A+ A A-
Δήμος Ζάκυνθου

Δήμος Ζάκυνθου

28η Συνεδρίαση 2018 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζακύνθου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΙΣ 22 /10/2018
(28 η Συνεδρίαση) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23225 / 18-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις

Θέματα Εισηγητής

1. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης εργαζομένων της
Βοήθειας στο Σπίτι.

Πρόεδρος
ΚΕΔΗΖ

2.
Έγκριση τρόπου Δημοπράτησης του αναβατορίου του
έργου «Θέατρο Ζακύνθου»

Ειδικός
Σύμβουλος κ.
Λυκουργιώτης

3. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου
Ζακύνθου και Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων για την υλοποίηση του Έργου
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

Πρόεδρος
ΦΟΔΣΑ

4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου
Ζακύνθου και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με
θέμα « Κλειστό γυμναστήριο Παναγούλας
–Αντικατάσταση ξύλινου πατώματος»

Τεχνική
Υπηρεσία

5. Μίσθωση χώρου στάθμευσης εντός των ορίων του
Σχεδίου πόλεως Ζακύνθου .

Υπηρεσία
Δόμησης

6. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του παλιού
σχολείου Λαγοπόδου για διεξαγωγή εκπαιδευτικού
Προγράμματος

Πρόεδρος Τ.Κ.
Λαγοπόδου

7.
Τροποποίηση της με αρ.380/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την λειτουργία
ζωηλάτων οχημάτων

Διεύθυνσης
Τοπικής
Οικονομικής
Ανάπτυξης

8.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η χορήγησης πέντε (5) αδειών
κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων.

Διεύθυνσης
Τοπικής
Οικονομικής
Ανάπτυξης

9.
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ κ. Δήμαρχος
10. Ορισμός επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποχετευτικό Δίκτυο Δήμου Λαγανά – Αποχέτευση
οικισμού Καλαμακίου –Τμηματική μελέτη» λόγω
εξαίρεσης μέλους.

Τεχνικές
Υπηρεσίες

11.
Ορισμός Αμοιβής Δικηγόρου. κ. Πρόεδρος
12.
Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Εξωχώρας. κ. Πρόεδρος
13.
Έγκριση δαπανών για το ετήσιο Διεθνές συνέδριο του
προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών.

Αντιδήμαρχος κ.
Κωνσταντίνος
Κόκλας
14. Καταστροφή Υλικών Δημοτικών Σχολείων 4 ου Αντιδήμαρχος κ.

Ζακύνθου & Παντοκράτορα Ζακύνθου Ιωάννης Κόκλας
15.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
υπηρεσιών

Διεύθυνση
Οικονομικών
υπηρεσιών

16.
Διαγραφές λανθασμένων χρεώσεων

Διεύθυνση
Οικονομικών
υπηρεσιών

17.
Μετακινήσεις αιρετών κ. Πρόεδρος
18.
Αιτήσεις-προτάσεις- ανακοινώσεις κ. Δήμαρχος

Σύσκεψη Δημοτικό Κτίριο Λαγανά

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου συγκαλεί τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, στις 12:00 μ. μ.
σύσκεψη στο Δημοτικό Κτίριο Λαγανά με αντικείμενο συζήτησης τον απολογισμό
της τουριστικής περιόδου 2018, σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην εξέλιξη των έργων υποδομής και
ανάπτυξης, καθώς και στις προοπτικές για τον τουρισμό για το 2019.
Στη σύσκεψη, στην οποία καλούνται και τα μέσα ενημέρωσης, θα παραβρεθούν οι
εμπλεκόμενοι φορείς.

