Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
  • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
  • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

257 - Δήμος Ζακύνθου

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την πολύτιμη υποστήριξή σαι και την εμπιστοσύνη στο έργο μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για ακόμη μία φορά για την πολύτιμη στήριξή σας και τη, ουσισσηκή συνεργασία στη διεξαγωγή του σχολικού bazaar του Οργανισμού μας στr Ζακυνθο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

 
 
Αρ.Διακήρυξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
 
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 157238
 
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09211000-1
 
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ., ., ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
 
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

 

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 167.998,76

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2022-03-10

32η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

           

                      

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ζάκυνθος     01   Οκτωβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. 22578

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς κ.κ.

1.- Κουτσογιάννη Δημήτριο

2.- Καψαμπέλη Βασιλική

3.- Κακολύρη Σταύρο

4.- Μαρινάκη Ανδρέα

5.- Ξένο Ανδρέα

6.- Καρακά Σωτήριο

7.- Αβράμη Παναγιώτη

8.- Κόκλα Φώτιο

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 32η/2019 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πλ. Σολωμού 1) την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019     και ώρα 11:00 π.μ.   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1.- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ζακύνθου»

2.- Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την υπηρεσία με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ζακύνθου»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έναρξης σχολικής περιόδου.

                                                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                      

                                                                                  Νικήτας Αρετάκης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α.

O Δήμος Ζακύνθου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α.», με προϋπολογισμό 2.900.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Θέση «ΛΙΒΑΣ», Δ.Ε. Ελατίων και Δ.Ε. Αρτεμισίων του ΔήμουΖακύνθου. Το έργο αφορά την βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης στην Ο.Ε.Δ.Α., Ζακύνθουστη θέση «ΛΙΒΑΣ» συνολικού μήκους 4,365μ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 964.644,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ καιαπρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 257.377,09 € ,γ) κατηγορίαΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ με προϋπολογισμό 179.642,91€, δ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με προϋπολογισμό599.268,34 ε) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ με προϋπολογισμό 300.019,40 €. 2.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/08/2018 και ώρα 10:00 πμ.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για αναληθή δημοσιεύματα

Προκαλούν οργή και αγανάκτηση τα αναληθή δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Ζακύνθου είναι ανύπαρκτος και άφαντος από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον όμορφο τόπο μας.

Δυστυχώς, κάποιοι παραπληροφορούν την κοινή γνώμη και στοχοποιούν με αισχρό τρόπο τη Δημοτική Αρχή.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε πως ο Δήμος Ζακύνθου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε ενεργά στην κατάσβεση των πυρκαγιών με μέσα και προσωπικό που διαθέτει και τα οποία συντονίζει σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

Μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι το φαίνεσθαι. Εμείς, εργαζόμαστε νυχθημερόν για τον σκοπό αυτό και δεν μας ενδιαφέρει να βγάζουμε... σέλφι στις φωτιές για να αποδεικνύουμε την ύπαρξή μας.

Στις πυρκαγιές πηγαίνουν αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν για να σβήσουν και όχι εκείνοι που νοιάζονται μόνο για την αυτοπροβολή τους.

Καλό θα ήταν λοιπόν τα τοπικά ΜΜΕ να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ώστε να πληροφορηθούν επακριβώς το έργο που παράγεται για τις φωτιές, για τις πλημμύρες και τα σκουπίδια. 

Έλεος... Όσο κι αν προσπαθούν διάφοροι επιτήδειοι να μας παρουσιάσουν ως εξιλαστήρια θύματα των πυρκαγιών, θα αποτύχουν οικτρά. Διότι όλοι στη Ζάκυνθο είμαστε γνωστοί. Και πιο γνωστοί είναι αυτοί που επιδίδονται σε στημένα δημοσιεύματα για να εξυπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς.