοστασίου με 18,6 εκ. ευρώ. Μέσα στο 2017 υλοποιείται και η ενδιάμεση λύση με 2,5 εκ. ευρώ και τονίζω πως έως τις 15 Ιουλίου πρέπει να βρισκόμαστε στη νέα θέση" υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Από την πλευρά του ο κ. Γαλιατσάτος ανέφερε ότι "η Περιφέρεια στηρίζει χρηματοδοτικά το θέμα της ενδιάμεσης λύσης. Υπήρξε μια αρρυθμία στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που ταλαιπώρησε τη Ζακυνθινή κοινωνία. Όλα όσα συνέβησαν ας τα κρατήσουμε στο μυαλό μας ως μια κακή ανάμνηση, αλλά και ως μια διδακτική εμπειρία. Ο Δήμος και οι Τεχνικές Υπηρεσίες πρέπει να τρέξουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μην υπάρξουν και πάλι προβλήματα ή αδιέξοδα".

Από κει και πέρα συζητήθηκαν και κάποια άλλα ζητήματα, όπως είναι ο κεντρικός αγωγός υδροδότησης. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Κώστας Κόκορης, υπογράμμισε πως απομένει ένα μικρό κομμάτι για να ολοκληρωθεί το έργο, όμως ο ανάδοχος ζήτησε παράταξη έξι μηνών, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Περιφέρεια καθυστέρησε να του δώσει τις άδειες τομής για το οδόστρωμα.

Ο Περιφερειάρχης συμφώνησε να δοθεί μια παράταση, αλλά μικρότερη από αυτή των έξι μηνών.

Σε ό,τι αφορά το θέατρο ο Δήμαρχος τόνισε πως από τα 2.700.000 ευρώ που έπρεπε να δοθούν για την ολοκλήρωση του έργου, το ποσό έχει μειωθεί στις 980.000 ευρώ.

Η ΔΕΗ σύνδεσε το ρεύμα και από την προσεχή Δευτέρα εγκαθίσταται ο εργολάβος. Έχει υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή το τεχνικό δελτίο και απομένει να γίνει και ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Ο Δήμος Ζακύνθου χρηματοδοτείται με 30.616.693,48 ευρώ για τη διαχείριση απορριμμάτων, με 16.249.153,41 ευρώ για την ύδρευση, με 882.800,00 ευρώ για τα έργα αποχέτευσης, με 700.000,00 ευρώ για έργα πολιτικής προστασίας, με 1.116.000,00 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό οδικό δίκτυο όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, που επλήγησαν από τις θεομηνίες του Νοεμβρίου 2016 (αναφέρεται η διάθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών), με 289.440,00 ευρώ για το Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ζακύνθου, με 269.663,64 ευρώ για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, με 407.160,00 ευρώ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (παροχή συσσιτίου) και με 126.360,00 ευρώ για τη δομή παροχής βασικών αγαθών στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζακύνθου.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και από παρεμφερείς δράσεις.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για το θέμα των απορριμμάτων

Ζούμε όλοι τις επιπτώσεις από την αδράνεια δεκαετιών στο θέμα της οριστικής λύσης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο.

Δυστυχώς, για τη λύση του προβλήματος απαιτείται χρόνος, πιστώσεις και σχέδιο. Σε όλη την Ελλάδα όλοι οι ΧΥΤΑ λειτουργούν παράνομα με την ανοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Απόδειξη είναι ότι δεν ενεκρίθη το αίτημά μας για μεταφορά στον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος 10.000 τόνων απορριμμάτων, σε μια προσπάθεια να καθαρίσουμε τη Ζάκυνθο. Και αυτό συνέβη παρά τη θετική ανταπόκριση των Δημάρχων και του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος, με τη δικαιολογία ότι και εκεί υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του εν λόγω ΦΟΔΣΑ, γεγονός που μας οδηγεί και πάλι σε αδιέξοδο.

Μιλάνε όλοι για τον οδικό χάρτη. Θα ήμασταν ευτυχείς και η Ζάκυνθος θα ήταν καθαρή αν εφαρμοζόταν. Δυστυχώς, η άμεση αποκομιδή απορριμμάτων για 2 μήνες στον Σκοπό δεν έγινε, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της αδυναμίας χρησιμοποίησης του χώρου, εξαιτίας της απόφασης του τέως Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Σπύρου, τον Φεβρουάριο του 2014.

Για την ενδιάμεση λύση ο χώρος θα βρεθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν θα παραλάβουμε τον προβλεπόμενο εξοπλισμό επεξεργασίας των απορριμμάτων, είτε με προμήθεια είτε με ενοικίαση.

Εκείνο το οποίο μας δίνει δύναμη είναι ότι η οριστική λύση με κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση "Λίβα" του Βραχίονα προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, όπως διαπιστώθηκε από την πρόσφατη επίσκεψη στο Δήμο του Τεχνικού Συμβούλου, κ. Ιωάννη Φραντζή, και την αμέριστη συμπαράσταση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ο οποίος μαζί μας προσπαθεί να σώσει τη Ζάκυνθο από την καταστροφή που άλλοι την οδήγησαν.

Η τελευταία καλή πρόταση του κ. Γαλιατσάτου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για αναστολή του κλεισίματος του ΧΥΤΑ Σκοπού όσο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Ζάκυνθο και η οποία θα νομιμοποιούσε την αποκομιδή των απορριμμάτων στο χώρο αυτό με όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές προφυλάξεις, δεν έχει απαντηθεί ακόμη και αναμένουμε την απόφαση του κ. Υπουργού.

Ο οδικός χάρτης όσον αφορά το Δήμο τουλάχιστον για την ενδιάμεση και οριστική λύση πρέπει να υλοποιηθεί, διότι υπάρχουν θέματα δημόσιας υγείας και βρισκόμαστε ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να βοηθήσουν όλοι, διότι με βωμολοχίες και κραυγές, καθώς και με επίρριψη ευθυνών εκεί που δεν ανήκουν, δεν πρόκειται να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Όλοι έχουμε ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί. Και εμείς, και οι πολίτες, αλλά και οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Χρειάζεται υπομονή και συνεργασία για να βγούμε από τα αδιέξοδα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τα απορρίμματα, αλλά και μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως είναι τα χρέη σε ΙΚΑ, ΔΕΗ και τράπεζες, που κατέστρεψαν οικονομικά το Δήμο και τις υποδομές μας.

Για τους πολιτικούς μας αντιπάλους, οι οποίοι εμφανίζονται και ως κήνσορες της διαφάνειας, τους λέμε πως καλά κάνουν, διότι τους επιτρέψαμε από κατηγορούμενοι να το παίζουν τώρα... κατήγοροι. Η ανοχή όμως τελειώνει και για αυτούς.