27η Συνεδρίαση 2018 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του αρθρ. 65 παρ. 5 του
Ν.3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα
13.00μ.μ (27 η συνεδρίαση) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. , στο Δημαρχείο Ζακύνθου (Πλ.
Σολωμού1) του Δήμου Ζακύνθου, καθώς προέκυψαν επείγοντα θέμα προς συζήτηση όπως
περιγράφονται στην επισυναπτόμενη ημερήσια διάταξη :

1. Έγκριση της κατεπείγουσας πρόσκλησης συζήτησης θεμάτων σε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
2. Έγκριση του Δ.Σ. λήψης απόφασης επί των συγκεκριμένων θεμάτων.
3.
Μίσθωση χώρου στάθμευσης εντός των ορίων του Σχεδίου πόλεως Ζακύνθου .
4.
Έγκριση τρόπου Δημοπράτησης του αναβατορίου του έργου «Θέατρο Ζακύνθου»
5. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζακύνθου και Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων για την υλοποίηση του Έργου «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»
6.
Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποχετευτικό Δίκτυο Δήμου Λαγανά-
Αποχέτευσης οικισμού Καλαμακίου- Α΄ τμηματική μελέτη» λόγω εξαίρεσης μέλους
7.
Ορισμός αμοιβής δικηγόρου
8. Έγκριση μετακινήσεων αιρετών
Ελληνική

9.
Έγκριση δαπανών για το ετήσιο Διεθνές συνέδριο του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών.
Τα θέματα κρίνονται επείγοντα προς συζήτηση ,καθώς άμεσα θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να
λόγω καταληκτικών ημερομηνιών που αφορούν τα ανωτέρω θέματα .

Εκδήλωση για Γαλάζιες Σημαίες

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ο Δήμος Ζακύνθου και οι
Σύλλογοι Ξενοδόχων του νησιού συνδιοργανώνουν την ετήσια, διεθνή συνάντηση
όλων των χειριστών του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», από 20 ως 22
Οκτωβρίου, στη Ζάκυνθο.
Η ΕΕΠΦ είναι ο εθνικός χειριστής του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία», ως εκπρόσωπος του διεθνούς χειριστή
τους, του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης (Foundation for
Environmental Education - FEE) που έχει μέλη σε 76 χώρες παγκοσμίως.
Το γεγονός ότι φέτος φιλοξενεί στη Ζάκυνθο, την Ετήσια Συνάντηση Εθνικών
Χειριστών του προγράμματος, επιβεβαιώνει πως η Ζάκυνθος διαθέτει φυσικές
ομορφιές, περιβαλλοντικό προφίλ και ποιότητα υπηρεσιών, ενώ ο Δήμος βρίσκεται
σε συνεργασία με τους φορείς του νησιού, προκειμένου να οργανώσουν τις ακτές,
ώστε να είναι και πάλι υποψήφιες για βράβευση.
Στη συνάντηση θα παρευρεθούν περίπου 60 εθνικοί χειριστές από 45 διαφορετικές
χώρες, καθώς και προσκεκλημένοι από διεθνείς φορείς, που θα ανταλλάξουν απόψεις
και καλές πρακτικές από την εφαρμογή του Προγράμματος, προωθώντας τις
απαραίτητες ενέργειες προς βελτίωση του.
Η προβολή του γεγονότος θα είναι ιδιαιτέρως έντονη, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο, δεδομένου ότι το Πρόγραμμα είναι διεθνές και θα είναι επαξίως στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κατά τη διάρκεια του τριημέρου.
H εναρκτήρια εκδήλωση της ετήσιας, Διεθνούς Συνάντησης θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 9-10:30 το πρωί στο ξενοδοχείο Zante Park Resort
and Spa, στο Λαγανά Ζακύνθου.

Έργα Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη απορρόφηση εθνικών και κοινοτικών πόρων, που στοχεύουν στην
αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών της Ζακύνθου και των
εποχικών επισκεπτών, ενημερώνει τους Ζακυνθινούς για τη συμμετοχή του στα
παρακάτω, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία / προσκλήσεις που αφορούν στην πόλη της
Ζακύνθου:
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 01
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»,
με χρηματοδότηση ύψους 1.500.000 ευρώ.
Στόχος του ανοιχτού εμπορικού κέντρου «Open Mall», αποτελεί η τόνωση της
εμπορικής κίνησης, καθώς και η ανάδειξη του κέντρου της πόλης μας αλλά και των
ευρύτερων εμπορικών επιχειρήσεων και τουριστικών περιοχών. Παράλληλα, θα
επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση των καταστημάτων (βάψιμο, φωτισμός, τέντες κτλ)
σύμφωνα με την Κανονιστική του Δήμου Ζακύνθου, προκειμένου να επιτευχθεί μια
ομοιόμορφη και όχι άναρχη εικόνα στην πόλη μας. Θα ακολουθήσουν
πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις χώρων, δενδροφυτεύσεις κτλ.
2. «Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ 2897/29-06-2018
πρόσκλησης με κωδ. «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο -2018 για την υποβολή
προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 Αστική Αναζωογόνηση 2018
του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικών
Ισοζυγίου 2017-2048» με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ταβουλάρη Δ.Ε.
Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου», σύμφωνα με την 55/2018 Μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου.
Ο προϋπολογισμός για το προαναφερθέν έργο αναλύεται ως εξής: ποσό 330.155,00 €
(ποσοστό 60% του προϋπολογισμού) θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο, ενώ ποσό

220.103,30 € (ποσοστό 60% του προϋπολογισμού) θα καλυφθεί από τον Δήμο
Ζακύνθου.
Με την παρούσα αίτηση προτείνεται :
1. Δημιουργία μιας λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 4,00 μ.
2. Αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της λωρίδας κυκλοφορίας
κυμαινόμενου πλάτους έως 3,00 μ.
3. Δημιουργία ποδηλατοδρόμου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Λαζάρου και
έως τη Συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου Ρώμα, στη βορειοανατολική πλευρά
της οδού.
4. Τοποθέτηση παραδοσιακού φωτισμού εκατέρωθεν της οδού
5. Κατασκευή λωρίδας τυφλών
6. Δενδροφύτευση
7. Κατασκευή ραμπών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.
8. Ανάπλαση σιντριβανιού στην συμβολή των οδών Ταβουλάρη – Αγίου
Λαζάρου
9. Ανάπλαση νησίδας στην συμβολή των οδών Τζουλάτη – Ταβουλάρη
3. Ο Δήμος Ζακύνθου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού
Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ». Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η οδός
Φωσκόλου.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ και
αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

4. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου έχει προκηρύξει 2 ξεχωριστές διαγωνιστικές
διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου του Θεάτρου Ζακύνθου, που
αφορούν στην προμήθεια του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και του
αναβατορίου μουσικών, συνολικού ύψους 920 χιλιάδων ευρώ.
Οι 2 διαδικασίες αναμένεται να συμβασιοποιηθούν τον ερχόμενο μήνα, οπότε και θα
μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες.
5. Δημοτικά σφαγεία
Μετά από αίτηση του Δήμου και για τον άμεσο εκσυγχρονισμό των Δημοτικών
Σφαγείων, διατέθηκε πίστωση από την Περιφέρεια (Δημόσιες Επενδύσεις 142, 8
χιλιάδες ευρώ μαζί με 30.000 ευρώ από πιστώσεις Δήμου) και η σχετική διαδικασία
δημοπράτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον Απρίλιο 2019 να λειτουργήσει
ξανά το σφαγείο.

Το προαναφερθέντα έργα βρίσκονται εντός του στρατηγικού σχεδιασμού,
προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν έργα υποδομών και που το
2016-17-18 δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, μέχρι να εκδοθούν οι οδηγίες

εφαρμογής του Ν. 4412/2016 των υπουργικών υποδομών (ήδη μέχρι 10 Οκτωβρίου
2018 έχουν δημοπρατηθεί 50 έργα).
Τέλος, ο Δήμος Ζακύνθου ευχαριστεί θερμά το Επιμελητήριο Ζακύνθου για την
άψογη συνεργασία στα δυο πρώτα προγράμματά του και για την προσπάθεια σε
όλους τους τομείς που αφορούν στις ζακυνθινές επιχειρήσεις αλλά και για τη
βελτίωση της Ζακύνθου σε όλους τους πυλώνες ανάπτυξης.

«Καταβολή προνοιακού βοηθήματος – οικονομικής ενίσχυσης πλημμυροπαθών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016»

Το συνολικό ποσόν των 99.080,54 € αποδόθηκε, από την Ταμειακή Υπηρεσία, σε συνεργασία
με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ζακύνθου, με εμβάσματα στους τραπεζικούς
λογαριασμούς εβδομήντα επτά (77) νοικοκυριών που η οικοσκευή της κύριας κατοικίας τους
υπέστη σοβαρή ζημιά από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί το Νοέμβριο και
Δεκέμβριο του 2016.
Το ποσόν αυτό των 99.080,54 € προήλθε από επιχορήγηση του Δήμου Ζακύνθου, από το
Πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας που υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά
από στοιχειοθετημένη αίτηση που υποβλήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας,
Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ζακύνθου.

ΠΑΖΑΡΙ/ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΩΝ

Την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί, στο προαύλιο χώρο των κοινωνικών δομών του Δήμου Ζακύνθου (Κοινωνικό Παντοπωλείο- Παροχές Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο), Τεμπονέρα 20, παζάρι/ διανομή ρούχων.  

«Λειτουργία Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας στη Ζάκυνθο»

Ο Δήμος Ζακύνθου σε συνεργασία με το Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.-Ι.Ν.) διοργανώνουν και υποστηρίζουν
τη λειτουργία «Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας». Το Εργαστήριο έχει στόχο να φέρει
κοντά επαγγελματίες και ερασιτέχνες της ψηφιακής φωτογραφίας για την ανταλλαγή
γνώσεων και εμπειριών, αλλά και για την εκπόνηση φωτογραφικών δράσεων ευρύτερου
ενδιαφέροντος.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για ενήλικες κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως της εμπειρίας τους
στον χώρο της φωτογραφίας. Η εγγραφή των μελών του εργαστηρίου γίνεται ηλεκτρονικά
στην διεύθυνση net.ped-in.gr.
Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 5-6 συνολικά συναντήσεις, το πρόγραμμα των οποίων θα
ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των μελών του Εργαστηρίου.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο Φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου, Πλατεία
Σολωμού.
Ο Οδηγός Συμμετοχής στο «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι διαθέσιμος από την
ηλεκτρονική διεύθυνση net.ped-in.gr ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου photo [at] ped-in.gr.
Επαγγελματίες φωτογράφοι και έμπειροι ερασιτέχνες, που ενδιαφέρονται να
συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στις συναντήσεις και να συμμετάσχουν στην
οργάνωση και λειτουργία του Εργαστηρίου, παρακαλούνται κατά την εγγραφή τους να
ενημερώνουν το σχετικό πεδίο της φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση net.ped-in.gr.
Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα
δράσεων του Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ιονίων Νήσων, το οποίο υλοποιείται από
τους Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ.-Ι.Ν.

Εθιμοτυπική επίσκεψη Λιμενάρχη

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής 12/10/2018 ο
διάδοχος του μέχρι πρότινος Λιμενάρχη Ζακύνθου Πλωτάρχη Λ.Σ. κ. Νίκου
Κοκκάλα, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. κ. Αθανάσιος Σιούτης, που αναλαμβάνει καθήκοντα
Λιμενάρχη Ζακύνθου.
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Παύλος Κολοκοτσάς, αφού ευχαρίστησε τον κ. Κοκκάλα -
ο οποίος συνόδευε τον κ. Σιούτη- για την άριστη συνεργασία που είχαν σε θέματα
αρμοδιότητας Δήμου Ζακύνθου-Λιμεναρχείου, καλωσόρισε το νέο Λιμενάρχη και
του δόθηκε η υπόσχεση ότι η άριστη αυτή συνεργασία Δήμου-Λιμεναρχείου-
Λιμενικού Ταμείου θα συνεχιστεί, με γνώμονα πάντα το καλό τον Ζακυνθινών και
του τόπου.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166